دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 حق شرط بر معاهدات با تاکید بر طرح اخیر کمیسیون حقوق بین الملل

قسمتی از متن پایان نامه :

 

آثار حقوقی واکنش به رزروهای نامشروع:

هنگامی که دولتی رضایت خود را جهت الزام به معاهده ای که رزرو در آن منع شده است، اعلام می دارد و در عین حال رزروی را ارائه می کند، در مقاصد این دولت تناقض رخ می دهد. علی القاعده، در این شرایط رزرو دولت را باید به عنوان اعلامیه ی تفسیر ی قلمداد نمود. چنین اعلامیه ای نمی تواند بر حقوق و تعهدات ناشی از معاهده اثرگذار باشد. بلکه، تنها تفسیری از معاهده است بنابراین کل معاهده بین اعضا جاری خواهد بود. در این شرایط واکنش دولتها به این اعلامیه تاثیری ندارد. زیرا در هر شرایطی، اعلامیه واعتراض به آن تعهدات آنان را تغییر نمی دهد.[1]

به نظر می رسد، رزرو منع شده در یک معاهد ه ی مشخص فقط می تواند جنبه ی تفسیری اعلامیه ی تفسیری داشته باشد. چنین رزرو متناقضی نمی تواند بر اهداف و مقاصد اصلی معاهده تاثیرگذار باشد و فقط جنبه ی اعلامی یا تفسیری خواهد داشت و به هیچ وجه نمی توان، هدف نهایی معاهده را به طرق مختلف زایل ساخت .

. عسکری ،  پوریا ، حق شرط برمعاهدات حقوق بشری ،  تهران ، انتشارات شهردانش ، 1390 ،  ص 139[1]

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

هدف  از این تحقیق بررسی معاهدات با توجه حق شرط  هایی است که بر روی ان تحمیل می شود و این که در چه مواردی و به چه نحوی این حق شرط اعمال خواهد شد و در چه معاهداتی کاربرد دارد و در اخر اینکه طرح اخیر کمیسیون حقوق بین الملل چه دیدگاهی نسبت به حق شرط بر معاهدات دارد .

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه حق شرط بر معاهدات با تاکید بر طرح اخیر کمیسیون حقوق بین الملل

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه حق شرط بر معاهدات با تاکید بر طرح اخیر کمیسیون حقوق بین الملل