پیشگیری نماید. این رویکرد شامل رویکرد پیشگیری اجتماعی و پیشگیری اولیه، ثانویه و ثالث است. رویکرد پیشگیری اجتماعی به دو شاخۀ رویکرد رشد مدار و جامعه مدار تقسیم می‌شود. راهبردهای پیشگیری‌های اجتماعی، راهبردهای طولانی مدت بوده که به دنبال مبارزه با علل ریشه‌ای جرم، از قبیل تبعیض، فقر، بیکاری و سایر عوامل اجتماعی است. در لایحه پیشگیری از جرم، پیشگیری اجتماعی‌‌ همان رویکرد اصلاحی است که شامل تدابیر و روش‌های آموزشی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی دولت، نهاد‌ها و سازمان‌های غیر دولتی مردمی در زمینۀ سالم سازی محیط اجتماعی و محیط فیزیکی برای حذف یا کاهش عوامل اجتماعی وقوع جرم است. آخرین رویکرد، رویکرد تنبیهی است. رویکرد مذکور سعی دارد تا از طریق مجازات و ارعاب انگیزی و عبرت آموزی ناشی از آن به پیشگیری از جرم بپردازد. به صورت ساده و خلاصه نظر طرفداران رویکرد تنبیهی این است که مقصود از سیستم عدالت کیفری، تنبیه کردن مجرمان است. تنبیه کردن مجرمان علاوه بر آنکه باعث متنبه شدن خود مجرم می‌شود، به عنوان درس عبرتی برای جامعه نیز عمل می‌کند و آن‌ها را به استمرار رعایت قانون تشویق می‌کند.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

گفتار اول: مفهوم پیشگیری و انواع آن
مبحث اول: مفهوم پیشگیری
همانند سایر علوم، علم جرم‌شناسی نیز عرصه تراکم نظریه‌ها و تعاریف است. در هر دوره‌ای از دوران تطور ادبیات پیشگیری از جرم، هر یک از صاحب نظران پیشگیری، وجهی از موضوع را دارای اهمیت بیشتر دانسته و متناسب با آن، تعریفی برای مقولۀ پیشگیری از جرم ارائه کرده‌اند. اما در یک تعریف ساده، «پیشگیری از جرم به مفهوم تمامی اقداماتی است که به منظور جلوگیری از ارتکاب جرم در آینده با هدف کاهش بزهکاری انجام می‌گیرد» .تعریف مذکور به مفهوم «موسع» از پیشگیری اشاره دارد که بر طبق آن هر آنچه که علیه جرم باشد و منجر به کاهش جرم شود، پیشگیری است. به همین دلیل، مجازات، ترمیم خسارت مجنی علیه و فردی کردن مجازات به وسیله قاضی همگی اقداماتی پیشگیرانه هستند. با توجه به این مفهوم، پیشگیری از جرم طیف وسیعی از اقدامات کیفری و غیرکیفری را در بر می‌گیرد و هر عملی که باعث کاهش موارد وقوع جرم در آینده شود از جمله موارد پیشگیری قرار می‌گیرد. در کنار این مفهوم، تعبیر مضیق پیشگیری از جرم مطرح شده و به عنوان چارچوب نظری جرم‌شناسی پیشگیرانه مورد پذیرش قرار گرفته است.
پیشگیری یا جرم‌شناسی پیشگیرانه شاخه‌ای از طبقه بندی سه گانه جرم‌شناسی کاربردی می‌باشد. در این جرم‌شناسی تئوری‌ها و اصولی که از طریق مشاهده و مطالعات میدانی و از آمار جنایی به دست می‌آید، مورد استفاده واقع می‌شود. به بیان دیگر، جرم‌شناسی کاربردی یا عملی عبارت است از مطالعه علمی کارآیی امکانات مبارزه با بزهکاری جرم‌شناسی کاربردی که در ‌‌نهایت توسط دولت و مراجع عمومی به اجرا گذاشته می‌شود. جرم‌شناسی پیشگیرانه، به عنوان مهم‌ترین شاخۀ جرم‌شناسی کاربردی به مطالعۀ علمی کارآیی و امکانات پیشگیری از بزهکاری می‌پردازد و در این جرم‌شناسی،پیشگیری در کنار نظام کیفری وجود دارد؛ یعنی، قبل از وقوع بزهکاری در جامعه، پیشگیری از جرم با هدف کمک به پیشگیری کیفری در کنار نظام کیفری می‌باشد.
دو جهت گیری عمده در خصوص پیشگیری قابل توجه است:
1- مفهوم و استنباط موسع
2- مفهوم و استنباط مضیق

بند اول: مفهوم موسع

طبق این مفهوم، هر چیزی که جرم را کاهش دهد و علیه آن باشد، پیشگیری محسوب می‌شود. به همین جهت، مجازات، ترمیم خسارت مجنی علیه و فردی کردن مجازات توسط قاضی، پیشگیری به شمار می‌آیند. این مفهوم از زمان‌های گذشته نزد جرم‌شناسان مطرح بوده است. نخستین جرم‌شناسی که این نظریه را داشت، انریکو فری، دانشجوی لمبرزو است که بر خلاف لمبرزو، محیط اجتماعی و جغرافیایی را نیز به عنوان عامل موثر در جرم بر شمرد.
پیشگیری به معنی موسع و عام شامل هر چیزی می‌شود که در مبارزه با بزهکاری مورد استفاده قرار می‌گیرد. فری اعتقاد داشت، که از پنج دسته بزهکاران، بزهکاران هیجانی به عادت و اتفاقی، از جمله بزهکارانی هستند که تحت تاثیر محیط مرتکب جرم می‌شوند. وی برای مبارزه با جرم دو راهکار تدابیر دفاع فردی و تدابیر دفاع اجتماعی را پیشنهاد کرد. دفاع فردی یعنی، مبارزه با علل شخصی جرم. وی معتقد بود، به جای مجازات، دفاع فردی را جایگزین کنیم که به اصطلاح امروزی، به آن پیشگیری از تکرار جرم می‌گویند. فری و گاروفالو دو نفر از کسانی هستند که پیشگامان طرح اقدامات تامینی می‌باشند و منشا اقدامات تامینی در حقوق جزا مکتب تحققی است. به نظر فری دفاع اجتماعی باید جایگزین مجازات گردد و در کنار دفاع فردی قرار گیرد که ناظر به پیشگیری از تکرار جرم است.
قبل از آنکه در حقوق جزا نهاد مستقلی به نام اقدامات تامینی داشته باشیم، بعضی مجازات‌ها خاصیت اقدامات تامینی را داشته‌اند؛ مثلاً تعطیل نمودن محل کسب در راستای اعمال مجازات یا اخراج بیگانه از کشور که یک اقدام تامینی است. در حقیقت، هدف اصلی این تدابیر، پیشگیری از سقوط مجدد محکوم در بزهکاری از طریق ایجاد نمودن موانع در انجام فعالیت مجرمانه و دور کردن از محیط‌هایی که جنبه جرم زایی برای وی دارند است. همچنین، فری معتقد است که دفاع جمعی نیز باید به موازات دفاع فردی و هم در قالب اقدامات دفاع جمعی پیشگیری از جرم را پیش بینی می‌کند که این بینش بعد از 70 سال، در دیدگاه مکتب دفاع اجتماعی نوین متجلی شد.

بند دوم: مفهوم مضیق
امروزه جرم‌شناسی پیشگیرانه در چارچوب مفهوم مضیق از پیشگیری قرار می‌گیرد. پیشگیری با توجه به این مفهوم، مجموعه وسایل و ابزارهایی است که دولت برای مهار بهتر بزهکاری از دو طریق مورد استفاده قرار می‌دهد:
1- از طریق اعمال مدیریت مناسب نسبت به عوامل محیطی، فیزیکی و محیط اجتماعی.
2- از طریق حذف یا محدود نمودن عوامل جرم زا.
همانگونه که ملاحظه می‌شود در این تعریف، پیشگیری از تکرار جرم مورد نظر نیست بلکه اقداماتی که به آن اشاره می‌شود ناظر به مرحله قبل از ارتکاب جرم است. بنابراین، مجازات، صدور حکم کیفری و اجرای مجازات از شمول مفهوم پیشگیری خارج می‌شود. پیشگیری یکی از وسایل و امکانات سیاست جنایی برای کنترل جرم است. به عبارت دیگر، در کنار پیشگیری خارج از نظام کیفری از جرم، پیشگیری کیفری نیز وجود دارد. اما این پیشگیری کیفری از شمول پیشگیری مورد نظر جرم‌شناسی خارج است چرا که با اینکه ارعاب ناشی از مجازات بی‌تردید جنبه پیشگیرانه دارد، اما این امر مدنظر نمی‌باشد، بلکه آن پیشگیری مدنظر است که خارج از دستگاه قضایی به اجرا در می‌آید. به همین دلیل، مجازات و اهداف آن، بازپروری مجرم، کیفر زدایی اصلاح بزهکاری و مجازات‌هایی که سالب آزادی است، از آنجا که در چارچوب نظام قضایی اعمال می‌شوند از شمول مفهوم مضیق خارج می‌باشند و در محدوده مفهوم موسع از پیشگیری قرار می‌گیرند.
«با در نظر گرفتن تعاریفی که از پیشگیری ارائه شده است، چهار عنصر برای پیشگیری متصور است» :
1- قهرآمیز نبودن تدابیر پیشگیرانه:
برای اعمال اقدامات پیشگیرانه رضایت ذینفع الزامی است. اما ضمانت اجرای کیفری برخلاف این مورد است و به صورت یکسویه اعمال می‌گردد و مجرم در وجاهت آن دخالتی نمی‌تواند بکند، در پیشگیری حتماً باید رضایت افراد جلب شود. اقدامات قهرآمیز اصلاح و درمان مشمول حقوق جزاست و جزء پیشگیری محسوب نمی‌شود. بر همین اساس رژیم‌های حبسی که بر اساس پرونده شخصیت و برنامه‌های اصلاحی و درمانی در داخل زندان انجام می‌شود، اقدام پیشگیرانه محسوب نمی‌گردد؛ زیرا فاقد رکن اول پیشگیری که غیر قهرآمیز بودن اقدامات است، می‌باشد.
2- اختصاصی بودن اقدامات پیشگیرانه:
اقدامات صورت گرفته باید به صورت اختصاصی مربوط به پیشگیری باشد مثلاً در دعوت نمودن مردم به نماز هدف اصلی پیشگیری نیست، بلکه یکی از آثار می‌تواند پیشگیری باشد. مبتکران و طراحان برنامه‌های پیشگیرانه باید قصد اختصاصی پیشگیری را داشته باشند نه اینکه به صورت فرعی آثار مورد نظر از آن برنامه‌ها به دست آید. مانند آموزش و پرورش که در راستای پیشگیری موثر است ولی پیشگیری مستقیم محسوب نمی‌شود.
3- در نظر گرفتن عوامل محیط اجتماعی و خطر:
زمانی اقدامات غیر قهرآمیز، پیشگیرانه هستند که با توجه به علل شناسایی شده اعمال شوند. علل مدنظر می‌تواند دو دسته باشد:
الف) عواملی که مربوط به موقعیت، وضعیت هستند. افراد جامعه در محیطی به نام محیط پیرامون (اجتماعی) زندگی می‌کنند. بدون محیط انسان قادر به زندگی نیست. محیط انسانی را خود انسان‌ها به وجود می‌آورند اما با گذشت زمان انسان تبدیل به جزیی از محیط خود می‌شود.
ب) دلایل و عواملی که برخی افراد را به طور کلی و برخی افراد را به طور خاص آماده خطر می‌کند که اصطلاحاً عوامل خطر نامیده می‌شوند. اینگونه از عوامل ناظر بر شخص هستند. عوامل رفت و آمد به محیط نامطلوب، غیبت تحصیلی، فرار از مدرسه و شکست تحصیلی از جمله این عوامل هستند.
بنا به این رکن، تدابیر پیشگیرانه می‌بایست بر محیط و موقعیت تاثیر بگذارند و یا اینکه بر شخصیت فرد تاکید داشته باشند.
4- تقلیل از آثار جرم:
هر چند اقدامات پیشگیرانه نمی‌تواند جرم را به صورت کلی محو نماید اما می‌بایست از شدت آثار و زیانهای مالی و روحی جرم بکاهد. اقداماتی که در این پیشگیری صورت می‌گیرد درصدد آن است که گذر اندیشه مجرمانه به جرم را متوقف کندو اقداماتی هم که در این زمینه صورت می‌گیرد ممکن است کنشی و یا واکنش باشد. همچنین، پیشگیری ممکن است نسبت به وضعیتی باشد که افراد را در موقعیت ارتکاب جرم قرار می‌دهد. مانند، جرم انگاری حمل اسلحه که پیشگیری از ارتکاب ضرب و جرح است، هدف آن است که این اسلحه تبدیل به آلت جرم نشود. جرم انگاری که با این هدف صورت می‌گیرد اصطلاحاً مانع یا بازدارنده خوانده می‌شود.

مبحث دوم: پیشینه پیشگیری

جوامع بشری در طول تاریخ با سرکوب نمودن و مجازات آن دسته از افعال یا ترک افعالی که جرم شناخته می‌شده، واکنش نشان داده است. هرم معروف نیازهای بنیادین بشر در زندگی اجتماعی توسط مازلو ترسیم شده است. مطابق نظریه وی، یکی از نیازهای اساسی بشر در زندگی اجتماعی، «امنیت» است و امنیت را اولین و مهم‌ترین نیاز بشر می‌دانست. واکنش نسبت به بزهکاری در کلیه جوامع و زمان‌ها به یک شکل نبوده است. «ووئن ولئوته عنوان نموده که دستگاه عدالت تا پایان قرن هیجدهم تنها عملی که انجام می‌داد مجازات گناهکار با هدف عبرت دادن به دیگران و ایجاد رعب و هراس در اجتماع بود، زیرا تصور می‌شد که شکنجه و مجازات‌های شدید می‌تواند ترس و وحشت را در جامعه پدید آورد و در نتیجه مانع از ارتکاب جرم توسط دیگران گردد. اینگونه سیاست‌های پیشگیری از جرم توأم با انتقاد در ملاء عام بود که همراه با تبلیغات و توأم با خشونت بسیار در برابر دیدگان مردم انجام می‌گرفت» .
احتمال دارد اینگونه تصور نماییم که در گذشته مردم خشن‌تر بوده‌اند و انسان‌های کنونی آرام‌تر شده‌اند، اما کاربرد رسمی خشونت به عنوان وسیله مجازات، قرن‌ها در اروپا استقرار داشته است. عوامل مهمی در کار بودند که با فرآیندهای عمدۀ دگرگونی که در آن دوره رخ می‌داد، ارتباط داشتند. جوامع اروپایی در آن زمان به جوامع صنعتی و شهری مبدل گشتند و نظم کهن خیلی سریع جای خود را به نظمی داد که در آن مردم بیشتر در کارخانه‌ها و کارگاه‌ها مشغول به کار بودند و به نواحی شهری که در حال پیشرفت بود کوچ نمودند به همین دلیل مجازات‌های شدید که برای دادن سرمشقی هولناک برای عبرت دیگران بود، تنها در جوامعی که بسته و شمار جرم معدود بود، مناسب بودند. هر چند طرفداران مکتب کلاسیک در دوره‌های پایانی قرن هیجدهم مجازات‌های غیر انسانی و شدید را مورد اعتراض و انتقاد قرار دادند اما با توجه به نظریۀ طرفداران این مکتب نیز، مجازات باید به اندازۀ کافی جدی و شدید باشد تا بتواند لذتی را که از تجاوز به قانون حاصل می‌شود از بین ببرد. این تدابیر، با عنوان سیاست کیفری سزا دهنده مطرح می‌شود و بنا به اینکه معتقدند

Published on :Posted on

Post your comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *