دانلود پایان نامه

کتول، گرگان، کردکوی و بندرترکمن صورت گرفت. تعداد مزارعی که در هر منطقه مورد بررسی قرار گرفت، متفاوت بود.

۳-۲- جمع‌آوری نمونهها و دادهها
از هر مزرعه با توجه به وسعت آن از بوته‌های آلوده، دارای علائمی از قبیل موزائیک، بدشکلی، تاولی شدن، کوتولگی و بندکفشی شدن برگ نمونه‌برداری انجام شد. ۱۰۰ نمونه از برگهای جوان گیاهان تیره

مطلب مشابه :  منبع تحقیق با موضوع استان گلستان

پاسخی بگذارید