دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

  تعریف جرم تجاوز و صلاحیت رسیدگی به آن

قسمتی از متن پایان نامه :

 

چگونگی تشکیل دادگاه نظامی بین المللی توکیو ( خاور دور )

پس از تشکیل دادگاه نورنبرگ متفقین پیروز ، در فضایی آرام اقدام به تاسیس دادگاه نظامی بین المللی برای خاور دور کردند که به دادگاه توکیو معروف شد . [1] این دادگاه ناشی از منشور توکیو بود که پیوست اعلامیه­­­ ­ی ژنرال مک آرتور را تشکیل می داد و بر اساس منشور لندن تهیه شده بود .[2]در واقع دادگاه توکیو به وسیله فرمانده عالی ایالات متحده امریکا در ژاپن یعنی ژنرال آرتور ایجاد شد . وی 11 قاضی دادگاه را منصوب کرد دادگاه توکیو در اجرای منشور خود از استدلال دادگاه نورنبرگ که در ژانویه 1946 اعلام شده و در منشور نورنبرگ طراحی گشته بود پیروی کرد [3]آئین دادرسی دادگاه توکیو بر مبنای منشور توکیو قرار داشت.[4]

دادگاه توکیو چون دادگاه نورنبرگ فقط راجع به مجرمان اصلی جنگی بود این دادگاه در سه می 1946 در توکیو آغاز به کار نموده و در 4 نوامبر 1948 رای خود را صادر کرد .[5]

 

ب :­ صلاحیت دادگاه توکیو

دادگاه توکیو در رسیدگی به موارد و جرائم زیر صلاحیت خواهد داشت :

1) جنایت های بر ضد صلح

طرح و برنامه ریزی و توطئه برای آغاز جنگ تعرضی ، بدون اعلان یا با اعلان قبلی آن ، در

نقض قواعد حقوق بین المللی قرار دادهای معتبر و یا شرکت در هر یک از اعمال گفته شده در منشور توکیو پس از عبارت « جنگ های تجاوز کارانه یا تعرضی » عبارت « اعلان شده یا اعلان نشده » گنجانده شده است تا به این ترتیب ، اشکال ایراد منشور که چون ژاپن به هیچ کس رسما اعلان جنگ نکرده بود از نظر فعلی با هیچ کشوری در حالت جنگ قرار نداشت و این تنها تفاوت بین منشور توکیو و نورنبرگ بود .

2 ) جنایت های جنگی

نقض قانونها و قرار دادهای بین المللی و عرف و عادات جنگی .

3 ) جنایت های ضد انسانی

صلاحیت رسیدگی به قتل ، کشتار ، تبعید ، به برده کشیدن و یا دیگر اعمال غیر انسانی که در مدت جنگ و یا قبل از آن صورت گرفته ، از جمله تعقیب و سرکوبی افراد به دلایل سیاسی و نظامی و یا نژادی و یا اعمالی که به نحوی با جنایت های گفته شده مرتبط شده و در صلاحیت دادگاه باشد فرقی نمی کند که این اعمال مخالف و یا موافق قانون های کشوری باشد که در آن جا صورت گرفته اند .رهبران ، روسای ژاپنی و شرکای آن ها ، که در برنامه ریزی ها و توطئه برای ارتکاب اعمال گفته شده شرکت داشته اند ، مسئول اعمال اشخاصی اند که در ارتکاب آن ها شرکت داشته اند « ماده 5 ».

  1. 1. شبث ، ویلیام ، مقدمه ای بر دیوان کیفری بین المللی ، مترجمان ، سید باقر میر عباسی ، حمید ا لهویی نظری ، تهران ، انتشارات جنگل ، چاپ اول ،1384 ، ص 19.
  2. 2. میر محمد صادقی ، حسین ، منبع پیشین ، ص 38 .
  3. 3. کیتیچایساری – کریانگساک ، “حقوق کیفری بین المللی” ، ترجمه حسین آقایی جنت مکان ص 39.
  4. 4. سلیمی ، صادق ، منبع پیشین ، ص 43 .
  5. 5. میر محمد صادقی ، حسین ، منبع پیشین ، ص 39

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1- بررسی دقیق مقررات اصلاحیه اساسنامه دیوان کیفری بین المللی نسبت به جنایت تجاوز و تفسیر صحیح این مقررات.

2- بیان نقاط قوت و ضعف مقررات تصویب شده در این خصوص.

3- تعیین مطلوبیت و عدم مطلوبیت تصویب متن اصلاحیه اساسنامه از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران

پرسش اصلی تحقیق (مسأله تحقیق)

در میان همه جنایاتی که درماده 5 اساسنامه دیوان بین المللی کیفری احصا گردیده اند جنایت تجاوز از بسیاری جهات جنبه استثنایی دارد. تعریفی از این جنایت ارائه نشده است. فهرست دقیقی از اعمالی که مشمول چنان تعریفی باشد موجود نیست و عناصر تشکیل دهنده این جرم مشخص نیست. در صدر همه این مسائل تشخیص وقوع تجاوز توسط یک دولت پیش شرط حتمی برای انتساب مسئولیت کیفری فردی در جنایت تجاوز می باشد وارد کردن جنایت تجاوز در قلمرو صلاحیت دیوان بین المللی کیفری از این تمایل نشات می گیردکه از به کیفر رسیدن جنایت مزبور اطمینان حاصل شود. چنانکه در پایان جنگ جهانی دوم این جنایت تحت عنوان جنایت بر ضد صلح براساس منشور نورنبرگ و منشور توکیو مورد مجازات قرار گرفت در حقیقت در بحث از جنایت بر ضد صلح بود که دادگاه نورنبرگ دیدگاهی را که امروزه کلاسیک تلقی می شود به این عبارات اعلام داشت که جنایات بر ضد حقوق بین المللی را انسان ها مرتکب می گردند نه موجودات انتزاعی تنها به مجازات کردن کسانی که چنین جرائمی مرتکب می شوند می توان مقررات حقوق بین الملل را به نحو موثری به اجرا درآورد.

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه تعریف جرم تجاوز و صلاحیت رسیدگی به آن

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه تعریف جرم تجاوز و صلاحیت رسیدگی به آن