دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تطبیقی جرم زنا در حقوق ایران و فقه حنفیه

قسمتی از متن پایان نامه :

 

بند دوم: حکم وطی با بهائم

وطی با بهایم دخول با چهارپایان است که توسط مرد با آلت تناسلی خود انجام می دهد یعنی شخصی به حیوانی مانند , استر و الاغ تجاوز کند. در این باره شیخ طوسی می فرماید:« اذا وطئ بهیمه ، فان کانت ماکوله اللحم ذبح و احرق لحمها ، ولا یوکل، و ان کانت لغیر الواطئ غرم قیمتها. و ان کانت غیر ماکوله اللحم حملت الی بلد آخر ، و بیعت ، و لا تذبح» (1)بدین معنی است که زمانیکه انسان حیوانی را وطی کند ، فرض اول: اگر حیوان از حیوانات حلال گوشت باشد ابتدا ذبح شده و بعد گوشت آن سوزانده می شود و از آن گوشت خورده نمی شود و اگر این حیوان صاحبش وطی کننده نباشد قیمت آن توسط وطی کننده پرداخت می شود و در فرض دوم اگر این حیوان حلال گوشت نباشد به شهر دیگری برده شده و فروخته می شود ومنتهی ذبح نمی شود.»و مرحوم شیخ طوسی دلیل حکم را اجماع شیعه و وجود اخبار و احادیث می داند.

بنابراین می توان منظور شارع را  از تبعید حیوان از بین بردن آثار جرم دانست تا بدین وسیله شخصیت صاحب آن لکه دار نشود. حدیث شریف: الولد للفراش و للعاهر الحجر؛که در فقه و حقوق وجود دارد به نظر می رسد برای این است که داستان زنا بعد از اجرای حد به فراموشی سپرده شود و شخصیت افراد محفوظ بماند و اگر بنا باشد بچه به زانی ملحق شود ، صاحب فراش (شوهر) پیش مردم سر افکنده خواهد بود. اسلام برای حفظ شخصیت و نجات او از این سرافکندگی بچه را به او ملحق می کند و زانی را رد می نماید . در وطی به شبهه نیز چنین است.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالات تحقیق

1) آیا اکراه مرد به زنا از جانب زن متصور و مجازات آن مرگ است؟

2) حد قتل در بزه زنا با محارم اختصاص به محارم نسبی دارد یا اعم از نسبی و سببی و رضاعی است؟

3) آیا فقه حنفیه و امامیه در باب حد زنا با محارم دیدگاه مشترک دارند؟

اهداف و کاربردها

هدف از انجام تحقیق، بحث و بررسی پیرامون جرم زنا و پی بردن به وجوه افتراق و اشتراک دو دیدگاه حقوق ایران و فقه حنفیه در ارتباط با این موضوع می باشد و دلیل انتخاب فقه حنفیه در این تحقیق هم بدین علت است که پیروان  این مذهب ساکن در ایران بوده و جزء مذاهب اسلامی مورد قبول قانون اساسی کشورمان می باشد و جمعیت قابل ملاحظه ای را خصوصاً در شمال ایران به خود اختصاص داده است و از کاربرد آن می توان بهره ورانی همچون موسسات آموزش عالی، اساتید دانشگاه، دانشجویان، طلاب حوزه های علمیه تشیع و تسنن و محققان و پزوهشگران رشته های  حقوق و فقه و تمامی کسانی که علاقه مند به علم آموزی در این زمینه ها می باشند.