دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 حق شرط بر معاهدات با تاکید بر طرح اخیر کمیسیون حقوق بین الملل

قسمتی از متن پایان نامه :

 

اعلام حق شرط در زمان الحاق.

الحاق یا پیوستن به عهدنامه عبارت از: یک عمل حقوقی که به وسیله ی آن کشوری که در مذاکرات و تهیه یک معاهده ی بین المللی شرکت نداشته و عضویت آ ن را ندارد خود را در سلطه ی مقررات آن عهدنامه قرار می دهد و موجب می شود همان تعهداتی که، سایر کشورهای متعاهد پس از امضاء و تصویب بر عهده گرفته اند، به وی منتقل شوند. اتخاذ این روش بدان روست که، کشورهایی که به ایفا ی نقش در یک معاهده چند جانبه و دسته جمعی قادر نبوده اند، بتوانند در آن شرکت داشته باشند. استفاده از حق شرط در هنگام الحاق بیش از هر موقع دیگری ایجاد مشکل می کند. زیرا از نظر کشورهای متعاقد اصلی عهدنامه ی قطعیت یافته و اصول و قواعد آن در حال اجراست کشور ملحق شونده از نتیجه ی کار دیگران بهره مند شده و در نتیجه نه تنها خواهان برخورداری از امتیازاتی است که، دیگر متعاقدان از آن بهره ای نگرفته اند بلکه، با این عمل وحدت عهدنامه ای را از بین برده و عملاً موضع اعضای تهیه کننده را تغییر می دهد.[1]

می توان یادآور ساخت که برخی کشورهایی که در این موعد زمانی، یعنی الحاق به عهدنامه می پیوندند باید همگام و همپای با دیگر کشورهای اعضای اصلی طرف های متعاهد گام بردارند و در واقع از همان رژیم حقوقی تعیین و تدوین شده پیروی نمایند. کشورهای ملحق شونده باید طبق قوانین از پیش تعیین شده دست به اقدام یا اتخاذ تضمینی در این راستا گرفته، مگرنه در غیر این صورت اگر مغایر با اهداف قبلی عمل یا تصمیمی اتخاذ شود، هدف معاهده را به طور کلی تغییر داده و به قول معروف دیگر آن عهدنامه ی سابق نبوده و منجر به ایجاد عهدنامه و توافقی جدید در میان اعضاء خواهد شد. در بند 1 ماده 1 میثاق جامعه ی ملل مقرر می دارد: ورود(الحاق) کشورها به میثاق باید بدون اعلام هر گونه شرطی صورت گیرد.

به نظر می رسد که، در برخی معاهدات حق شرط در مرحله ی الحاق ممنوع شده باشد.

 

[1]الیاسی ، مرتضی  «حق شرط بر معاهدات بین المللی»  ، مجله معرفت ،  ش 82 ،  1389 ، ص  77

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

هدف  از این تحقیق بررسی معاهدات با توجه حق شرط  هایی است که بر روی ان تحمیل می شود و این که در چه مواردی و به چه نحوی این حق شرط اعمال خواهد شد و در چه معاهداتی کاربرد دارد و در اخر اینکه طرح اخیر کمیسیون حقوق بین الملل چه دیدگاهی نسبت به حق شرط بر معاهدات دارد .

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه حق شرط بر معاهدات با تاکید بر طرح اخیر کمیسیون حقوق بین الملل

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه حق شرط بر معاهدات با تاکید بر طرح اخیر کمیسیون حقوق بین الملل