دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی تطبیقی رژیم حقوقی تنگه هرمز از منظر کنوانسیونهای بین المللی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

مبحث اول

رژیم عبور بی ضرر در تنگه ها

عبور بی ضرر از تنگه ها

در سه دسته از تنگه ها عبور بی ضرر اعمال می شود.

1- مستثنائات عبور ترانزیت

2- تنگه هایی که دریای سرزمینی را به دریای آزاد متصل می کنند.

3- تنگه هایی که با ترسیم خطوط مبداء مستقیم وارد آبهای داخلی دولت ساحلی شده اند، اما قبلاً جزء آبهای داخلی نبوده اند.

تفاوت هم بین عبور بی ضرر در دریای سرزمینی و عبور بی ضرر در تنگه عبور بی ضرر در دریای سرزمینی را می توان با اعلام قبلی تعلیق کرد. اما به هیچ عنوان نمی توان عبور بی ضرر را در تنگه معلق کرد.

آبهای واقع بین خط مبداء دریای سرزمینی و قلمرو خشکی وهمچنین آبهای واقع بین جزایر متعلق به ایران که فاصله آنها از یکدیگر از دو برابر عرض دریای سرزمینی تجاوز نکند جزء آبهای داخلی محسوب و تحت حاکمیت جمهوری اسلامی ایران می باشد.[1]

استثنائات وارد بر عبور ترانزیت بدین شرح است:

براساس کنوانسیون 1982 حقوق دریاها اصل کلی در زمینه عبور از تنگه های بین المللی عبور ترانزیت از این تنگه ها می باشد، عبور ترانزیت تنها نظام عبوری نیست که امروزه در تنگه های بین المللی به شرح ذیل مطرح نمود.

اولین استثنای وارد بر حق عبور ترانزیت در بند (ج) ماده 25 کنوانسیون 1982 حقوق دریاها درج شده است. بر طبق این ماده هیچ یک از مقررات بخش سوم کنوانسیون 1982 حقوق دریاها بر نظام حقوقی در تنگه هایی که عبور از آنها به طور کلی یا به طور جزیی توسط کنوانسیون های بین المللی معتبر تنظیم می شود، (کنوانسیون هایی که به طور ویژه در مورد این تنگه ها لازم الاجراء هستند) تأثیر نخواهد گذاشت. در این رابطه فهرست جامعی در مورد تنگه های با ویژگی مذکور وجود ندارد. با این وجود برخی از این نوع تنگه ها به خوبی شناخته شده اند، به گونه ای که اختلاف نظری در مورد کنوانسیون های بین المللی معتبری که بر آنها حاکم است، وجود ندارد. نمونه هایی از این نوع تنگه ها عبارتند از:

الف) تنگه های واقع در قلمرو کشور ترکیه، یعنی تنگه بسفر (میان بخش اروپایی ترکیه و آناتولی) و تنگه داردانل (میان دماغه گالیپولی و آناتولی) که دریای سیاه را به دریای مدیترانه متصل می کنند. این تنگه ها تابع قواعد کنوانسیون 1936 مونترو هستند و عبور از آنها به طور کامل توسط این کنوانسیون تنظیم می شود.

ب) تنگه های دانمارک، یعنی تنگه های گاتگات و اسکاجراک (میان دانمارک و نروژ).

این تنگه ها به طور جزیی تحت معاهده 14 مارس 1857 میلادی (کنوانسیون کپنهاک) قرار می گیرند که عبور از آنها توسط این معاهده تنظیم می شود.

[1]. موسی زاده، 1389 : 327

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف از انجام تحقیق:

  • بررسی موضع کنوانسیون های حقوق دریابه سال 1958 و1982 درزمینه آبراههای بین المللی.
  • بررسی موضع جمهوری اسلامی ایران براساس قانون دریایی ونظام حقوقی.
  • بررسی مشروعیت تهدیدجمهوری اسلامی ایران درزمینه انسداد تنگه هرمز.

پرسش های تحقیق:

اصلی

  • آیا شکل گیری رژیم حقوقی بین المللی در زمینه تنگه ها و تدوین قانون حاکم بر تنگه هرمز از سوی ایران منجر به تضاد منافع جهانی و ملی شده است؟

فرعی

  • موضع جمهوری اسلامی ایران نسبت به کنوانسیون 1982 چیست؟
  • رویکرد جمهوری اسلامی ایران نسبت به رژیم حقوقی تنگه هرمز چیست؟

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه بررسی تطبیقی رژیم حقوقی تنگه هرمز از منظر کنوانسیونهای بین المللی

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه بررسی تطبیقی رژیم حقوقی تنگه هرمز از منظر کنوانسیونهای بین المللی