دانلود پایان نامه

به نوع تولیدات خود اقدام به انتشار و ارائه میزان مصرف انرژی مصرفی تجهیزات خود می نمایند که شاید در واقعیت چنین چیزی وجود نداشته باشد برای مثال شرکت های تولید کننده چیلر های کمپرسوری مدعی این هستند که دستگاه های تراکمی از جذبی کمتر انرژی مصرف مینمایند و یا فروشندگان چیلر های جذبی نیز اقدام به کار مشابه
نموده اند.
برای مثال

مطلب مشابه :  منابع پایان نامه ارشد با موضوع کولر، ۲۰۰۰،۳۰۰۰،۳۵۰۰،۴۰۰۰،۶۰۰۰،۷۰۰۰،۱۳۰۰۰، ،

پاسخی بگذارید