دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تطبیقی حقوق مدنی جنین

قسمتی از متن پایان نامه :

 

چکیده”
با وجود توجه بشر به اين مسئله در طول تاريخ، متأسفانه در خصوص خود جنين و حقوق و منافع او توجه كافي به عمل نيامده و همواره جهت حمايت از انسانهاي كامل در جوامع مختلف قانونهاي متنوعي تدوين گشته و سعي شده به تمام آزاديها و حقوق و منافع او در زندگي اجتماعي توجه شود؛ اما تاكنون نسبت به حقوقي كه جنين دارد، يا بايد داشته باشد، تحقيقات جامع و كاملي صورت نپذيرفته است. در حالي كه وظيفه انسان در قبال موجودي كه روح الهي در او دميده شده و مشيت الهي در به وجود آمدن آن سهيم بوده، بسيار سنگين است و زيبنده نيست موجودي را كه هيچ­گونه قدرت دفاعي ندارد، داراي حقي ندانسته و حقوق او را پايمال كنيم. در كشور ما نيز متأسفانه در اكثر كتب فقهي و حقوقي، حقوق فرد پس از تولد مورد بحث و بررسي قرار گرفته و در خصوص جنين تنها به ضمانت اجراي سقط آن در مراحل مختلف تكوين و تكامل و نيز ارث و وصيت اشاره شده است. بنابراين در اين تحقيق سعي شده است  به روش کتابخانه ای در حد امكان به بررسي همه­جانبه حقوق اين موجود ضعيف اعم از مالي و غيرمالي پرداخته شود و جهت حمايت از او راه­حلهايي ارائه گردد. جنين بالقوه، انسان كاملي است و طبعاً از لحاظ لقاح داراي حقوقي مي­باشد؛ اما چون اراده او تكامل نيافته است، تصور تكليف برعهده او ميسر نيست. هر چند كه ممكن است قهراً داراي تكليف گردد، مانند تعلق ديون متوفي. اگر جنيني هم جزء ورثه باشد، نسبت به سهمي كه از تركه مي­برد، ديون متوفي بر عهده او قرار مي­گيرد. اما چون موضوع تحقیق حقوق مدنی جنين است، بنابراين مسائل بررسي شده محدود به حقوق، يعني مزيتهايي است كه قانوناً مي­توان براي جنين در نظر گرفت، و نه تكاليفي كه ممكن است به عهده او بار گردد. ولي به لحاظ اينكه عرفاً از واژه جنين براي تمام مراحل تكوين و تكامل آن استفاده مي­شود، در اين تحقيق هم هر­جا بحث از حقوق مدنی جنين به ميان آمد، به معناي عام آن بوده كه در بردارنده تمامي مراحل رشد بدون تفكيك مراحل مختلف آن است.
سوالات و مسائل مختلفي در خصوص حقوق جنين وجود دارد، كه راه كار قانوني صريحي نمي­توان براي آنها يافت. در اين تحقيق سعي شده است با بررسي مسائل راه­حل مناسبي را تا حدودی ارائه نمود.
 
واژگان کلیدی : اهلیت جنین ، حقوق مالی، اثبات نسب ، اداره اموال جنین
 

این مطلب را هم بخوانید :  پايان نامه با موضوع مبارزه ­با پولشویی­­ در حقوق ­ایران ­­و بین­ الملل

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالهای تحقیق
سئوالاتي كه سعي شده است در اين تحقيق مورد بررسي قرار بگيرند، عبارتند از اينكه:
1- آيا جنين از اهليت كامل برخوردار است؟ يا از قسمتي از آن و همچنين در صورت زنده متولد نشدن چه آثاري بر اهليت او بار مي گردد؟
فرضیه 1: برای اینکه انسان اهلیت تصرف (اجرای حق) داشته باشد،باید بالغ و عاقل و  رشید باشد.پس اگر جنین زنده متولد شود از حقوق مدنی متمتع می گردد.
2- نسبت جنين در اشكال مختلف به چه صورت است؟ و آيا طبق ماده 1167 قانون مدني بايد جنين به وجود آمده از زنا را فاقد نسب دانست؟ و يا اينكه مي توان جهت حمايت از او راه حل قانوني مناسبي يافت؟
فرضیه 2: نباید طفلی را که در نتیجه ارتباط نامشروع بوجود آمده از حقوق مسلم و طبیعی محروم کرد و او را بی هویت در جامعه رها نمود. حتی فرد به وجود آمده از زنا تنها تبعاتی که می تواند داشته باشد این است که فرد به وجود آمده از زنا از ارث محروم است،ولی از حقوق دیگر مانند حق بهره مندی از نفقه و حضانت و سایر حقوق محروم نمی گردد.
3- آيا جنين قابليت برخورداري از حقوق مدني را دارد؟ در خصوص مسائل مالي قابليت مالك شدن را دارد؟ اصولاً نحوه مالك شدن او به چه صورت است؟ همچنين در زمينه حقوق غير مالي،جنين از چه حقوقي و چگونه مي تواند بهره­مند گردد؟
فرضیه3 : جنين محجور و فاقد اهليت تصرف مي­باشد و اجراي حقوق او توسط نماينده قانوني يا قضايي وي صورت مي­گيرد. تمتع جنين معلق بر زنده متولد شدن مي­باشد؛ يعني با زنده متولد شدن جنين نتيجه مي­گيريم كه جنين از ابتداي داراي اهليت تمتع بوده است. حقوق غیرمالی جنین به حق حیات، سقط جنین، بهداشت روانی، حضانت و اداره امور جنین تقسیم­بندی می شود.