دانلود پایان نامه

شرکت پیشران انرژی۱۴ اقدام به ارائه تحقیقی در زمینه میزان مصرف انرژی و ارزیابی آن در سیستم های تاسیساتی نموده و در پایان به این نتیجه رسیده که چیلرهای کمپرسوری میزان کمتری انرژی مصرف مینمایند و در مقابل شرکت کار و اندیشه ۱۵ نمایندگی یکی ازتولید کنندگان چیلر های ابزوربشن نیز اقدام به انتشار مقاله ای در خصوص مصرف انرژی چیلر های جذبی

مطلب مشابه :  دانلود تحقیق در مورد AFLP، (عثمانی، سیوسهمرده،۱۳۸۸).، خزانهژنی

پاسخی بگذارید