دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تطبیقی جرم زنا در حقوق ایران و فقه حنفیه

قسمتی از متن پایان نامه :

 

وطی با محارم و بیگانگان

منظور از وطی با محارم و بیگانگان؛ زنای با محارم اصلی و با غیر محارم می باشد.


«محارم خویشان نسبی نزدیکی هستند که ازدواج با آنها حرام است از قبیل مادر و دختر و خواهر و عمه و خاله و دختر برادر و دختر خواهر ولی محرم سببی مانند دختر زن و مادر زن دارای این حکم نیست.(4)

 

منظور از محرم « تحریم اصلی منظور است و تحریم عارضی مانند تحریم ناشی از: عادت زنانگی،احرام و روزه مشمول تعریف نیست و نزدیکی در این احوال موجب حد نمی شود. اما چون کاری است حرام، موجب تعزیر می شود.»(1) اما در باب محارم رضاعی امام خمینی (ره) و  صاحب جواهر  می فرماید: «محرم رضاعی به محرم نسبی ملحق نمی شود بنابر احوط زنا با زن پدر نیز موجب کیفر اعدام است»(2)

اما در مکتب های اهل تسنن ابو حنیفه و ثوری معتقد بر این هستند که «کسی که زن محرمی را به عقد خود درآورد و آنگاه با او نزدیکی کند، محکوم به حد نمی شود بلکه در خور تعزیر است و ابویوسف و محمد از دیگر علما سنی حنفی نیز می گویند: در صورتی که علم به حرمت داشته باشد حد می خورد و همچنین است مالک که گفته است: حد درباره چنین کسی اجرا می شود»(3) و نظر شخص ابوحنیفه در جایی دیگر است که « به صرف عقد، حد را ساقط می داند هر چند بداند آن کار حرام است و هر چند مادر خود را عقد کرده باشد.»(4) بنایراین ایشان تنها وجود عقد را در جهت سقوط حد کافی می داند و بین عالم بودن به تحریم یا عالم نبودن، فرقی نمی داند. اما وطی با غیر محارم که همان بیگانگان می باشند در صورت نبودن عقد نکاح دائم یا موقت و شبهه و ملکیت، حرام بوده وتابع حدود زنا می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالات تحقیق

1) آیا اکراه مرد به زنا از جانب زن متصور و مجازات آن مرگ است؟

2) حد قتل در بزه زنا با محارم اختصاص به محارم نسبی دارد یا اعم از نسبی و سببی و رضاعی است؟

3) آیا فقه حنفیه و امامیه در باب حد زنا با محارم دیدگاه مشترک دارند؟

اهداف و کاربردها

هدف از انجام تحقیق، بحث و بررسی پیرامون جرم زنا و پی بردن به وجوه افتراق و اشتراک دو دیدگاه حقوق ایران و فقه حنفیه در ارتباط با این موضوع می باشد و دلیل انتخاب فقه حنفیه در این تحقیق هم بدین علت است که پیروان  این مذهب ساکن در ایران بوده و جزء مذاهب اسلامی مورد قبول قانون اساسی کشورمان می باشد و جمعیت قابل ملاحظه ای را خصوصاً در شمال ایران به خود اختصاص داده است و از کاربرد آن می توان بهره ورانی همچون موسسات آموزش عالی، اساتید دانشگاه، دانشجویان، طلاب حوزه های علمیه تشیع و تسنن و محققان و پزوهشگران رشته های  حقوق و فقه و تمامی کسانی که علاقه مند به علم آموزی در این زمینه ها می باشند.