دانلود پایان نامه

درون چاهکها ریخته شد. یک چاهک هم به مارکر اختصاص داده شد. سپس ولتاژ دستگاه در ۱۰۰ ولت تنظیم و به مدت حدود ۴۰ دقیقه الکتروفورز انجام گردید بعد از رنگ بری با آب مقطر ژل بر روی صفحهUV Transilluminator مورد بررسی قرار گرفته با استفاده از دستگاه gel documentation از آن عکس‌برداری شد.

۳-۶- ترادفیابی محصول PCR
محصولات PCR

مطلب مشابه :  دانلود تحقیق در مورد رحمانپور، شده‌اند.، ۱۹۹۸)۹۶،، بارهنگ

دیدگاهتان را بنویسید