دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

  بررسی مسئولیت تضامنی و موارد آن در حقوق ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

 

مبحث سوم : آثار تضامن

در رابطه بين طلبكار و بدهكاران متضامن، اصول سه گانه ( وحدت دين – تعدد رابطه و نيابت متقابل) حاكم است. به موجب اصل وحدت دين، تعهد واحدي بر ذمه بدهكاران قرار دارد و حقي است غير قابل تجزيه و طلبكار مي تواند از هر يك از بدهكاران، تمام دين را مطالبه كند. بر مبناي اصل تعدد روابط، رابطة هر بدهكار با دائن داراي استقلال است و در نتيجه رابطه اي كه يكي از بدهكاران را به طلبكار مرتبط مي سازد با روابط ديگر بدهكاران متفاوت است. و براساس اصل نيابت متقابل، هرگاه چند تن به اشتراك، پرداخت تمام ديني را به عهده بگيرند، به طور ضمني به يكديگر نمايندگي در پرداخت آن را مي دهند. به همين جهت، نسبت به سهم خود اصيل و نسبت به سهم ديگران نماينده است و به همين جهت حق رجوع به آنان را دارد.[1]

بر مبناي همين اصول سه گانه، مطالب اين مبحث را در سه گفتار بررسي خواهيم كرد:

 

گفتار اول : آثار وحدت دين

وحدت دين داراي سه اثر مهم است كه جداگانه به بحث از هر كدام خواهيم پرداخت.

 

بند اول : امكان رجوع طلبكار به هر يك از مسئولان جهت پرداخت تمام دين

مهمترين اثر تضامن،امكان رجوع طلبكار به همة مسئولان است زيرا هدف اصلي اين نهاد تضمين حق طلبكار و افزودن بر وثيقه هاي اعتباري آن است.[2]

به همين جهت همة نظريه ها به گونه اي ترتيب يافته كه اين اثر را تامين مي كند ،مزيت اين نظريه در توجيه رجوع متعدد طلبكار به همه نمايندگان است تا زماني كه حق وصول شود. براساس نظريه وحدت دين چون در تعهد تضامني دين به صورت واحد در مي آيد مي توان گفت در صورت مراجعه طلبكار به هر بدهكار وي نمي تواند فقط سهم خود را بپردازد بلكه چون دين واحدي است و كل آن بر ذمه او قرار گرفته بايد تمام دين را بپردازد.[3] ماده 277 ق.م مقرر مي دارد : « متعهد نمي تواند متعهد له را مجبور به قبول قسمتي از موضوع تعهد نمايد.» لذا فرقي بين دين فردي و تضامني به نظر نمي رسد، چون در هر حال تمام دين بر ذمه هر مديون مستقر است.

بر مبناي نظريه تعهدات بدلي هم همين نتيجه بدست مي آيد زيرا تمامي ذمه ها به طور علي البدل به يك دين مشغول است و به هر كدام كه مراجعه شود بايد تمام آن را بپردازد و به هر مقدار كه بپردازد بابت مابقي همچنان متعهد خواهد بود. تا طلبكار بتواند به تمام طلب خود برسد.[4]

در نظريه ضمان متقابل چون ضمان مسئولان از يكديگر بر مبناي توثيق و ضم ذمه ها است، رجوع طلبكار به ضامن حق رجوع او را به مديون از بين نمي برد و امكان تعدد رجوع پاية رابطة مسوولان با طلبكار است.

[1] – گندمكار، منبع پيشين، ص 168

[2] – همان، ص 226

[3] – جعفری لنگرودي، دائره المعارف حقوق مدني و تجاري، ص 848

[4] -کاتوزیان، منبع پیشین، ص226

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقيق :

هدف از ارائه اين تحقيق، پرداختن به مسئوليت تضامني و بررسي آثار آن و موارد كاربرد آن مي باشد و با جمع آوري مطالب، متوجه مي شويم كه در حقوق مدني ايران مسئوليت تضامني يك نوع مسئوليت خلاف اصل و احتياج به صراحت در عقد و قانون داشته و بيشتر در حقوق تجارت و جهت حمايت هر چه بيشتر از متعهد له و طلب او مي باشد ليكن در حقوق مدني نيز براي حمايت از طلبكار مي توان قائل بر مسئوليت تضامني شد.

سؤالات اصلي تحقيق:

1- قاعدة كلي مسئوليت در حقوق تجارت چيست؟

2- آيا در حقوق مدني ايران مي توان مسئوليت تضامني را به عنوان يك قاعده پذيرفت؟

3- آياظهرنويس مي تواند مسئوليت تضامني خود را در مقابل دارنده يا دارندگان جديد با قيد عبارت( بدون تضمين) محدود كند؟

4- در شركتهاي تضامني هرگاه بر اثر انتقال سهم الشركه يكي از شركاء، شخص ديگر وارد شركت شود مسئوليت او چگونه است؟

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه بررسی مسئولیت تضامنی و موارد آن در حقوق ایران

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه بررسی مسئولیت تضامنی و موارد آن در حقوق ایران

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  بررسی مسئولیت تضامنی و موارد آن در حقوق ایران  با فرمت ورد