دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تطبیقی دادرسی افتراقی در محاکم کیفری ایران و دیوان بین المللی کیفری

قسمتی از متن پایان نامه :

مبحث پنجم: کشتار جمعی

کشتار جمعی[1] مردم در قرن بیستم بارها اتفاق افتاد. بد نام­ترین آنها، کشتار ارمنیان بوسیله امپراطوری عثمانی در سال 1915- 1916 در طی جنگ جهانی اول، قتل عام یهودیان به دست نازی­ها و قتل میلیون­ها کامبوجیایی به وسیله رژیم خمر سرخ در کامبوج در دهه 1970 بودند

اصطلاح «کشتار جمعی» توسط رافائل لومکن[2] با استفاده از ترکیب لغت یونانی genos (قوم یا نژاد) و لغت لاتین (cide کشتن) ابداع گردید. در منشور نورنبرگ یا رای دیوان نورنبرگ هیچ اشاره خاصی به اصطلاح کشتار جمعی نشده بود اما در کیفر خواست متجلی بود و توسط دادستان از زمانی تا زمان دیگر مورد اشاره قرار گرفته بود.[3]

گفتار اول: عنصر مادی[4]

عنصر مادی کشتار جمعی متضمن نابود کردن واقعی گروه نیست، کشتار جمعی می­تواند ارتکاب یابد وقتی که یکی از اعمال مشروحه فوق با عنصر روانی لازم واقع می­شود. (عنصر مادی) کشتار جمعی می­تواند از طریق فعل یا ترک فعل واقع شود. در قضیه کامباندا[5]، متهم، از جمله، به خاطر ترک انجام وظیفه­اش به عنوان نخست وزیر رواندا برای اقدام در جهت توقف قتل عام­های در حال وقوع که وی از آن آگاه شده بود، یا عدم اقدام برای حمایت از اطفال و غیر نظامیان در مقابل قتل عام­های احتمالی، بعد از اینکه منجر شد، به کشتار جمعی مقصر شناخته شد. برای تعقیب کردن متهم نیازی به احراز دقیق شمار قربانیان عمل کشتار جمعی که به وی نسبت داده می­شود نیست.

[1] Genocide

[2] Raphael Lemkin

[3] حسین  میر محمد صادقی، حقوق کیفری بین المللی، انتشارات دانشور، 1382، ص 99

[4] Actus Reus

[5] Kambanda

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف كاربردي

هدف کاربردی این تحقیق توجه قوه مقننه برای انطباق آیین دادرسی کیفری ایران بااستانداردآیین دادرسی کیفری icc می باشد.

د: سؤالات تحقیق

  1. آیا شباهت ها و تفاوت هایی بین آئین دادرسی ونحوه رسیدگی محاکم داخلی ودیوان بین المللی کیفری وجود دارد؟

 

چه اصلاحاتی درقانون آیین دادرسی کیفری ایران بایدصورت بگیردتابااستاندارداساسنامه وآیین دادرسی وادله دیوان بین المللی کیفری منطبق یانزدیک شود؟

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه مطالعه تطبیقی دادرسی افتراقی در محاکم کیفری ایران و دیوان بین المللی کیفری

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه مطالعه تطبیقی دادرسی افتراقی در محاکم کیفری ایران و دیوان بین المللی کیفری