دانلود پایان نامه

۲۰- درجه سانتیگراد قرار داده می‌شوند (جدول ۳-۱).
۴ شهر که کشت گیاهان جالیزی در آنها متدوال است، انتخاب شده و در هر شهر حداقل ۲ مزرعه نسبتاً بزرگ (حداقل ۳ هکتار) جهت نمونه‌برداری از ۴ نوع گیاه جالیزی گزینش شدند. برای انجام تست الایزا در هر مزرعه، حداقل ۳ گیاه مشکوک به ویروس که علائم بیماری را نشان دادند، و ۱ گیاه سالم بعنوان

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه درمورد (میله، فامیلی،، بیوشیمیایی، زنجیر)

پاسخی بگذارید