دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل نظریه مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه استقلال کوزوو

قسمتی از متن پایان نامه :

.

مبحث دوم: تصویب قطعنامه ۱۲۴۴ شورای امنیت و خاتمه جنگ در کوزوو

با بمباران هوائی ناتو علیه مواضع صرب، ارتش این کشور نیز اقدامات مقابله به مثل خود در خاک کوزوو را تشدید نمود که ماحصل این درگیری ها چیزی جز کشته شدن بسیاری از آلبانی تبارها و آوارگی و مهاجرت آنها به کشورهای اروپائی نبود. مهاجرت آوارگان، کشورهای اروپایی را تحت فشار جدی قرار داد و این امر باعث تلاش های آنان جهت یافتن یک راه حل سیاسی برای خاتمه بحران گردید. اما کلیه طرح های صلح پیشنهادی از جملهججطرح کوفی عنان دبیر کل سازمان ملل، طرح صلح آلمان با عدم توافق دولت بلگراد به شکست انجامید.[۱]

در ماه مه ۱۹۹۹، تلاش های دیپلماتیک برای حل و فصل بحران کوزوو افزایش یافت و وزرای خارجه گروه هشت طی نشستی در بن با صدور بیانیه پنج ماده ای در خصوص حل بحران به کار خود خاتمه دادند. در این بیانیه بر پایان خشونت و سرکوب در کوزوو و خروج نیروهای نظامی و پلیس صرب، بازگشت آوارگان و ایجاد یک نهاد سیاسی از سوی دولتجخودجمختار کوزوو با رعایت اصول حاکمیت و تمامیت ارضی یوگسلاوی تأکید شده بود.[۲]

یوگسلاوی در روزهای پایانی ماه مه، اصول حل و فصل بحران مورد نظر گروه ۸ را پذیرفت و با پذیرش قطعنامه شورای امنیت در این رابطه موافقت نمود.[۳]

پس از پذیرش اصول کلی گروه ۸ توسط یوگسلاوی مذاکرات فرماندهان نظامی ناتو و یوگسلاوی در کومانو آغاز گردید و نهایتاً یوگسلاوی طرح کومانوو[۴] را پذیرفت و نیروهای امنیتی خود را از کوزوو خارج نمود.

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه ارشد با عنوان : فراتحلیل تحقیقات انجام گرفته در زمینه درگیری های دسته جمعی

 

 

سپس شورای امنیت قطعنامه ۱۲۴۴ را تحت فصل هفتم منشور ملل متحد بر اساس اصول کلی راه حل سیاسی گروه ۸ (ضمیمه شماره ۱ قطعنامه) و توافق نامه کومانوو با ۱۴ رأی موافق و یک رأی ممتنع (چین) به تصویب رسید.[۵] قطعنامه ۱۲۴۴ شورای امنیت به جنگ کوزوو خاتمه داد و اداره امور کوزوو ازسوی شورای امنیت به «هیأت مأموریت سازمان مللجبرای اداره موقت کوزوو»[۶] واگذار شد.[۷] در مقدمه قطعنامه به تعهد دولت های عضو سازمان ملل به رعایت احترام اصل تمامیتجارضی جمهوری فدرال یوگسلاوی براساس بیانیه نهایی هلسینکی و رعایت قطعنامه۱۱۶۰ ( ۱۹۹۸ ) و ۱۱۹۹ (۱۹۹۸) و ۱۲۰۳ (۱۹۹۸) تأکید شده بود.[۸]

اهم موارد مطروحه در قطعنامه ۱۲۴۴ شورای امنیت به شرح ذیل بود:

اصول کلی مطرح شده در ضمائم یک و دو، مبنای حل و فصل بحران کوزوو قرار گرفته است.

خاتمه خشونت و سرکوب در کوزوو و خروج مرحله بندی شده کلیه نیروهای شبه نظامی یوگسلاوی از کوزوو.

استقرار سریع و حضور مؤثر غیر نظامی و امنیتی نیروهای بین المللی در کوزوو و تأکید بر همکاری طرفین برای استقرار این نیروها در کوزوو.

تعیین نماینده ویژه توسط دبیرکل سازمان ملل جهت نظارت براجرای  نیروهای غیر نظامی.

اختیار دبیرکل سازمان ملل جهت ایجاد نهادهای اداری موقت در کوزوو با حضور نیروهای بین المللی به منظور خودمختاری اساسی کوزوو در چارچوب جمهوری فدرال یوگسلاوی.

توقف فعالیت های تهاجمی (نظامی) ارتش آزادیبخش کوزوو و ملزم بودن به خلعجسلاح.[۹]

۳۶- ولی الهی ملکشاه، حبیب الله و جعفری، احمد،  پیشین،  صص:۱۴۴- ۸۱٫

۳۷- پیشین، ص: ۱۴۷-۱۴۵٫

مطلب مشابه :  دانلود پايان نامه بررسی مسئولیت کاهش یافته در قتل عمد در حقوق ایران و فقه امامیه

۳۸- توکلی، محمد علی،   پیشین،  ص:۱۰۰٫

۳۹-Kumanovo.

[۵]-Milano Enrico, Op. cit,  p.1003.

[۶]-United Nations Interim Administration Mission in Kosovo (UNMIC).

[۷]-Orakhelashvili, Alexander, “Stathehood, Recognition and the United Nations System: A Unilateral. Declaration of Independence in”Kosovo” Max Planck United  NationYear Book, vol.12, 2008, p.3.

۴۳- عزیزی، ستار، پیشین، ص: ۶۸٫

[۹]-S/RES/1244 (1999)10 June 1999, Available at: http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1244%281999%29; (Visited on 06/may/2011).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سؤالات تحقیق

-نظر مشورتی دیوان در خصوص هم خوانی اعلامیه استقلال کوزوو، تا چه حد با موازین حقوق بین الملل مطابقت دارد؟

-دیوان برای ارائه نظریه مشورتی به مجمع عمومی، دارای صلاحیت و صلاحدید رسیدگی بوده است یا خیر؟

– آیا کوزوو از دید حقوق بین الملل عمومی، دارای حق تعیین سرنوشت خارجی به شکل جدایی طلبی می باشد یا خیر؟ کوزوو می تواند به دکترین جدایی چاره ساز در مشروعیت اعلامیه استقلال و جدایی صربستان استناد نماید؟

– اعلامیه استقلال کوزوو، حقوق بین الملل خاص(قطعنامه ۱۲۴۴ شورای امنیت) و تدابیر ناشی از آن را نقض نموده است یا خیر؟

– دیوان بین المللی دادگستری به عنوان رکن اصلی قضایی سازمان ملل متحد توانسته است در رسالت خود جهت ارائه نظریه مشورتی و کمک به مرجع درخواست کننده نظریه و نظم حقوق بین الملل موفق باشد؟

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه تحلیل نظریه مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه استقلال کوزوو

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه تحلیل نظریه مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه استقلال کوزوو