دانلود پایان نامه

گرمایش ساختمان های مسکونی
SolArch
۱۹۹۶
محاسبات مصرف انرژی گرمایش، معماری خورشیدی،جداول طراحی ساختمان های مسکونی
Comfar
۱۹۷۹
محاسبات اقتصادی پروژه ها

محاسبه مصرف انرژی در سیستم های سرمایشی
یکی از مهمترین اهداف این تحقیق نشان دادن میزان مصرف انرژی در این سیستم ها میباشد.
همانطور که قبلا ذکر گردید سیستم های تهویه مطبوع

مطلب مشابه :  منبع تحقیق با موضوع ، تیوپ،، تیوپهای، میلی‌لیتری

پاسخی بگذارید