دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی تطبیقی جرم تخریب در حقوق ایران و حقوق انگلستان

قسمتی از متن پایان نامه :

 

بخش نخست :

واژه شناسی ، سابقه تاریخی  و ارکان جرم تخریب در حقوق ایران و انگلستان

در یکی از کتب حقوق جزایی انگلستان تخریب و خسارت به هر گونه «لطمه، انهدام و نابودی فیزیکی» تعبیر شده است. در این تعریف شرایط تحقّق ارتکاب جرم را وجود مال، تعلّق آن به دیگری در عنصر مادی و عمد عام[1] یعنی خواست و اراده در تحقّق رکن مادی و عمد خاص یعنی قصد ایراد ضرر را در عنصر معنوی جرم لازم و ضروری دانسته اند.[2]

همچنین در بند (3) از بخش 1 قانون مزبور، احراق یا آتش زدن که تحت عنوان[3] آرسون است و دارای شرایط خاص می‌باشد آمده است : جرم ارتکابی در این بخش بوسیله تخریب یا خسارت وارد کردن به اموال یا آتش زدن، احراق نامیده می‌شود.[4] احراق در انگلستان عبارت است از « انهدام، لطمه زدن و یا خسارت وارد کردن عمدی یا غیر عمدی به اموال به وسیله آتش زدن بدون عذر و علّت قانونی.»[5]

در تشریح اصطلاح حقوقی (احراق) در فرهنگ حقوقی بلک لا آمده است : احراق : 1-در سیستم حقوقی کامن لا آتش زدن عمدی و با سؤنیّت به منزل و محل سکونت یا کارخانه یا تجارت خانه و اموال دیگران احراق نامیده می‌شود.[6]

بند دوّم: مقایسه تخریب با مفاهیم مشابه

ميان تخريب و واژه هايي مانند اتلاف و تسبيب و احراق شباهت هايي وجود دارد كه به ترتيب به مقايسه آن ها مي‌پردازيم.

اتلاف: اتلاف بر دو قسم است، اتلاف حقيقي و اتلاف حكمي، اتلاف حقیقي آن است كه شخصي مال ديگري را به كلي از بين ببرد، مثلاً لباس يا فرش او را بسوزاند يا خانه اش را خراب كند، ولي در اتلاف حكمي نفس مال از بين نمي‌رود، بلكه با بقاي اصل مال، ماهيت آن نابود مي شود، مانند آنكه شخصي يخ متعلّق به ديگري را در فصل تابستان در ملكي مخفي كند و در زمستان آن را اظهار و به صاحبش برگرداند بعضي از فقها قاعده اتلاف را شامل هردوگونه اتلاف دانسته اند امّا به نظر بسياري از فقيهان، اتلاف مال، شامل اتلاف حكمي نمي‌شود.

به موجب اطلاقات ادلّه اتلاف، در پديد آمدن نوع ضمان، به هيچ وجه عنصر عمد و قصد دخالت ندارد. از اين رو، شخصي كه با عمل خويش موجب تلف مال ديگري شده و ضامن و ملزم به جبران خسارت وارد شده است، اعم از اين است كه عالماً عامداً چنين كرده باشد يا بدون قصد، عملش چنين نتيجه اي داده باشد. امّا در جرم تخريب بايد عنصر عمد و قصد تخريب وجود داشته باشد و بدون عمد تخريب جزايي به وقوع نخواهد پيوست.[7]

طبق رویه معمول نزد فقها، بحث تسبيب بلافاصله در ذيل عنوان اتلاف مطرح مي شود، زيرا در حقيقت تسبيب نوعي از اتلاف است. درتسبيب، عمل شخص مستقيماً و مباشرتاً مال ديگري را از بين نمي‌برد، بلكه رابطه بين عمل شخص و تلف مال به اين گونه است كه اگر عمل واقع نشود، تلف مال نيز اتّفاق نمي‌افتد.

تسبيب نيز اعم است از اين كه مرتكب با قصد و نيّت اضرار به غير مبادرت به عمل كند يا اين كه بدون قصد و نيّت خاصي اقدام كند و سبب ايراد خسارت به ديگري شود و اين از جهات تفاوت ميان تخريب و تسبيب مي‌باشد .[8]

میان تخریب و واژه‌هایی مانند احراق شباهت های زیادی وجود دارد در بین حقوقدانان انگلیسی در این مورد اختلاف نظر وجود دارد. برخی اعتقاد دارند که احراق و تخریب دو جرم متفاوت می‌باشند و در نتیجه نمی‌توان به نظریه شّر انتقال یافته استناد کرد و مرتکب را محکوم نمود.3

برخی دیگر، معتقدند که این دو جرم ماهیتاً دو جرم متفاوت نمی‌باشند و بنابراین به استناد نظریه (شرّ انتقال یافته) چنین فردی را می توان به ارتکاب جرم احراق محکوم نمود.[9]

به نظر می‌رسد دو جرم احراق و تخریب ساده از لحاظ قانون گذار ایران دو جرم ماهیتاً متفاوت نمی‌باشد بلکه احراق یکی از  شیوه های ارتکاب جرم تخریب و باعث تشدید مجازات آن است (همچنان که مثلاً خفه کردن یکی از شیوه های ارتکاب قتل می‌باشد) بدین ترتیب همینکه قصد تخریب مال از ناحیه مرتکب احراز گردد، در صورت آتش گرفتن مال وی را می‌توان به ارتکاب جرم احراق محکوم کرد، بدیهی است در صورتی که معتقد به متفاوت بودن این دو جرم از یکدیگر باشیم باید متّهمی را که به قصد ارتکاب  تخریب ساده مرتکب جرم احراق می‌شود تبرئه نماییم. در چنین صورتی، محکوم کردن وی به تخریب ساده نیز محملی نخواهد داشت چرا که «ما وقع  لم یقصد و ما قصد لم یقع» بدین ترتیب در چنین مواردی حدّ وسط وجود ندارد. یا باید متّهم را مطابق یک نظر، تبرئه یا او را، با پذیرش نظر دیگر، به ارتکاب جرم احراق محکوم کرد.[10]

[1]. mens rea.

[2]. j.c.smith , and Brain Hogan, Criminal Law,Butter Worths, 1973.p527.

[3]. Arson.

[4]. Smith and Hogan , criminal law(London stevens.2 nd.1983).

[5] . فرهنگ حقوقی آکسفورد انگلیسی، چاپ نشر دادگستر،1377 ، ص 3.

[6] . فرهنگ حقوقی بلاک لا به انگلیسی، چاپ نشر دادگستر،1379 ، ص42.

.[7] محقّق داماد، مصطفي، قواعد فقه(بخش مدني)، 1382،ص114.

.[8] منبع پيشين،ص120.

3 . williams,G.Text book on criminal Law , 2nd., p.913.

[9]. A.j.Ashworth<<transferred malice and punishment for unforessn consequences>> in P.R Gla3e Brook (ed) reshaping the criminal law (1978).p.77at p.92

[10]. میر محمّد صادقی، حسین، حقوق کیفری اختصاصی جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی، نشر میزان،1380، ص196.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالات تحقيق :

با توجّه به اين كه قانونگذار تخريب اموال ديگران را جرم دانسته و مرتكب آن را قابل مجازات مي داند، سوالاتي مطرح مي شود :

  • جرم تخريب مطلق اموال را در بر مي گيرد يا تنها اموال منقول را و يا تنها اموال غير منقول؟
  • آيا جرم تخريب با ترك فعل امكان وقوع دارد ؟
  • آيا تخريب در اموال مشاع مي تواند موضوع جرم تخريب واقع شود؟
  • آيا جرم تخريب اموال درحقوق كيفري ايران، با حقوق انگلستان متفاوت است؟

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه بررسی تطبیقی جرم تخریب در حقوق ایران و حقوق انگلستان

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه بررسی تطبیقی جرم تخریب در حقوق ایران و حقوق انگلستان