Site Loader

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تطبیقی حقوق مدنی جنین

قسمتی از متن پایان نامه :

 

– سکنی

حق انتفاع ممکن است سکونت در مسکنی باشد، که در این صورت سکنی نامیده می­شود. این حق ممکن است به طریق عمری یا به طریق رقبی برقرار شود.[1]

مثلاً حق انتفاع به نفع جنین برقرار شود که به مدت عمر مالک یا شخص ثالث یا خود جنین پس از تولد بتواند به مدت عمرش در محل تعیین شده سکونت گزیند، که این حق سکنی به صورت عمری می­باشد و ممکن هم هست مدت زمانی برای سکونت تعیین شود؛ مثلاً به مدت 10 سال که این حق سکنی به صورت رقبی می­باشد.

ممكن است «سكنى» به طور مطلق و يا مؤبّد قرار داده شود؛ چون سكونت خانه بيشتر مورد حق انتفاع قرار مى‌گيرد، در قانون و فقه نام «سكنى» بر آن نهاده شده است، وگرنه «سكنى» يا به صورت «عمرى» است و يا به صورت «رقبى» يا صورتهاى ديگر.[2]

قانون مدنی مصر در ماده 998 اشعار می دارد قواعد راجع به حق انتفاع نسبت به حق استفاده و حق سکنی در صورتی که تعارضی با طبیعت این دو حق نداشته باشد اعمال خواهد شد.[3]

4- حبس مطلق

طبق ماده 44 قانون مدنی: «در صورتی که مالک برای حق انتفاع مدتی معین نکرده باشد، حبس مطلق بوده و حق مزبور تا فوت مالک خواهد بود، مگر اینکه مالک قبل از فوت خود رجوع کند.»

بنابراین مشاهده می­شود که حتی می­شود برای حق انتفاع مدتی معین نکرد. در این صورت برخلاف اجاره که در صورت عدم تعیین مدت اجاره باطل می­شود، حق انتفاع صحیح و قابل اجرا می­باشد و طبق قانون مدنی در صورت عدم تعیین مدت، در آن به مدت عمر مالک برقرار خواهد شد؛ اما قانونگذار در این فرض حق رجوع برای مالک قرار داده است و مالک را مجاز به برهم زدن حق انتفاع دانسته است. طبق نظر برخی از حقوقدانان در این مورد (حبس مطلق) عقد جایز است و با مرگ و حجر مالک و منتفع منحل می­شود؛ یعنی مرگ و حجر هر یک از طرفین باعث به هم خوردن عقد
می­گردد. اما به نظر برخی دیگر حبس مطلق عقدی لازم می­باشد؛ اما قابلیت رجوع از طرف مالک وجود دارد. بنابراین در صورت حجر هر یک از طرفین و فوت منتفع حق انتفاع برقرار خواهد بود؛ اما در صورت فوت مالک این حق مرتفع می­گردد.[4]

البته اگر مدت معين كرده باشند، عقد حق انتفاع لازم خواهد بود. بعضى از فقهاى اماميّه بر آنند كه عقد در حق انتفاع در حبس مطلق مادام كه مالك زنده است لازم است و تنها با فوت او منحل مى‌شود و حق رجوع ندارد.[5]

برخلاف حقوق ایران قانون مدنی مصر اذعان می دارد چنانچه مدت تعیین نشده باشد مدت برای عمر منتفع محسوب می شود و حق انتفاع با مرگ منتفع حتی پیش از انقضای موعد زائل است.قانون مدنی مصر در دیدگاه خود از نظر ایجاد حق به نفع منتفع استفاده می کند در حالی که قانون ایران از نظر ایجاد حق توسط مالک استفاده می کند. [6]

[1] – ماده 43 ق.م : «اگر حق انتفاع عبارت از سکونت در مسکنی باشد، سکنی یا حق سکنی نامیده می­شود و این حق ممکن است به طریق عمری یا به طریق رقبی برقرار شود».

3- طاهرى، حبيب الله، حقوق مدنى ، ج1 ،ص 222

4 – Sanhori-abdolrazag- Egyptian civil code

– سنهوری، عبدالرزاق،قانون مدنی مصر ،بخش دوم حقوق متنوع از حق مالکین –حق استفاده و حق سکنی ،مصوب 1949 میلادی

[4] – کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، م44. ص53، ش1

[5] – طاهرى، حبيب الله، حقوق مدنى ،ج 1 ،ص 220

[6] – سنهوری ، عبدالرزاق، قانون مدنی مصر، م 993 ، ش 1

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالهای تحقیق

سئوالاتي كه سعي شده است در اين تحقيق مورد بررسي قرار بگيرند، عبارتند از اينكه:

1- آيا جنين از اهليت كامل برخوردار است؟ يا از قسمتي از آن و همچنين در صورت زنده متولد نشدن چه آثاري بر اهليت او بار مي گردد؟

فرضیه 1: برای اینکه انسان اهلیت تصرف (اجرای حق) داشته باشد،باید بالغ و عاقل و  رشید باشد.پس اگر جنین زنده متولد شود از حقوق مدنی متمتع می گردد.

2- نسبت جنين در اشكال مختلف به چه صورت است؟ و آيا طبق ماده 1167 قانون مدني بايد جنين به وجود آمده از زنا را فاقد نسب دانست؟ و يا اينكه مي توان جهت حمايت از او راه حل قانوني مناسبي يافت؟

فرضیه 2: نباید طفلی را که در نتیجه ارتباط نامشروع بوجود آمده از حقوق مسلم و طبیعی محروم کرد و او را بی هویت در جامعه رها نمود. حتی فرد به وجود آمده از زنا تنها تبعاتی که می تواند داشته باشد این است که فرد به وجود آمده از زنا از ارث محروم است،ولی از حقوق دیگر مانند حق بهره مندی از نفقه و حضانت و سایر حقوق محروم نمی گردد.

3- آيا جنين قابليت برخورداري از حقوق مدني را دارد؟ در خصوص مسائل مالي قابليت مالك شدن را دارد؟ اصولاً نحوه مالك شدن او به چه صورت است؟ همچنين در زمينه حقوق غير مالي،جنين از چه حقوقي و چگونه مي تواند بهره­مند گردد؟

فرضیه3 : جنين محجور و فاقد اهليت تصرف مي­باشد و اجراي حقوق او توسط نماينده قانوني يا قضايي وي صورت مي­گيرد. تمتع جنين معلق بر زنده متولد شدن مي­باشد؛ يعني با زنده متولد شدن جنين نتيجه مي­گيريم كه جنين از ابتداي داراي اهليت تمتع بوده است. حقوق غیرمالی جنین به حق حیات، سقط جنین، بهداشت روانی، حضانت و اداره امور جنین تقسیم­بندی می شود.