دانلود پایان نامه

آنتی‎بادی ضد خرگوش متصل به آنزیم (آنتی ربیت) با بافر Blocking به نسبت ۱ به ۳۰۰۰ رقیق‌سازی گردید و درون چاهکها به میزان ۱۰۰ میکرولیتر توزیع شد، سپس پلیت به مدت یک شبانهروز در دمای ۴ درجه سانتیگراد قرار گرفت و بعد از سپری شدن یک شب مطابق قبل شستشو شد.
۶- پس از خشک شدن کامل پلیت، mg/ml 1 از ۴- نیتروفنیل‎فسفات در بافر زمینه، تهیه و

مطلب مشابه :  پایان نامه با کلید واژگان دوم،، ، ،

دیدگاهتان را بنویسید