دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

  بررسی مسئولیت تضامنی و موارد آن در حقوق ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

 

گفتار سوم: ماهيت عقد ضمان به موجب قانون مدني

به موجب ماده 698 ق.م « بعد از اينكه ضمان به طور صحيح واقع شد ذمة مضمون عنه بري و ذمة ضامن به مضمون له مشغول مي شود.»

سؤالي كه در اين راستا طرح مي شود آن است كه آيا ضمان مطلق در اسناد و قراردادها سبب انتقال دين مي شود یا موجب ضمان ضم ذمه مي شود؟ در اين راستا نظرات مختلفي داده شده است:

در نظريه اي آمده است كه در حقوق مدني، عقد ضمان مطلق، ناقل ذمه است و تضامن احتياج به تصريح دارد.[1]

در نظريه ديگر بيان شده، ضمان مبتني بر انتقال دين است و هرگاه كسي به طور مطلق، ضامن ديگري شود، ضمان مزبور نقل ذمه مديون به ذمه ضامن مي باشد و اگر بخواهند ضمان، تضامني باشد بايد طرفين صراحتاً آن را در عقد بيان نمايند.[2] همچنين گفته شده است، ذات عقد ضمان به خودي خود، مقتضای خاصي ندارد و تابع قصد طرفين است و هرگاه ضمان به طور مطلق بيان شود سبب سقوط دين مضمون عنه مي شود و ضامن را به تنهايي ملزم مي سازد اما طرفين مي توانند شرط ضمان طولي يا ضمان عرضي بنمايند، بطوريكه  ذمة ضامن وثيقه طلب قرار گيرد يا ضامن و مديون در برابر طلبكار مسئوليت تضامني پيدا كنند و حال اين قصد گاهي صراحتاً بيان مي شود و یا گاهي از اوضاع و احوال برمي آيد كه قصد طرفين، ضمان تضامني است.[3]

به نظر می رسدکه قانون مدني هم، انتقال دين را پذيرفته است اما با توافق اشخاص امكان مسئوليت تضامني را پذيرفته است.

 

گفتار چهارم : ضمان وثیقه ای و تضامنی

همانطور که در مبحث قبل بیان شد، در اثر تراضی طرفین ضمان، می توانند باعث انتقال دین نشود و ذمة ضمان را ضمیمه ذمة مدیون سازند. ضم ذمه به2 گونه است:

1- تضامن طولی- مضمون له باید نخست به مدیون اصلی مراجعه کند و اگر موفق به وصول طلب نشد به ضامن مراجعه کند. به عبارت دیگر تعهد ضامن به عنوان وثیقه دین می باشد.

2- تضامن عرضی- مضمون له می تواند به ضامن و مدیون اصلی مجتمعاً رجوع کند یا پس از رجوع به یکی و وصول نشدن طلب، برای تمام یا مانده طلب به دیگری رجوع کند. در این فرض ضامن و مضمون عنه مسئولیت تضامنی دارند. [4]

 

 

بند اول : ضمان وثيقه اي

در ضمان طولی وعرضی از حیث رابطه مضمون له باضامنان دارای قواعد مشترک فراوانی است.در حالت تضامن نیز تعهد ضامن فرع بر دین اصلی و وثیقه آن است. در واقع در این فرض نیز تعهد برای دیگری است نه تعهد بادیگری،لذا در این بند به آثار تضامن در دو نوع آن پرداخته خواهد شد.

الف) اشتغال ذمّة مضمون عنه در برابر ضامن

در هر دو ضمان طولي و عرضي، مضمون عنه همچنان مسئول است با اين تفاوت كه در ضمان طولي، مضمون له بايد ابتدا به مضمون عنه رجوع نمايد و بعد به ضامن .اما در ضمان عرضي، هر دو مسئوليت تضامني داشته و مضمون له مختار است جهت رسيدن به طلب خود به هر يك از ذمه ها كه بخواهد يا به هر دو مراجعه نمايد اما مسئول نهايي مضمون عنه است كه ضامن حق مراجعه به او را خواهد داشت.

[1] – جعفري لنگرودي، ضمان عقدي درحقوق مدنی، ص268

[2] – امامي، منبع پيشين، ص 253و252

[3] – كاتوزيان، منبع پيشين، ص 233

[4]  – جعفر لنگرودي، محمدجعفر،1382،  مجموعه محشي قانون مدني،چاپ دوم ، كتابخانه گنج دانش، ، ص 817

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقيق :

هدف از ارائه اين تحقيق، پرداختن به مسئوليت تضامني و بررسي آثار آن و موارد كاربرد آن مي باشد و با جمع آوري مطالب، متوجه مي شويم كه در حقوق مدني ايران مسئوليت تضامني يك نوع مسئوليت خلاف اصل و احتياج به صراحت در عقد و قانون داشته و بيشتر در حقوق تجارت و جهت حمايت هر چه بيشتر از متعهد له و طلب او مي باشد ليكن در حقوق مدني نيز براي حمايت از طلبكار مي توان قائل بر مسئوليت تضامني شد.

سؤالات اصلي تحقيق:

1- قاعدة كلي مسئوليت در حقوق تجارت چيست؟

2- آيا در حقوق مدني ايران مي توان مسئوليت تضامني را به عنوان يك قاعده پذيرفت؟

3- آياظهرنويس مي تواند مسئوليت تضامني خود را در مقابل دارنده يا دارندگان جديد با قيد عبارت( بدون تضمين) محدود كند؟

4- در شركتهاي تضامني هرگاه بر اثر انتقال سهم الشركه يكي از شركاء، شخص ديگر وارد شركت شود مسئوليت او چگونه است؟

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه بررسی مسئولیت تضامنی و موارد آن در حقوق ایران

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه بررسی مسئولیت تضامنی و موارد آن در حقوق ایران

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  بررسی مسئولیت تضامنی و موارد آن در حقوق ایران  با فرمت ورد