Site Loader

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

  بررسی مسئولیت تضامنی و موارد آن در حقوق ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

 

امکان اقالة ضمان:

در حالت کلی طبق ماده 701 ق.م ضمان عقد لازم است و هیچیک از ضامن و مضمون له نمی تواند آنرا فسخ کند گرچه مضمون عنه موافق باشد ولی آن دو می توانند با توافق مضمون عنه آنرا اقاله نمایند گرچه مضمون عنه هیچ مداخله در انعقاد ضمان نداشته زیرا پس از ضمان، ذمه مضمون عنه بری شده و نمیتوان بر اثر اقاله،بدون موافقت، او را مدیون گردانید.[1]  بقای دین مضمون عنه پس از ضمان سبب امکان اقالة ضمان را پدید می آورد و اقاله ضمان برخوردی با حقوق مضمون عنه پیدا نمی کند و لزومی ندارد رضایت او جلب شود زیرا از بین رفتن وثیقه، زیانی به مدیون نمی رساند و تنها از تضمین های طلبکار می کاهد. [2]بنابراین باید گفت در ضمان تضامنی ،اقاله مابین ضامن ومضمون له صحیح است به عکس ضمان نقل ذمه که محتاج به رضایت مضمون عنه است چراکه ایشان در این نوع از ضمان مسئولیتی نداشته وبدون رضایت اشخاص نمی توان تعهدی را بر دوش او نهاد.

ث )عدم امکان ضمان مضمون عنه از ضامن

در ضمان نقل ذمه، مضمون عنه می تواند از ضامن ضمانت کند ولی در ضم ذمه این امکان وجود ندارد زیرا لازم می آید که اصل، فرع گردد و بالعکس فرع ،اصل شود علاوه بر آنکه فایده عقلایی هم بر این امر مترتب نیست، چرا كه از نتايج اين نوع ضمان اين است كه دين مجدداًبه محل اصلي خود كه ذمة مديون اصلي است برگردد. بنابراین این امر مستلزم دور است و پیروان نظریه ضم ذمه، ضمانی را که لازمة آن دور باشد باطل می دانند.[3] بنابراين ضمان دور فقط در نظريه نقل ذمه قابل تصوراست نه در نظريه تضامن.

 

بند دوم: ضمان تضامنی

مقصود از ضمان تضامنی این است که به موجب عقد ضمان، بستانکار بتواند طلب خود را چه از مدیون اصلی و چه از ضامن مطالبه کند.[4]از مزاياي اين نوع ضمان، مضمون له را از خطرهای ناشی از ورشکستگی و اعسار و فرار مدیون و ضامن مصون می دارد زیرا ضرورتی ندارد که طلبکار ابتدا به مدیون رجوع کند و ضامن در این فرصت در معرض اعسار قرار گیرد یا امکان فرار از دین را بیابد.

در خارج از امور تجاری، ضمان تضامنی برخلاف اصل است و تنها در صورتی پذیرفته می شود که در عقد تصریح کنند. همچنین باید دانست که در ضمان تضامنی همه قواعد مربوط به مسئولیت تضامنی مدیونین متعدد، اجرا نمی شود.[5] به همین جهت اگر طلبکار مضمون عنه را ابراء کند، همه ضامنان بری می شوند ولی اگر ضامنی ابراء شود، این اقدام اثری در دین مضمون عنه ندارد و می توان وضع ضامن و مضمون عنه را با غاصبین متعدد قیاس کرد.[6] در غصب همه در عرض یکدیگر مسئولیت تضامنی دارند و ابراء ذمه یکی از آنان در حکم وفای به عهد است ولی در ضمان، ضامن وثیقه ذمه مدیون است و اسقاط رهن به معنی سقوط دین نیست.[7] در نهایت می توان گفت ضمان در حقوق تجارت به صورت ضم ذمه به ذمه است وباانعقاد این عقد،هم ضامن وهم مدیون اصلی در برابر مضمون عنه، مسئولیت داشته به عکس حالت نقل ذمه که مضمون عنه ازمسئولیت مبری میشود.

الف: اثر ضمان تضامني

در ضمان تضامنی،هر یک از ضامنان نه تنها ضامن بدهکار است ضامن دیگران نیز هست و خود نیز نسبت به دیگران مضمون عنه می باشد.

1- بر اساس ماده 403 ق.ت « طلبكار مي تواند به ضامن و مديون اصلي، مجتمعاً رجوع كرده يا پس از رجوع به يكي از آنها و عدم وصول طلب خود، براي تمام يا بقيه طلب به ديگري رجوع نمايد.» اين اثر تضامن عرضي است و در هر موردي كاربرد دارد و مختص قانون تجارت نيست بنابراين مضمون له می تواند به هر یک از ضامنان برای تمام یا بخشی از دین رجوع کند یا همه را برای تمام دین طرف دعوی قرار دهد.

2- استيفاي طلب از مضمون عنه، موجب برائت ضامن مي شود زيرا تعهد ضامن يك نوع وثيقه است و با سقوط دين، تضمينات دين هم از بين مي رود[8]. همچنين ابراء يكي از ضامنان باعث برائت ديگران مي شود چون ضامن ابراء شده نسبت به ديگران مضمون عنه نيز هست و ابراء ذمة مضمون عنه باعث بري شدن ضامن مي گردد، چون فرع تابع اصل است.

3- با اينكه مضمون عنه و همة ضامنان در برابر طلبكار مسئوليت مشترك دارند، در رابطة ميان خود ،مضمون عنه مديون اصلي است و ضامنان مسئول پرداخت دين واز وثايق آن هستند. در نتيجه هرگاه طلبكار از مضمون عنه، طلب خود را بگيرد او نمي تواند به ضامنان ديگر رجوع كند. ليكن هر ضامني كه دين را بدهد حق دارد براي تمام آنچه پرداخته به مضمون عنه يا به ضامنان ديگر رجوع كند تا سرانجام دين از دارايي مديون اصلي پرداخته شود.[9]

[1] – امامي، منبع پيشين، ص 264

[2]– كاتوزيان، ناصر، منبع پيشين، ص 343

[3] – ابن قدامه، منبع پیشین، ص 410

[4] –  جعفري لنگرودي، منبع پیشین، 250

[5] كاتوزيان، ناصر، دوره مقدماتي حقوق مدني، درسهايي از عقود معين،ص145

[6] – امامي، منبع پیشین، ص274 و273

[7] – ابن قدامه، منبع پیشین، ص 409

[8] – جعفري لنگرودي، منبع پيشين، ص 252

[9] -کاتوزیان ،دوره عقود معین، ج4، ص 381

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقيق :

هدف از ارائه اين تحقيق، پرداختن به مسئوليت تضامني و بررسي آثار آن و موارد كاربرد آن مي باشد و با جمع آوري مطالب، متوجه مي شويم كه در حقوق مدني ايران مسئوليت تضامني يك نوع مسئوليت خلاف اصل و احتياج به صراحت در عقد و قانون داشته و بيشتر در حقوق تجارت و جهت حمايت هر چه بيشتر از متعهد له و طلب او مي باشد ليكن در حقوق مدني نيز براي حمايت از طلبكار مي توان قائل بر مسئوليت تضامني شد.

سؤالات اصلي تحقيق:

1- قاعدة كلي مسئوليت در حقوق تجارت چيست؟

2- آيا در حقوق مدني ايران مي توان مسئوليت تضامني را به عنوان يك قاعده پذيرفت؟

3- آياظهرنويس مي تواند مسئوليت تضامني خود را در مقابل دارنده يا دارندگان جديد با قيد عبارت( بدون تضمين) محدود كند؟

4- در شركتهاي تضامني هرگاه بر اثر انتقال سهم الشركه يكي از شركاء، شخص ديگر وارد شركت شود مسئوليت او چگونه است؟

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه بررسی مسئولیت تضامنی و موارد آن در حقوق ایران

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه بررسی مسئولیت تضامنی و موارد آن در حقوق ایران

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  بررسی مسئولیت تضامنی و موارد آن در حقوق ایران  با فرمت ورد

میهمان