دانلود پایان نامه

باند تکثیری (nt)
WMV1F ۵`-GTTTAACACTCGAGCAAC-3` 500
WMV1R 5`-CAGTATTTTCGGAATTGGTC-3`

۵`-CTCCATTGACATCYGGAGATG-3` WMV2-R 110

این آغازگرها برای ویروس WMV اختصاصی بوده و در عین حال چون قادر به سنتز یک ناحیه مشترک در تمام سویه‌های این

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه دربارهآب،، ۳-۵-، نمود[۱۰].، ۳-۵-۱-

پاسخی بگذارید