دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی دیدگاه فقها وحقوقدانان در خصوص مجازات قصاص

قسمتی از متن پایان نامه :

 

بند5) بلوغ:

شرط پنجم بلوغ است، شرط بلوغ را بعضی از فقها در مقتول نیز لازم دانسته اند که البته مشهور یا حتی می توان گفت اشهر در فقه چنین نظری را قبول ندارد. حضرت امام هم در ادامه تا حدی این قول را نقل می کنند. البته خود قول مشهور را می پذیرند. « اگر بالغ بچه را بکشد بنابر اشبه به آن کشته می شود اگرچه احتیاط آن است که ولی مقتول قتل او را اختیار ننماید. بلکه به دیه با او مصالحه نماید.[1]
این شرط تا حدی دقیق تر و ژرف تر در مبحث اصلی(سقط جنین) مورد بررسی قرار می گیرد.

بند6) محقون الدم بودن مقتول:

شرط ششم آنست که مقتول محقون الدم باشد ، پس اگر کسی که مهدور الدم است کشته شود مانند کسی که پیغمبر را سلب نموده است قود بر قاتل او نمی باشد»[2]
شرط اخیر را نیز قانون مجازات اسلامی در ماده 226 پیش بینی کرده است . [3] که البته باز هم باید بدین نکته اشاره گردد که در مورد م 223 قانون مجازات اسلامی که مقرر می دارد « هرگاه بالغ ، نابالغی را بکشد قصاص می شود» در ادامه؛ بحث مفصل تری خواهد گردید.
[1] – خمینی . روح الله . ترجمه تحریر الوسیله . مترجم علی اسلامی . جلد چهارم . صفحه 295
[2] – همان منبع . صفحه 295
1– قتل نفس در صورتی موجب قصاص است که مقتول شرعا مستحق کشتن نباشد و اگر مستحق قتل باشد قاتل باید استحقاق قتل او را طبق موازین در دادگاه ثابت نماید.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالات :

1- آیا مطابق قانون مجازات اسلامی می توان برای مرتکب سقط جنین عمدی که پس از دمیده شدن روح اقدام به سقط می نماید ؛ قصاص را در نظر گرفت ؟
2- آیا مجازات قصاص ذکر شده در ماده ی 622 قانون مجازات اسلامی در خصوص جراحات وارده به مادر بیان گردیده است ؛ و یا می توان آن را به جنین نیز تسری نمود ؟
3-آیا از منظر مشهور فقه می توان برای مرتکبین سقط جنین عمدی ؛ قائل به قصاص شویم ؟
4- آیا مجازات فعلی تعیین شده در قانون مجازات اسلامی سال 1370 برای مرتکب جرم سقط جنین عمدی ؛ جنبه ی بازدارندگی و پیشگیری لازم را در خصوص بزه فوق دارا می باشد ؟