پایان نامه حقوق

پايان نامه ارشد حقوق:مباني سياست جنايي مبتني بر مشاركت مردم در فرآيند پيشگيري از وقوع جرم

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل فقهی وحقوقی امر به معروف و نهی از منکر

قسمتی از متن پایان نامه :

 

قلمروی دایره احتساب :

جرجي زيدان در كتاب الحسبه والمحتسب في الاسلام مي گويد:«دایره احتساب در قدیم همان کاری را می‏کرده که امروز شهرداریها می‏کنند .» البته بسیاری از کارهائی که امروز شهرداری می‏کند در آنروز دائره احتساب انجام می‏داده است . مثلا در کتابهائی که راجع به وظیفه محتسب نوشته شده نوشته‏اند که محتسب باید مراقب باشد که لبنیات فروش روی شیر و ماست را بپوشد که مگس و حشرات‏ روی آنها ننشیند و کثیف و آلوده نشود، یا آن پارچه‏ای که قصاب یا لبنیاتی یا کبابی دم دستش دارد حداقل روزی یک بار با صابون شسته شود. لبنیاتی موظف است شبانه‏روزی یک بار ظرفی که شیر یا ماست خود را در آن ظرف می‏ریزد و می‏فروشد بشوید اگر حصار شهر خراب‏ می‏شد وظیفه دایره حسبه بود که آنرا بسازد . اگر شهر از لحاظ آب در مضیقه‏ قرار می‏گرفت وظیفه دایره حسبه بود که آب کافی تهیه کند و از این قبیل‏ امور که معمولاٌ در زمان ما این کارها را شهرداریها انجام می‏دهند[1]

ولی وظیفه دائره حسبه منحصر به این کارها نبود، بسیاری از کارها را که‏ امروز وظیفه شهربانی شمرده می‏شود آن روز محتسبین انجام می‏دادند . مثلاٌ آنها بودند که با روزه‏خواری و می‏خوارگی و تظاهر و تجاهر به فسق مبارزه می‏کردند. بسیاری ازکارها و وظائف آنروز محتسبین، امروز به کلی به زمین مانده‏ است و هیچکس انجام نمی‏دهد مثل نظارت بر مساجد و منابر که مثلاٌ واعظ حدیث دروغی نخواند  مردم را به بدعتی دعوت نکند ، یا خود آرائی در منبر نکند و نخواهد از زنان دلربائی کند  این کارها چون وظیفه سازمان‏ روحانیت است و مستقیماٌ ربطی به کارهای حکومت و دولت ندارد به کلی‏ متروک و زمین مانده است.غرض این است که آنطوری که جرجی زیدان می‏گوید که دائره احتساب همان‏ کارهائی که شهرداریهای امروز انجام می‏دهند انجام می‏داده درست نیست ، دائره احتساب چون اساس و ریشه‏اش همان اصل مقدس امر به معروف و نهی‏ از منکر بوده اختصاص به عملیات شهرداری نداشته است.

نکته‏ی مهم دیگر اینکه دائره احتساب یک دائره‏ رسمی وابسته به خلافت و حکومت بوده و وظائف خود را انجام می‏داده است‏ نه اینست که سایر مردم دیگر برای خود وظیفه و تکلیفی قائل نبوده‏اند.آنچه که قبلاٌ از کلام فقها نقل شده است اینکه امر به معروف و نهی از منکر مراتبی دارد و تنها آنجا که پای اعمال زور و حبس و زدن و حتی کشتن است‏ از وظیفه عموم خارج است و وظیفه حاکم اسلامی است و اما سایر مراتب از تذکر دادن و موعظه کردن و در موقعی اعراض و قطع رابطه کردن و امثال‏ اینها وظیفه فرد فرد مسلمانان است و در قدیم هم هر فردی وظیفه حتمی خود می‏دانسته که به اندازه قدرت و توانائی خود در اصلاحات امور مسلمین شرکت‏ کند.[2]

نکته آخر اینکه دائره وسیع احتساب که امروز جانشین ندارد چون مبنا و پایه دینی و رنگ و صبغه مذهبی داشته و مردم وظیفه شرعی خود می‏دانسته‏اند که آنرا کمک کنند و تقویت نمایند قهرا” در انتخاب افراد و اشخاص‏ رعایت تقوا و ورع می‏شده و مردم احترام دینی برای آنها قائل بوده‏اند.

[1]مرتضی مطهری- منبع پيشين ص101  برگرفته از كتاب  الحسبه والمحتسب في الاسلام  جرجي زيدان–انتشارات داراحياء االتراث العربي بيروت- جلداول-چاپ سوم سال 1962 م

[2] مرتضی مطهری- منبع پیشین ص101

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

از آيات وروايات بخوبي استفاده مي شود كه امر به معروف ونهي از منكر از مهمترين و عظيم ترين واجبات الهي است و اجراي دقيق آن موجب تحقق عدالت اجتماعي، تنظيم روابط سياسي، اجتماعي مسلمين، بقاي نظام اسلامي، اصلاح امور اقتصادي، برقراري امنيت در كشور و غيره خواهد شد و اين در صورتي محقق خواهد شدكه تمام افراد جامعه احساس مسئوليت نموده و وظيفه خودرا نسبت به اين فريضه بخوبي به انجام رسانند .

هدف از اين تحقيق، احياء اين فريضه واجب بصورت صحيح واصولي و ارائه راهكارهايي براي رسيدن به آثار مثبت ناشي از انجام آن بوي‍ژه پيشگيري ازوقوع جرم است، اهم راهكارهاي ارائه شده عبارتنداز:

  • مشخص نمودن حدود وضوابط فقهي وحقوقي امر به معروف ونهي از منكر
  • تبيين مباني سياست جنايي مبتني بر مشاركت مردم در فرآيند پيشگيري از وقوع جرم
  • راهكارهاي عملي جهت قانون مند كردن امر به معروف و نهي از منكر واحياي اين سنت حسنه
  • ضرورت احياء اين فريضه در سازمان ها و تبيين پذيرش و بكارگيري آن بعنوان يك اصل مهم و عملياتي نمودن آن در قالب يك ابزار نظارتي فراگير و عمومي كه درعمل باعث حل بسياري از مشكلات ومعضلات مبتلا به جامعه امروزي خواهدشد.