دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 حق شرط بر معاملات حقوق بشری با تمرکز بر میثاقین

قسمتی از متن پایان نامه :

 

گفتار هفتم: معاهدات حقوق بشری

1-6: تعریف معاهدۀ بین ­المللی

معاهدۀ بین­المللی به عنوان مهمترین منبع حقوق بین­الملل، فعالیت کشورها و سایر تابعان حقوق بین­الملل را در صحنۀ بین­المللی شکل می­دهد و تجلی بنیادین زیست بین­المللی است.

از سوی دیگر، معاهده هر چند نماد رسمی اقتدار دولتی یا سازمانی (سازمان بین­المللی) است، اما باعث محدود شدن این اقتدار نیز می­شود. درنتیجه، معاهده عمل حقوقی عادی است که به وسیله تابعان حقوق بین­الملل صورت می­گیرد و ضمن بیان اقتدار آنها، آن اقتدار را محدود می­کند و صلاحیت­های آنها را به منصه­ظهور می­رساند.

برای نیل به یک تعریف کامل از معاهده، باید ابتدا دیدگاه عرف بین­المللی و سپس دیدگاه عهدنامه­های وین را مورد بررسی قرار داد و آنگاه تعریف جامعی از معاهده به­عمل آورد.

واژه treaty در لغت به معنای پیمان، معاهده، عهدنامه و میثاق که قراردادی است بین دو یا چند کشور (دولت) مستقل برای رفاه مشترک، و یا قرارداد یا توافقی بین دو یا چند دولت یا قدرت حاکم در هر کدام از دول ذیربط است.[1]

2-6 : معاهده از دیدگاه عرف بین ­المللی

معاهده از دیدگاه عرف بین­المللی عبارتست از هرگونه توافق منعقده میان تابعان حقوق بین­المللی به منظور حصول آثار حقوقی معینی طبق مقررات حقوق بین­الملل.[2] معاهده از دیدگاه عهدنامه وین

با انعقاد عهدنامه وین در زمینه حقوق معاهدات برای اولین بار، تعریف مکتوب و قراردادی از معاهده ارائه شده که البته تعریف محدودتری نسبت به تعریف معاهده از دیدگاه عرف است. از دیدگاه عهدنامۀ مذکور، «معاهده به معنی توافق بین­المللی است که میان کشورها به­صورت کتبی منعقد شده و مشمول حقوق بین­الملل باشد، اعم از اینکه در سندی واحد یا در دو یا چند سند مرتبط به هم آمده باشد، قطع نظر از عنوان خاص آن». (قسمت الف، بند1، مادۀ 2).

همانطور که ملاحظه می­شود، عهدنامۀ 1969 طرفهای توافق را فقط کشورها قلمداد کرده و از اشخاص یا تابعان دیگر حقوق بین­الملل سخنی به میان نیاورده است. این خلاء با انعقاد «عهدنامۀ وین در زمینه حقوق معاهدات میان کشورها و سازمانهای بین­المللی و یا سازمانهای بین­المللی با یکدیگر»

[1] – آقایی، بهمن. فرهنگ حقوقی بهمن، کتابخانه گنج دانش، تهران، چاپ سوم، 1385، ص 1051.

[2] – ضیائی بیگدلی، محمدرضا. حقوق بین­الملل عمومی، کتابخانه گنج دانش، تهران، چاپ بیست و نهم، 1386، ص 96.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف تحقیق:

هدف از این تحقیق و بررسی تعهدات کشور ها در قبال معاهدات حقوق بشری است، چرا که دغدغه ی اصلی دنیای امروز نقض حقوق بنیادین بشر در کشور هایی است که خود اعضای این نوع معاهدات بوده و با قائل شدن حق شرط برای خود راه گریزی برای تعهداتشان قرار داده اند.

سوالات:

  • حق شرط نسبت به معاهدات بین المللی حقوق بشر مجاز است یا خیر؟
  • محدوده مجاز بودن حق شرط در چه موارد و به چه صورتی می باشد؟
  • حق شرط های ارائه شده به میثاقین 1966 به چه شکلی بوده و در چه مواردی ناقص  حقوق بشر شده است.
  • راهکار های کمیته حقوق بشر  در رابطه با حق شرط های ارائه شده چه بوده است؟

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه حق شرط بر معاملات حقوق بشری با تمرکز بر میثاقین

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه حق شرط بر معاملات حقوق بشری با تمرکز بر میثاقین