پایان نامه حقوق

مقررات حاکم بر شرکت‌های سهامی در خصوص حقوق دارندگان سهام اکثریت و عنداللزوم -دانلود پايان نامه ارشد

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 حقوق دارندگان سهام اكثريت و اقليت در شركت‌هاي سهامی

قسمتی از متن پایان نامه :

 قانونگذار

به نظر دکتر اسکینی «قانونگذار به صراحت به این نوع سهم اشاره نکرده است اما در بند 7 ماده 9 لایحه قانون تجارت 1347 به مزایایی که ممکن است مؤسسان برای خود در نظر گرفته باشند اشاره کرده که با آنچه به «سهم مؤسس » معروف است انطباق دارد».[1]

به نظر دکتر ستوده تهرانی «اینگونه سهام که در کشورهای دیگر موارد زیادی دارد در قانون تجارت ایران پیش‌بینی نشده و عملاً نیز مورد استفاده قرار نگرفته است».[2]

به نظر می‌رسد مزایای مؤسسان در بند 7 ماده 9 ل.ا.ق.ت لزوماً به معنای سهام مؤسس نیست بلکه بیشتر ناظر به حق الزحمه و یا پاداش مؤسسان باشد بعلاوه ماده 92 ل.ا.ق.ت هیچ نسبتی با سهم مؤسس نداشته و به گروه بندی سهام طبق اساسنامه مربوط می‌گردد در نتیجه در لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 سهمی به نام سهام مؤسس پیش‌بینی نشده است[3] .

به نظر اینجانب می‌توان مزایای مطالبه شده موضوع ماده 76 و بند 7 ماده 9 ل.ا.ق.ت را در قالب سهام مخصوص ماده 93 قرار دارد. قانونگذار در تبصره 2 ماده 24 از سهام ممتاز صحبت کرده و ماده ی خاصی را نیز جهت اعمال تغییرات مربوط به سهام ممتاز پیش‌بینی کرده است که در جهت حفظ حقوق دارنده سهام ممتاز منصفانه و عادلانه به نظر می‌رسد . بنابراین لزومی به وضع قانون دوباره در رابطه با تغییرات سهام ممتاز وجود نداشته است.از طرفی قانونگذار در بند 7 ماده9 و ماده 76 ل.ا.ق ت مطالبه مزایایی را توسط مؤسسین پیش‌بینی کرده است.قطعاً وقتی قانونگذار از دارنده سهام ممتاز حمایت می‌کند و برای مزایای قائل شده برای او اهمیت قائل است و بدون موافقت آنها حق تصمیم درباره امتیازات آنها را ندارد به طریق اولی نیز می‌بایستی از مؤسسین که در بدو تأسیس شرکت ، دانش فنی پیشرفته و یا اختراع خود را که شاید علت اصلی و عمده تشکیل شرکت باشد را وارد شرکت می‌نمایند ، حمایت کند.از طرفی همانطوری که قبلاً هم گفته شد اکثراً اساتید حقوق تجارت در تعاریف خود از انواع سهام عنوان «سهام مؤسس» را بکاربرده تعریف می‌نمایند وهمگی متفق القولند که سهم مؤسس برای مؤسسین در نظر گرفته می‌شود و مؤسسین هم مطابق قانون تجارت غیر از مطالبه مزایای موضوع بند 7 ماده 9 و ماده 76 ل.ا.ق.ت. حق مطالبه هیچ گونه امتیاز دیگری را ندارند. در تکمیل این بحث به تعریف دکتر جعفری لنگرودی[4] از سهم مؤسس می‌پردازیم، ایشان می‌گویند: «سهم مؤسس، سهمی است که در مقابل خدمات مؤسسین شرکت به او داده می‌شود( به تصویب مجمع عمومی) خواه از جنس سهام عادی یا سهام ممتاز باشد».

نتیجه بحث اینکه، منعی در جهت آنکه مزایای مطالبه شده توسط مؤسسین در قالب سهمی به نام سهم مؤسس به آنان داده شود وجود ندارد. از طرفی می‌توانیم بگوییم ماده 93 بر ماده 24 ل.ا.ق.ت که انواع سهام را برشمرده تخصیص زده است و بطور ضمنی اجازه صدور نوع مخصوصی از سهام را داده است که با توجه به کلی بودن ماده 93 و اینکه قانونگذار اجازه مطالبه مزایایی را به مؤسسین داده است. یکی از اقسام اینگونه سهام همان سهام، مؤسس می‌تواند باشد.

سهم انتفاعی همانند سهم موسس در قانون تجارت پیش‌بینی نشده و در حال حاضر مصداق عملی نيز ندارد .  در تعریف سهم انتفاعی می‌گویند: «سهم انتفاعی همان گونه که از نام آن پیداست به دارنده تنها منافعی را اعطاء می‌کند بدون آنکه چنین شخصی در سرمایه شریک باشد سهم انتفاعی به دارنده تنها حق دریافت سود را می‌دهد و پس از انحلال شرکت از حاصل تصفیه چیزی به دارنده چنین سهمی پرداخت نمی‌شود. سهام انتفاعی با استهلاک سرمایه در ارتباط است چرا که استهلاک سرمایه بدان معنی است که سهام سهام داران از سوی شرکت دریافت و باطل شده و مبلغ سرمايه به سهامداراني كه سهام آنان باطل شده مسترد می‌گردد اینگونه سهامداران از همه حقوق به عنوان یک سهامدار بهره می‌برند جز آنکه در صورت انحلال شرکت هیچ حقی بر سرمایه شرکت ندارند [5].

دکتر عرفانی سهم انتفاعی را همان سهم موسس می‌داند ایشان بیان می‌دارند: «سهم موسس یا انتفاعی سهمی است که دارنده آن بدون داشتن حقی بر سرمایه شرکت از منافع شرکت، به نسبت سهم خود بهره مند گردد معمولاً اینگونه سهام را موسسین بایت اطلاعات علمی و فنی و تجارتی که به شرکت می‌آورند به خود تخصیص می‌دهند [6].

.[1]دکتر اسکینی،همان منبع، صص 89 و 90

[2].دکتر ستوده تهرانی،همان منبع، ص 77

[3].دکترپاسبان،همان منبع، ص 291

.[4]جعفری لنگرودی،محمد جعفر،ترمینولوژی حقوقی شماره 2973

[5]– دکتر پاسبان،محمد رضا،حقوق شرکت های تجاری،انتشارات سمت،چاپ پنجم،زمستان 1389،ص 290

[6]– دکتر عرفانی،محمود،حقوق تجارت،جلد دوم،نشر نظام،چاپ اول،زمستان 1381،ص 49

 

واژگان کلیدی: شرکت‌های سهامی، سهامداران اکثریت، سهامداران اقلیت، قاعده اکثریت، اقامه دعوی

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالات تحقیق

با این اوصاف در این پایان نامه به دنبال پاسخ به سوالات ذیل هستیم :

  • آیا قاعده اکثریت در هر شرایطی و نسبت به هر موضوعی در شرکت‌های سهامی حاکم است؟

2- آیا نظام حقوق شرکت‌های سهامی ایران قواعد خاصی در حمایت از حقوق سهامداران اقلیت پیش‌بینی نموده است و  در صورت پیش‌بینی این قوانین جهت حفظ حقوق سهامدار اقلیت کافی است؟

  • راهکارهای حمایت از حقوق سهامداران اقلیت چیست ؟

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه حقوق دارندگان سهام اكثريت و اقليت در شركت‌هاي سهامی

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه حقوق دارندگان سهام اكثريت و اقليت در شركت‌هاي سهامی