دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مالكيت فكري 

قسمتی از متن پایان نامه :

 

میثاق صوت-نگارها 1971 میثاق ماهواره‏ها 1974

در سنجش با میثاق رم، این دو میثاق را می‏توان موافقتنامه‏های ویژه به شمار آورد زیار به اجازکنندگان، تولیدکنندگان صوت-نگارها یا سازمانهای پخش، حقوق گسترده‏تری نسبت به میثاق رم می‏دهند و یا متضمن مقررات دیگری هستند و نه مخالف آن.در نتیجه میثاق صوت-نگارها و ماهواره‏ها بیشتر میثاقهای ویژه «در مورد حقوق تبعی نامیده می‏شوند و از سه جهت با میثاق رم تفاوت دارند:
١- به جای اعطای حقوق انحصاری نسبت به اجازه یا منع اعمال مشخص، این دو میثاق دولتها ار آزاد می‏گذارند که ابزارهای قانونی اجرای تعهداتشان را برگزینند.
٢- در حالی که میثاق رم بر رفتار ملی استوار است، میثاقهای ویژه تنها دولتها را ملزم می‏سازند در برابر برخی اعمال غیرقانونی حمایتهایی به عمل آورند.بنابراین کشورها متهد نیستند تمام حقوقی را که به اتباع خود اعطا می‏کنند به مالکان بیگانه دارنده حق نیز بدهند.
٣- میثاق صوت-نگاشتها و ماهواره‏ها از گونه موافقتنامه‏های«باز»شمرده می‏شوند.یعنی پیوستن به آنها محدود به کشورهایی ن می‏شود که در میثاق برن یا میثاقهای جهانی حقوقی مولف عضویت دارند.میثاقهای«باز»برای پیوستن تمام در نیمکره شرقی، افزون بر چین، ژاپن نیز در عرصه کپی رایت فعالیتهایی داشته است و نخستین گام را در این حوزه با صدور «فرمان نشر» Ordinance Publishing در سال 1869 برداشت.در این فرمان هم حمایت از کپی رایت و هم قوانین مربوط به ناشران گنجانده شده بود.
در سالهای گذشته پیوستن به میثاق برن که امروزه 127 عضو دارد، سرعت بیشتری گرفته که ناشی از علل گوناگونی است.از جمله آگاهی فزاینده از این که حمایت از حق مؤلف نقش زیادی را در نظام تجارت جهانی بازی می‏کند و تجارت بین المللی کالا و خدمات در سایه حمایت از حقوق مالکیت معنوی، یک کسب و کار پررونق در سطح جهانی است.
کشورهایی که عضو سازمان ملل یا آژانس‏های تخصصی و یا عضو دیوان بین المللی دادگستری هستند باز است.
شایان ذرک است که میثاق صوت-نگاشتها در واکنش به پدیده سرقت آثار ضبط شده که پایان دهه 1960 ابعاد بسیار وسیعی یافته بود، بسته شد. گسترش پدیده سرقت، در اساس به سبب پیشرفتهای فن‏آوری این امکان را برای شرکتهای جند ملیتی فراهم آورد تا بسیاری از بازارهای جهانی را از آهنگ‏های ضبط شده در نسخه‏های ارزان، حمل‏شدنی، و پنهان شدنی انباشته کنند.
در مورد شایستگی برای حمایت از آثار، این میثاق تنها معیار تابعیت را به عنوان شرط اعطای آن بایسته می‏داند و کمترین زمان پیش‏بینی شده برای حمایت نیز 20 سال از واپسین سالی که صدا برای بار اول ضبط شده و یا سالی که صوت-نگارها برای نخستنی بار انتشار یافته، تعیین شده است.این میثاق همان محدودیت‏هایی را که در مورد حمایت مولفین پیش‏بینی شده مجاز می‏شمارد و مجوزهای غیراختیاری برای تکثیری که تنها برای تدریس یا تحقیق ملی و محدود به قلمرو کشروی باشد که مقاماتش جواز را صادر و غرامت را منصفانه پرداخت کرده‏اند، جایز، می‏شمارد.
میثاق ماهواره‏ها نیز در پاسخ به ازدیاد ماهواره‏ها در ارتباطات دور بین الملی، از جمله پخش به‏وجود آمد.این میثاق با توجه به درک نیاز به تدابیری برای حمایت از سازمانهای پخش در مورد توزیع برنامه‏های حامل علامتهای فرستاده شده توسط ماهواره‏ها شکل گرفت.میثاق شامل پخش مستقیم از راه ماهواره‏ها ن می‏شود و در برابر توزیع بی‏احازه از سوی واسطه، از علایم ماهواره‏ای حمایت می‏کند.مانند سیستم‏های مدار بسته که برنامه علایم ماهواره‏ای را دریافت و سپس آنها را در برابر دریافت دستمزد، بدون اجازه دارنده حقوق به خواهان عرضه می‏کنند.تعهد اساسی این میثاق عبارتست از:جلوگیری ازتوزیع برنامه‏های دارای علایم از سوی هر توزیع‏کننده برای کسی که منظورش ارسال ایت علایم از راه ماهواره‏ها نبوده است.باید توجه داشت که میثاق خود برنامه فرستاده شده را حمایت نمی‏کند، بلکه هدف مورد حمایت، علایمی است که از سوی سازمان اصلی ارسال شده است.در مورد حقوق مالکیّت معنوی در برنامه‏ها، میثاق تنها بر این نکته تاکید می‏کند که نمی‏توان آن را به‏گونه‏ای تفسیر کرد که به حقوق مولفان، اجراکنندگان، تولیدکنندگان صوت-نگارها و سازمانهای پخش، محدودیت یا زیانی وارد سازد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سؤالات تحقيق:
١- با توجه به مباني دريافتي حقوق ايران و حقوق كامن لا در حوزه كپي‌رايت قواعد حمايتي از حيث حقوق دارنده و حقوق عمومي بين دو نظام حقوقي فوق هماهنگي وجود دارد؟
٢- آيا به لحاظ حقوق مادي و معنوي دامنه كپي رايت بين دو نظام فوق همساني وجود دارد؟
اهداف تحقيق:
بررسي و تحقيق در مورد كپي رايت و زيرمجموعه آن مي‌تواند به صورت كاربردي در جامعه مطرح شود.. اين كه نتايج اين تحقيق مي‌تواند در تدوين قوانين كاربردي و دقيق براي صيانت از حقوق مؤلفين و مخترعين بسيار مورد اهميت باشد.