دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تطبیقی جایگاه اصل صلاحیت جهانی درحقوق جزای ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

 

چکیده

يكي ازانواع اصول صلاحيت كيفري فراسرزميني،‏ اصل صلاحيت جهاني است. صلاحيت جهاني قوانين كيفري يكي از اصول مهم در تعيين صلاحيت كشورها و قوانين كيفري مي باشد. مطابق اين اصل،‏ هر كشوري مي‌تواند بدون اينكه هيچ رابطه سنتي با جرم از لحاظ تابعيت مجرم يا مجني‌عليه،‏ محل وقوع جرم يا منافع كشور صدمه‌ديده،‏ داشته باشد،‏ به منظور جلوگيري از بي‌مجازات ماندن مجرم،‏ او را تحت تعقيب و مجازات قرار دهد. اگرچه اكثر كشورهاي جهان امروزه اين اصل را به رسميت شناخته اند اما تعداد بسيار كمي از آنها عملاً اقدام به اجراي اصل مزبور كرده‌اند. و اين مهم به موجب كنوانسيون ها و عهدنامه هاي بين المللي محقق مي گردد تا در صورت ارتكاب جرم ، عليرغم اينكه مرتكب در سرزمين آن كشور «صلاحيت سرزميني » و يا تبعه آن كشور « صلاحيت شخصي » و يا اين كه از جمله جرائم منصوص در قوانين كيفري«صلاحيت واقعي» نبوده ، دادگاه هاي كشور محل دستگيري طبق قوانين كيفري خود مرتكب رامحاكمه و مجازات مي نمايند. و با اندكي مداقه و دقت در صلاحيت مورد بحث ، كه ناشي از جنبه بين المللي جرم مي باشد، مواردي را شامل مي گردد كه از حيث بين المللي و عرف جامعه بين المللي مورد عقوبت مي باشد . به عبارت ديگر : جرم انگاري آن ، فراتر از مرز هاي ملي بوده و كليه كشورها را در صورت تحقق آن با واكنش مواجه و به همين خاطر در صورت دستگيري ايشان ، همان دادگاه عمل دستگيري صلاحيت رسيدگي را خواهد داشت ، و اين امر از امهان حقوق بين المللي كيفري مي باشد.دراین چهارچوب مسلماً موضوع مواد مخدر از موضوعاتی است که دهکده جهانی، همچنان با آن درگیر است وآثار زيانبار و شوم آن همه كشورهاي جهان را تهديد مي كند . هم اكنون نيز تلاشهاي بين المللي با هدف كاهش و كنترل موادمخدر و مبارزه با سوء مصرف و قاچاق بين المللي موادمخدر در سطح ملي ، منطقه اي و بين المللي در دستور كار سازمان ملل متحد و دولت ها قرار گرفته و ارتقاء سطح اين همكاريها، با تكيه بر مشتركات و منافع متقابل كشورها و منافع بين المللي و براساس كنوانسيونهاي موادمخدر،مي تواند مبناي واحدي را براي مقابله با پديده موادمخدر در جهان و قاچاق بين الملل آن اتخاذ كرد

کلید واژه ها:صلاحیت جهانی-دیوان بین المللی کیفری قاچاق مواد مخدر-جرایم بین المللی

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

هدف تحقيق حاضرشناخت اصلی است كه قادر است با محاكمه جنايتكاران بين المللي ،جامعه بشری را از لوث وجود آن ها پاك نمايد.اصل صلاحيت جهاني تحول بزرگي درصلاحيت هاي كلاسیک دولت ها به وجود مي آورد . براساس اين اصل مرتكبان جنايات بين المللي از تعقيب، محاكمه و مجازات مصون نخواهند بود . به عبارت ديگر كاربرد اين اصل آغازي بر پايان بی كيفرماندن جنايتكاران بین المللی است
مطابق این اصل ، دولتها حق تعقیب برخی از مجرمین را در قلمرو خود دارند بدون توجه به این که جرم در کجا رخ داده و مجرم یا قربانی تبعه چه کشوری هستند . اصل صلاحیت جهانی یا همگانی بر این فرض مبتنی است که برخی از جرایم آنچنان که نظر همه افراد جامعه جهانی قبیح و قابل سرزنش محسوب می شوند که مرتکبین آنها را می توان دشمن همه ملل فرض کرد و بنابراین هر دولتی حق تعقیب و محاکمه و مجازات چنین مجرمی را خواهد داشت .این اصل استثنایی بر اصل درون مرزی بودن حقوق جزامی باشد .
معاهدات بین المللی مختلف و نیز عرف بین الملل برخی از جرایم را جزء جرایمی دانسته اند که با استناد به این اصل توسط همه دولتها قابل تعقیب و پیگرد هستند از قبیل دزدی دریایی ، تجارت برده ، جرایم جنگی ، جرایم علیه بشریت ، نسل کشی ، نژاد پرستی ، هواپیماربائی و گروگان گیری ، در مورد این که آیا قاچاق مواد مخدر نیز در زمره این جرایم قرار می گیرند یا خیر . بحث های زیادی انجام شده است .
بنابراین سعی بر آن است که در این تحقیق با توجه به جایگاه مهم اصل صلاحیت جهانی در حقوق       بین الملل ، جایگاه این اصل در حقوق ایران با تاکید بر جرایم مواد مخدر بررسی شده و نقص های قانونی در این ارتباط شناخته شود تا شاید قانونگذاران را در اتخاذ تصمیم درست در ارتباط با این اصل کمک نموده و از بوجود آمدن ضررهای بیشتر پیشگیری نماید . که می توان گفت در حال حاضر کنوانسیون سازمان ملل متحد بر ضد قاچاق مواد مخدر و روان گردان که توسط 106 کشور امضا شده است گامی در راستای اعمال صلاحیت جهانی در مورد این جرایم برداشته است .و لیکن هنوز چندان روشن نیست مثلاً درمورد این که این اصل باید در مورد کدام یک از مواد مخدر اعمال گردد یا این که تبانی برای وارد کردن یا صادر کردن مواد هم مشمول صلاحیت جهانی خواهد بود ابهاماتی وجود دارد .
همچنین دادگاه بین المللی کیفری که توسط جامعه ی جهانی برای مبارزه با جرایم جهانی بوجود آمده است در کنار اصل صلاحیت جهانی می تواند به ایجاد نظم در جامعه ی جهانی بپردازد .