مطالعه تطبیقی ازدواج محجورین در فقه اسلامی و حقوق ایران-پايان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تطبیقی ازدواج محجورین در فقه اسلامی و حقوق ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

 

الف: حجر در فقه:

برای حجر تعاریف و تفسیر‌های متعددی، بیان شده و تعداد افرادی که تحت این عنوان محجور قلمداد می‌شوند نیز متعددند، علماءدر فقه، محجورین به سه قسم، وعده ای دیگر به شش صورت، وحتی گروهی نیز آنها را به ده دسته و یا بیشتر، تقسیم بندی کرده‌اند.و تعاریف مختلقی هم از حجر دارند که در ذیل به برخی از آنان خواهیم پرداخت.

تعریف حجر در فقه: «الحِجُر هُو المَنع مِن نفاذِ و التَصرفات القولیه» 3 به عبارت دیگر حجر به معنای عدم اهلیت در اجرای تصرفات قولی است.و به این علت تصرفات قولی می‌گویند که بطور مستقیم از اراده ی شخصی حکایت داشته و بصورت کلام و کتابت و یا با دلالت می‌باشد، زیرا قول در معنای وسیعش شامل سخن شفاهی و کتبی هر دو می‌شود پس اگر شخصی یکی از اسباب حجر را داشته باشد و مباشرت در انجام عقد و یا تصرف قولی نماید مجاز نخواهد بود زیرا غرض از مباشرت در آن تنفیذ و لزوم احکام مربوطه می‌باشد و زمانی که چنین باشد مباشرت وی لغو و بیهوده خواهد بود و شرعاً نیز اعتباری نخواهد داشت پس موضوع حجر در حقیقت تصرفات قولی است.

با اینکه قانون مدنی ایران برگرفته از فقه امامیه می‌باشد، ولی در همه ی موارد ، مواد مندرج در این قانون ، کاملاً با فقه انطباق ندارد، برای نمونه محجورین در قانون مدنی به سه قسم ، تقسیم بندی شده است در حالی که این تقسیم بندی در فقه معمولاً بیشتر است.و جالب این که در خود فقه نیز تعداد محجورین بر شمرده یکسان نیستند.

گفتیم اسباب حجر درفقه امامیه بیش از آن است که درقانون مدنی آمده.

در فقه امامیه اسباب حجر را 6 مورد دانسته‌اند و این مواد شش گانه عبارتند از[1]:

  • صغیر
  • سفیه
  • مجنون
  • بنده
  • مفلس
  • مرض متصل به موت

شهید ثانی در مسالک، پس از نام بردن از موارد شش گانه حجر که در فوق از آنها یاد کردیم می‌فرمایند: منحصر کردن اسباب حجر در شش امر، جعلی و استقرایی است نه عقلی و اسباب دیگری هم غیر از اسباب شش گانه برای حجر وجود دارد[2]. علما و فقهای بنام همگی در مورد حجر و انواع آن نظراتی داده‌اند که هم اکنون به بررسی اقسام حجر از منظر علامه حلی (ره) می‌پردازیم:

[1]– آقایی، محمد علی، شرح مختصر اصطلاحات حقوقی( مدنی و کیفری)، تهران، چاپ و نشر ولی عصر، 1380، ص 72.

[2]-صفایی، حسین , مرتضی قاسم‌زاده، حقوق مدنی اشخاص ومحجورین، ص 218.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوال های اساسی تحقیق

1- اهلیت در ازدواج به چه معنا است؟

2- آیا ازدواج کودکان، مجانین و افراد غیر رشید به مصلحت است یا خیر؟

 د) اهداف تحقیق

1- تبیین دقیق و حقوقی دایره ی اهلیت در ازدواج.

2- با توجه لزوم رعایت مصلحت، در ازدواج محجورین باید در زمینه ی اثبات مصلحت سخت- گیری بیشتر صورت گرفته و به این مسئله به صورت تخصصی رسیدگی شود.