دانلود پایان نامه

افزار های متعددی بدین منظور تولید شده است که اغلب در کشور های مختلف با توجه به شرایط جغرافیایی آن کشور تفاوت های عمده ای با کشور های مختلف دارند. یکی از نرم افزار های قدیمی مورد استفاده در محاسبات نرم افزار کریر و نرم افزار E20 می باشد که در ایران اغلب از این نرم افزار ها نیز استفاده می شود.
یکی دیگر از نرم افزار های که جهت

مطلب مشابه :  تحقیق رایگان با موضوع ۳-۵-۱-، درنظرگیری، تراکم‌پذیری، گرفته،

پاسخی بگذارید