Site Loader

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تطبیقی جایگاه نسب و ارث در اهدای جنین در فقه امامیه و حقوق

قسمتی از متن پایان نامه :

 

نقش نزديكي در پيدايش نسب

در برخي از مواد قانون مدني ايران همچون مواد 1158-1159-1160 و 1165 به تبعيت از فتاوا و نظرات مشهور فقهاي اماميه، قانونگذار از كلمه‌ي نزديكي استفاده كرده است و با توجه به اينكه اين مواد نيز در كتاب هشتم قانون مدني و در باب اول آن تحت عنوان «نسب» مقرر شده‌اند، اين شبهه به وجود آمده كه از نظر قانونگذار، براي پيدايش نسب، وجود نزديكي بين زن و مرد ضروري شناخته شده است و به اين جهت در باروري‌هاي مصنوعي و كمكي كه نزديكي وجود ندارد، پيدايش نسب نيز منتفي است.

با وجود اين در پاسخ به شبهه مذكور، گفته شده است كه «… اولاً كلمه «نزديكي» به عنوان فرد شایع و مصداق معمول بيان شده است و قانونگذار در مقام بيان اين نكته نبوده است كه ايجاد نسب منحصر به آميزش و نزديكي است. ثانياً در مواردي كه تفخيذ يا مساحقه سبب پيدايش اولاد شود، شرع، حكم به نسب داده و طفل مولود را به صاحب نطفه ملحق دانسته است، مگر آن كه رابطه، نامشروع (زنا) باشد كه نص بر قطع نسب داريم»،[1] و طفل متولد از زنا ملحق به زاني نمي‌شود[2] و بنابراين، نسب مشروع و قانوني نيز قابل تحقق نيست. زيرا براي پيدايش نسب، نزديكي و رابطه جنسي مشروع ضرورت دارد.

آنچه در خصوص مشروعيت نزديكي براي پيدايش نسب ذكر شد، نظر عده‌اي از فقهاست. از ديدگاه بسياري ديگر از فقها، كودك حاصل از رابطه‌ي نامشروع نيز به صاحبان نطفه و به زن و مرد زناكار ملحق مي‌شود و به آنها منتسب است و فقط به جهت نص خاص، يكي از آثار نسب يعني توارث بين آنها برقرار نيست وگرنه بين زاني و مولود ناشي از زنا، رابطه نسبي برقرار است و مقتضاي توارث نيز كه نسب مي‌باشد موجود است و فقط توارث به جهت وجود نص خاص، محقق نمي‌شود. همچنان كه كفر و قتل مورث نيز با وجود نسب، مانع توارث مي‌شود. بنابراين در تحقق نسب نزديكي مشروع شرط نيست[3] و در زنا نيز نسب محقق مي‌شود و به غير از توارث، ساير آثار نسب و از جمله نفقه و حضانت و حرمت نكاح و غير آنها بين طرفين برقرار مي‌شود.[4] همچنان كه مطابق رأي وحدت رويه شماره 617-3/4/1376 ديوان عالي كشور و به تبعيت از نظر برخي از فقهاي عظام همچون امام خميني(ره) در تحريرالوسيله، پدر طبيعي و نامشروع طفل مكلف به اخذ شناسنامه براي طفل متولد از زنا شده است.

به هر حال ترديدي نيست  كه هويت طفل متولد شده يا جنين اهدايي بايد معلوم و مشخص باشد و حقيقت اين است كه نمي‌توان نسب و هويت يك انساني را كه اشرف مخلوقات و خليفه خداوند در روي زمين است، پنهان داشت. نسب و هويت و منشاء جنين و بعداً طفل ناشي از آن هم نسبت به پدر و هم نسبت به مادر او بايد مشخص باشد. قرآن كريم مي‌فرمايد: «ادعوهم لابائهم هو اقسط عندالله فان لم تعلموا أباءهم فاخوانكم في‌الدين و مواليكم و ليس عليكم جناح فيما أخطاتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم و كان الله غفوراً رحيماً».[5]

با توجه به صراحت آيه شريفه فوق پدر هر شخص بايد مشخص باشد و خواندن يك شخص به عنوان فرزند شخصي غير از پدر واقعي خود اگر چه پدر خوانده‌اش باشد، ممنوع است. دو اشكال در مورد اين آيه در ابتدای امر به نظر مي‌رسد اما هر دو اشكال قابل رفع هستند:

اشكال اول آن است كه در آيه شريفه خواندن شخص با نام و هويت پدر واقعي‌اش با صيغه‌ي تفضيلي «اقسط» قيد شده است كه دلالتي بر وجوب حفظ نسب و ضرورت حفظ هويت جنين و طفل ندارد. پاسخي كه به اين اشكال داده شده آن است كه در قرآن كريم موارد بسياري وجود دارد كه با صيغه‌ي تفضيل مقرر شده است ليكن فقها از آنها استفاده لزوم و وجوب كرده‌اند. همانند آيه‌ي شريفه‌ي «قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم و يحفظوا فروجهم ذلك ازكي لهم» كه فقها وجوب حفظ فروج را از اين آيه استخراج كرده‌اند نه استحباب آن را؛ و ظاهراً عبارات «ازكي لهم» و «اقسط عندالله» بيانگر علت حكم است و ربطي به وجوب يا استحباب حكم ندارد و احتمال دارد كه اقسط بودن و ازكي بودن مصلحتي دارد كه شارع مقدس امر به عدم ترك آن فرموده است و بنابراين امر «ادعوا لابائهم» ظاهر در وجوب دارد و حجت است.[6]

[1]– صفار، دكتر محمد جواد، قانون نحوه اهدای جنین به زوجه نابارور در بوته نقد و تحلیل ،  صص 248 و 249.

[2]– ماده 1167 ق.م. جواهرالكلام، ج10، ص 494.

[3]– آيت‌الله بجنوردي، القواعد الفقهيه، ج 4، ص 44 ؛ شهيد اول: لمعه دمشقيه، ص 238.

[4]– صفار ،دكتر محمد جواد ، منبع پيشين، ص 251.

[5]– سوره مباركه احزاب، آيه شريفه 5.

[6]– فروزان‌فر ،مجتبي ـ رسول مزروعي، برخی احکام تکلیفیه و وضعیه تلقیح مصنوعی و طفل متولد از آن ، ص 87.

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالات تحقیق

1 – آیا وارد کردن نطفه مرد و پرورش نطفه بارور شده دو همسر خارج از رحم جایز است ؟

2- نسب طفل ناشي از تلقيح مصنوعي به چه كسي مي رسد ؟

3- آيا طفل ناشي از تلقيح مصنوعي در انواع گوناگون آن ارث مي برد يا خير؟

اهداف تحقيق (ضرورت انجام تحقیق)

1- تبيين و روشن ساختن نسب و ارثِ طفلِ ناشي از تلقيح مصنوعي.

2- بررسي موانع و مشكلات تلقيح مصنوعي از جمله در مورد نسب وارث كودك ناشي از آن.

3- بررسي وضعيت طفل در شرع و قانون.

با توجه به اینکه قانون نحوه ی اهدای جنین جدید التصویب می باشد و موارد مسکوت و ابهامات زیادی را به همراه خود به ارمغان آورده است لذا انجام تحقیق فقهی و حقوقی پیرامون مساله نسب و ارث در این راستا ضروری می باشد .

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه مطالعه تطبیقی جایگاه نسب و ارث در اهدای جنین در فقه امامیه و حقوق

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه مطالعه تطبیقی جایگاه نسب و ارث در اهدای جنین در فقه امامیه و حقوق