دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تطبیقی جرم زنا در حقوق ایران و فقه حنفیه

قسمتی از متن پایان نامه :

 

زنا به عنف زانیه

در این نوع زنا، زانیه با قهر وغلبه با مرد زنا نماید که مقنن ما زنای به عنف از طرف زانیه را قابل قبول ندانسته است و لذا مجازات زانيه مکرِه در صورتی که کيفيات مشدده ای در آن نباشد همان مجازات زناي ساده يعني 100 ضربه تازيانه است .

 

 

 

 

در تفاوت مجازات بین زانی به عنف و زانیه به عنف برخي حقوق­دانان در توجيه اين حکم بيان نموده اند که :

 « دلیل این امر آن است که مورد تجاوز قرار گرفتن زن  معمولاً موجب وهن حیثیت و ورود خسارت دیگر به او  و خانواده اش می شود در حالی که در مورد مرد چنین نیست.»(1)  بنابراین تجاوز به عنف نسبت به زن آثار وخيم حيثيتي بيشتري نسبت به همين عمل از سوي زن بر مرد دارد .

 به نظر مي­رسد، اگر چه مجرميت زن با مرد در اين جرم يکسان است اما به لحاظ نتيجه و اثري که جرم بر مجني عليه بر جاي مي‌گذارد زيان زن مکَره بيشتر از مرد مکَره بوده و در مجموع شدت جرم از سوي مرد بيشتر از زن است. لذا رعايت اصل تناسب اقتضا مي‌کند که مجازات مرد شديدتر از زن باشد. با اين توضيح تفاوت مزبور نه تنها مغاير با اصل عدم تبعيض نيست؛ بلکه نوعي برابري و رعايت عدالت در مجازات است. بنابراین «نظر بمعنای کلمه زانی که فاعل عمل زنا را گویند و مرد متبادر میشود، زنای به عنف و اکراه از جانب زن موجب قتل او نمیباشد.»(2) از ظاهر ماده 67 معلوم میشود که مقنن ایرانی، فرض تحقق اکراه در جانب مرد را نیز پذیرفته است «هرگاه زانی یا زانیه ادعا کند که به زنا اکراه شده است، ادعای او درصورتی که یقین بر خلاف آن نباشد، قبول میشود.»(3) اما در ل.ق.م.ا چیزی ذکر نشده است، اما در مورد تحقق اکراه در مرد اختلاف وجود دارد، «چنانکه ابن زهره میگوید: اکراه درمرد امکان ندارد، چون نعوظ آلت تناسلی از روی شهوت است و با خوف سازگاری ندارد.»(4) اما علمایی چون مرحوم صاحب جواهر(ره) «تحقق اکراه در مرد را ممکن میدانند»(5) مثل اینکه فردی با زور مرد را مجبور به دخول به زن نماید.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالات تحقیق

1) آیا اکراه مرد به زنا از جانب زن متصور و مجازات آن مرگ است؟

2) حد قتل در بزه زنا با محارم اختصاص به محارم نسبی دارد یا اعم از نسبی و سببی و رضاعی است؟

3) آیا فقه حنفیه و امامیه در باب حد زنا با محارم دیدگاه مشترک دارند؟

اهداف و کاربردها

هدف از انجام تحقیق، بحث و بررسی پیرامون جرم زنا و پی بردن به وجوه افتراق و اشتراک دو دیدگاه حقوق ایران و فقه حنفیه در ارتباط با این موضوع می باشد و دلیل انتخاب فقه حنفیه در این تحقیق هم بدین علت است که پیروان  این مذهب ساکن در ایران بوده و جزء مذاهب اسلامی مورد قبول قانون اساسی کشورمان می باشد و جمعیت قابل ملاحظه ای را خصوصاً در شمال ایران به خود اختصاص داده است و از کاربرد آن می توان بهره ورانی همچون موسسات آموزش عالی، اساتید دانشگاه، دانشجویان، طلاب حوزه های علمیه تشیع و تسنن و محققان و پزوهشگران رشته های  حقوق و فقه و تمامی کسانی که علاقه مند به علم آموزی در این زمینه ها می باشند.