پایان نامه حقوق

پايان نامه ارشد:تحول در کارکردهای شورای امنیت سازمان ملل

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 تحول در کارکردهای شورای امنیت سازمان ملل

قسمتی از متن پایان نامه :

 

گفتار سوم:

ویژگی ها و خصوصیات کلی سازمان های بین المللی

سازمان های بین المللی دارای ویژگی های عام و مشترک هستند و افزون بر آن هر گروهی و یا هر یک از آنها نیز دارای ویژگی های خاص و مخصوص به خود است.

خصوصیات عام و مشترک سازمان های بین المللی عبارتند از:

دارا بودن استقلال و شخصیت حقوقی بین المللی، جدا و مستقل از کشورهای عضو، دائمی بودن یا دارا بودن دوام و استمرار و داشتن تشکیلات و ارکان منظم. [1]

با این حال می توان سازمان های بین المللی را اینگونه تعریف کرد که:

سازمان های بین المللی به تجمعی از دولتها اطلاق می شود که بر اساس یک سند تاسیس (معاهده) تشکیل می شود و اعضاء آن اهداف مشترکی را در چارچوب نهادها و کارگزاری های ویژه با فعالیت مستمر و مداوم دنبال می کنند.

با بیان این تعریف ویژگی های سازمان های بین المللی را می توان اینگونه بر شمرد؛

  • سازمان بین المللی از اجتماع دولتها تشکیل می شود.
  • سازمان بین المللی بر اساس یک سند تاسیس ایجاد می شود.
  • اعضای سازمان اهداف مشترکی را دنبال می کنند.
  • فعالیت سازمان در چارچوب ارکان و کارگزاری های خاص صورت می گیرد.
  • فعالیت سازمان مستمر و مداوم است. [2]

الف- اجتماع دولتها

سازمان بین المللی اصولا از اجتماع دولت هایی تشکیل می گردد که سند تاسیس سازمان را تصویب کرده اند. هریک از دولتهای عضو با اعزام نمایندگانی به سازمان از مواضع و منافع خود دفاع می کنند.

[1] . ضیائی بیگدلی، حقوق بین الملل عمومی و دکتر حکمت، محمد علی، حقوق بین الملل عمومی

[2] . دکتر موسی زاده، سازمان های بین المللی و دکتر زمانی، سید قاسم، سازمان های بین المللی

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف و کاربرد تحقیق

این پژوهش می تواند مورد استفاده نهادهایی چون وزارت خارجه و شورای عالی امنیت ملی قرار گیرد.

پرسش اصلی تحقیق(مسائل تحقیق)

– آیا تحول در کارکرد های شورای امنیت در مسائل جهانی از جمله پرونده هسته ای جمهوری اسلامی با مبانی حقوقی قابل تحلیل می باشد ؟