No category

منبع تحقیق با موضوع صفحهUV، Transilluminator، ۳-۶-، ترادفیابی

درون چاهکها ریخته شد. یک چاهک هم به مارکر اختصاص داده شد. سپس ولتاژ دستگاه در ۱۰۰ ولت تنظیم و به مدت حدود ۴۰ دقیقه الکتروفورز انجام گردید بعد از رنگ بری با آب مقطر ژل بر روی صفحهUV Transilluminator مورد بررسی قرار گرفته با استفاده از دستگاه gel documentation از آن عکس‌برداری شد.

۳-۶- ترادفیابی محصول PCR
محصولات PCR

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *