دانلود پایان نامه

که بایستی کولر در آنجا عمل سرد کردن را انجام دهد محاسبه میشود
امروزه از نرم افزار مختلفی جهت محاسبات بار های برودتی استفاده میشود.

۲-۷- ۷ پکیج سرمایشی
پکیج بر اساس ماکزیمم مجموع ساعتی بار های سرمایشی فضاهای یک واحد انتخاب می شود. بار ناشی از موتور فن بایستی بر ساس راندمان موتور و توان مصرفی موتور محاسبه گردد(به دلیل اینکه

مطلب مشابه :  پایان نامه با کلید واژگان شده۷۴، (۱۹۹۶)، MDD، کاسپی

دیدگاهتان را بنویسید