دانلود پایان نامه

شود کوئل سرمایی با آب سرد تولیدی چیلر کار میکنند [۱۵] .دستگاه هواساز با تنظیم دما و رطوبت و همچنین تامین هوای تازه و فیلتر کردن آن عمل تهویه مطبوع را انجام دهد . هوای برگشتی از اتاقها با هوای تازه در محفظه اختلاط ترکیب شده و به داخل ساختمان از طریق سیستم کانال کشی منتقل می گردد. فرایند رطوبت زنی از طریق افشانک هایی به داخل هوایی

مطلب مشابه :  پایان نامه با کلید واژگان پناهی، فلاح،۱۳۸۶).، واینر، رهم۸۲

پاسخی بگذارید