دانلود پایان نامه

از دقیقترین روش های دینامیکی محاسبه مصرف انرژی سرمایشی روش موازنه بار گرمایی۲۱ میباشد. در این روش بر اساس بار های ساعتی سرمایشی و مشخصات عملکردی تجهیزات سرمایش، مصرف انرژی این بخش محاسبه میگردد. در این محاسبات بر اساس باریکه در هر ساعت بر تجهیزات سرمایش اعمال میگردد و نیز راندمان تجهیزات مصرف انرژی به صورت ساعت به ساعت محاسبه

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه دربارهچوپرا[۲]،، زلزله،، هیدرودینامیک، آوردند.

پاسخی بگذارید