مشاوره دادن پند و اندرز نيست ، پاسخ دادن به سوالات و يافتن راه حل مشكلات نيست ، دستور دادن و تعيين تكليف كردن نيست ، دادن اطلاعات نيست ، تجزيه و تحليل مراجع هم نيست
«مشاوره يك جريان يادگيري است كه از طريق رابطه بين دو نفر انجام مي‌گيرد . در اين رابطه مشاور با داشتن مهارتها و صلاحيتهاي علمي و حرفه‌اي مي كوشد مراجع را با روشهاي منطبق بر نيازمنديهايش ياري كند تا بيشتر خود را بشناسد و بينشي را كه به اين طريق نسبت به خويشتن كسب مي كند در رابطه اش با هدفهاي معين واقع بينانه و ادراك شده بطور موثري مورد استفاده قرار دهد و بالنتيجه فردي خلاقتر و شادمان تر در جامعه خود بارآيد .
مشاور و وجود مكاني براي مشاوره به كمك مي كند تا بتوانند راه حل مشكلات و پاسخ سوالهاي بي جواب خود را يافته و آلام خود را تسكين دهد .
مشاوره عبارت است از يك رابطه رودررو . به اين طريق مشاور با تمام شناختي كه از خصوصيات اخلاقي و عاطفي و شخصّيتي مراجع دارد به كمك او مي شتابد تا او خود را بهتر بشناسد ، به استعدادهاي نهفته خود پي ببرد ، راه استفاده از توانايي ها و امكانات را بهتر دريابد و مسئولّيت اعمال و رفتار خود را به عهده بگيرد تا فردي سازنده باشد و بتواند با مشكلات بهتر مبارزه كند در واقع مي توان گفت كه مشاوره نوعي يادگيري است كه مشاور به كمك خود مراجع آموزشهاي لازم را جهت خود شناسي به او ميدهد تا او بتواند در ضمن حفظ شخصّيت خود با محيط و اطرافيانش نيز سازش پيدا كند .
 
نظريه ويليامسون چيست ؟ ويليامسون شخصي است كه بر روي مشاوره تحقيقاتي مستقيم انجام داده نظريه وي بدين صورت مي باشد كه وي مشاوره را نوعي مشاهده كلينيكي مي داند و مي گويد كه هدف از روان درماني و مشاوره سازندگي شخص است ، ولي مشاوره دامنه اش وسيع تر است و محدود به مسائل عاطفي ، تضاد ها وارزشها نمي شود .
ويليامسون مي گويد كه نقش تكنيك مشاوره بر حسب نوع مشكل ، نياز مراجع و محيط و موقعيّت متفاوت است و نمي توان يك روش و تكنيك را در مورد همه مراجعان و در تمام موارد به كار برد.روش ويليامسون در واقع بيشتر ، جنبه آموزشي دارد ، زيرا او معتقد است كه مراجعان بدون راهنمايي مشاور نمي تواند مسائل و مشكلاتش را حل كند ، بلكه بايد در اين كار به او كمك و ياري شود . مشاور بايد پس از كسب اطلاعات لازم با كاربرد روشهاي ساير علوم به مراجع كمك كند . بشر به سوي كمال پيش مي رود وذاتاً عاقل وداراي استعدادهاي جالب است ، ولي به تنهايي قادر نيست كه خودش را كامل كند و بايد به او كمك  شود . مشاور كسي است كه اين نقش را ايفا مي كند و در واقع منبع قدرتي است كه مي تواند از اين نقش را عمل كند . به همين دليل است كه روش ويليامسون را روش مشاور مركزي نيز مي گويند .
ويليامسون شش مرحله برا ي مشاوره كلينكي ذكر كرده است . اين مراحل عبارت است از :

  • تجزيه وتحيل : در اين مرحله مشاور به جمع آوري اطلاعات درمورد استعدادها ، خواسته ها، علايق ، وضع سلامت جسماني ، تعادل عاطفي و ساير خصوّصيات مراجع مي پردازد و سپس اين اطلاعات را با تصويري كه مراجع از خودش دارد مقايسه مي كند .
  • تركيب : در اين مرحله به اطلاعات گرد آوري شده نظم و ترتيب داده مي شود و مشاور و مراجع ، هر دو در جست وجوي يافتن هماهنگي بين اين اطلاعات بر مي آيند .
  • تشخيص : در مرحله سوم مشاور ، نوع ناراحتي را تشخيص مي دهد و آن را به ترتيبي منطقي بيان مي كند .
  • پيش بيني : در مرحله پيش بيني مشاور درمورد چگونگي مشكل در آينده نظر مي دهد .
  • مشاوره : مرحله مشاوره ، مرحله درماني است ، يعني يك رابطه تعليم و تربيّتي در بين مشاورو مراجع ايجاد مي شود . چنانچه اين مرحله بر اساس يك تشخيص صحيح بنا شود مفيد و مؤثّر خواهد بود ، زيرا در اين مرحله است كه مراجع در مورد علل و موجبات ناراحتي خود آگاهي مي يابد . همچنين در مورد مشكل خود د رآينده فكر مي كند ، در مورد تغيير و اصلاح وضع فعلي و وسايلي كه بايد به كار رود به تفكر مي پردازد و در مورد ‎آنچه كه بايد انجام دهد تا اين تغييرات و اصلاحات صورت پذيرد تصميم مي گيرد . در تمام اين موارد ، مشاور به او كمك مي كند تا حداكثر استفاده را از نيروهاي خود بنمايد و در او تعادل و سازگاري ايجاد شود .
  • پي گيري : مرحله اي است كه نتيجه مشاوره و روان درماني را نشان مي دهد و معلوم مي دارد كه مراجع در مواجهه بامشكلات آْتي چه خواهد كرد .

 
خدمات مرکز مشاوره صادقیه  و مرکز مشاوره فرمانیه :
مشاوره تلفنی با موبایل ، مشاوره خیانت زناشویی و بی وفایی در زوجین  ، مشاوره خانواده و مشاوره زناشویی  ،مشاوره طلاق، مشاوره پیش از ازدواج  ، مشاوره جنسی و درمان مشکلات جنسی  ، مشاوره کودک ، مشاوره و روانشناسی تخصصی نوجوانان و جوانان  ، نوروتراپی بر مبنای TDCS  ، نوروفیدبک یا نوروتراپی ، درمان اختلالات روانشناختی نظیر افسردگی ، اضطراب ، انواع فوبی ها و ترس های مرضی ، اختلالات خواب ، اختلالات جنسی و …