دانلود پایان نامه

انرژی
ASEAM
۲۰۰۱
شبیه سازی انرژی ساختمان ها و سیستم ها،محاسبات بار،محاسبات مصرف انرژی، تحلیل جایگزین سیستم ها
HAP
۱۹۸۷
شبیه سازی انرژی،محاسبات بار های سرمایشی،تعیین ظرفیت تجهیزات(Hourly Analysis Program)
REScheck
۲۰۰۳
مقررات عملکرد در ساختمان های مسکونی
RHVAC
۲۰۰۳
محاسبات مصرف انرژی،طراحی و محاسبه سیستم های سرمایش و

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه درمورد مصرف کنندگان

پاسخی بگذارید