دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی تطبیقی رژیم حقوقی تنگه هرمز از منظر کنوانسیونهای بین المللی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

ماهیت عبور ترانزیت

این سوال مطرح می شود که:

عبور ترانزیت صرفاً ماهیت قراردادی دارد یا ویژگی عرفی؟ کشورهای توسعه یافته براین عقیده اند که عبور ترانزیت جنبه عرفی دارد و محدود به طرفین کنوانسیون ۱۹۸۲ نیست. کشورهای جهان سوم نظر به قراردادی بودن عبور ترانزیت دارند. مانند اعلامیه ایران در هنگام پذیرش (اعلامیه تفسیری است چون حق شرط در کنوانسیون ۱۹۸۲ ممنوع است) درکنوانسیون ۱۹۸۲ که می گوید عبور در تنگه ها از نظر دولت ایران جنبه قراردادی دارد تا آمریکا نتواند از آن استفاده کند.

شرایط دخول و توقف کشتی های جنگی خارجی در آبهای ایران و ترتیبی که برای آنها مقرر است.

ماده(۴) کشتی های جنگی خارجی و تحت البحری ها به شرط آنکه در سطح دریا سیر کنند حق عبور بی ضرر از آبهای ساحلی ایران را دارند، مگر اینکه کشتی های مزبور متعلق به دول متحارب باشد. در این صورت مقررات مملکتی و بین المللی که برای ایام جنگ و احترام بی طرفی منظور است به موقع اجرا گذاشته می شود.

ماده (۵) شرایط توقف کشتی های جنگی خارجی در آبهای ساحلی ایران نیز بوسیله نظامنامه مخصوص معین خواهد شد. کشتی های مذبور باید در آبهایی که منظور این قانون است و قوانین و نظامات ایران را رعایت نمایند.

ماده (۶)دولت می تواند عبور و یا توقف کشتی های جنگی خارجی را بنا به مصالح دفاع مملکت و یا علل مهمه دیگر در بعضی از بنادر و یا قسمتهایی از آبهای ساحلی ممنوع بدارد. بنارد و قسمتهای مزبـور بـه اسم منـطقه ممنوعه نامیده می شود.[۱]

مطلب مشابه :  سیر تحول عوامل عمومی تشدید مجازات با رویکرد قانون جدید مجازات اسلامی-دانلود پايان نامه ارشد

 

[۱]. دکتر بیک زاده، ۱۳۹۰ : ۵۵

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف از انجام تحقیق:

  • بررسی موضع کنوانسیون های حقوق دریابه سال ۱۹۵۸ و۱۹۸۲ درزمینه آبراههای بین المللی.
  • بررسی موضع جمهوری اسلامی ایران براساس قانون دریایی ونظام حقوقی.
  • بررسی مشروعیت تهدیدجمهوری اسلامی ایران درزمینه انسداد تنگه هرمز.

پرسش های تحقیق:

اصلی

  • آیا شکل گیری رژیم حقوقی بین المللی در زمینه تنگه ها و تدوین قانون حاکم بر تنگه هرمز از سوی ایران منجر به تضاد منافع جهانی و ملی شده است؟

فرعی

  • موضع جمهوری اسلامی ایران نسبت به کنوانسیون ۱۹۸۲ چیست؟
  • رویکرد جمهوری اسلامی ایران نسبت به رژیم حقوقی تنگه هرمز چیست؟

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه بررسی تطبیقی رژیم حقوقی تنگه هرمز از منظر کنوانسیونهای بین المللی

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه بررسی تطبیقی رژیم حقوقی تنگه هرمز از منظر کنوانسیونهای بین المللی