دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تطبیقی جایگاه نسب و ارث در اهدای جنین در فقه امامیه و حقوق

قسمتی از متن پایان نامه :

 

مبحث دوم : مفهوم شناسی نسب و ارث

گفتار اول : مفهوم نسب

هیچ یک از تعاریفی که در مفهوم نسب ذکر شده اند، حقیقت و ماهیت نسب را بیان ننموده اند که آیا رابطه ای اعتباری و قراردادی است، یا امری تکوینی و واقعی؟ با توجه به عدم تعریف ماهیت نسب از سوی شارع یا قانونگذار می توان ادّعا کرد که مقنن در رابطه با حقیقت نسب از عرف پیروی می کند و به اصطلاح اصولی، در مورد عنوان نسب، حقیقت شرعیه یا متشرّعه ای وجود ندارد، البته این بدان معنا نیست که نسب اعتباری محض است و هیچ گونه وجود حقیقی ندارد، بلکه نسب از اعتبارات نفس الأمری و دارای منشأ اعتبار واقعی است.

اهميت بحث نسب در احكام وضعي بسيار بوده زيرا با تشخيص انتساب فرزند حاصله از طريق درمان ناباروري با استفاده از روش اهداي گامت و جنين مي توان در مورد مسائل مهم ديگر همچون محرميت، ارث، نفقه، حضانت و… نظر دارد. بنابراين صرف نظر از جواز يا عدم جواز اهداي گامت و جنين ضروي است، نسب طفل متولد از آن بررسي گردد.

بحث حاضر فقط به بررسي نسب به معناي اخص يعني رابطه پدر فرزندي و مادر فرزندي در مورد طفل از مادر جانشين اختصاص دارد.

با توجه به موارد ی که در مبحث نسب و ماهیت آن در گفتار اول بند اول بحث شد در خصوص ماهيت نسب چهار نظريه مطرح است:

  1. نسب يك حقيقت شرعيه است كه صرفاً قانون يا شرع آن را جعل مي‌كند. بدين معنا كه هر نسبي را كه مقنن آن را مشروع و قانوني بداند، نسب مشروع و قانون است. مثلاً مطابق قانون مشروعيت انگليس[1] مصوب 1959 و مواد330 و 331 قانون مدني فرانسه، طفل غير مشروع با ازدواج بعدي والدين او مشروع مي‌شود و مشروع كردن نسب يا با ازدواج تحقق مي‌يابد و يا به حكم مقامات قضايي، بنابراين قانونگذار فرانسه و انگليس، در كنار نسب مشروع، نسبت به برقراري نسب اطفال نامشروع نيز جعل قانون نموده است.[2]
  2. نسب يك امر واقعي، طبيعي و تكويني است كه از طريق ژنتيكي و يا انتقال اجزاي سلولي و ژنتيكي يك شخص قابل تحقق است، اگر چه نحوه انتقال اين اجزاء مشروع نيز نباشد.[3]
  3. نسب يك حقيقت عرفيه است يعني هر رابطه و نسب را كه عرف قابل تحقق بداند، قانون نيز همان را مي‌پذيرد كما اينكه حقوق اسلام، نسب خوني قبل از اسلام را كه عرف پذيرفته بود، تنفيذ نموده است.[4]
  4. نسب صرفاً يك رابطه اعتباري است كه از راه قانون يا عرف يا اراده طرفين آن قابل تحقق است اعم از اينكه رابطه خوني و ژنتيكي بين طرفين وجود داشته باشد يا خير.[5] به هر حال براي روشن شدن ماهيت نسب بايد به چند نكته به شرح ذيل توجه داشته باشيم:

[1]. Legitimact Act.

[2]– صفار ،دکترمحمد جواد ، به نقل از منبع پيشين، ص 243.

[3]– شهيدي ،دكتر مهدي ، مجموعه مقالات حقوقي، چاپ اول، 1375، نشر حقوقدان، ص 164.

[4]– شهيدي ،دكتر مهدي ، منبع پيشين، ص 164.

[5]– راسخ ،دكتر محمد: «نسب به مثابه يك مفهوم هنجاري ـ تحليلي از تعيين رابطه پدر و مادري با فرزند متولد از نطفه‌ي اهدايي»، مقاله‌ي ارائه شده به دومين سمينار كشوري اهداي گامت و جنين، 10 و 11 اسفند 1384، دانشكده حقوق دانشگاه تهران

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالات تحقیق

1 – آیا وارد کردن نطفه مرد و پرورش نطفه بارور شده دو همسر خارج از رحم جایز است ؟

2- نسب طفل ناشي از تلقيح مصنوعي به چه كسي مي رسد ؟

3- آيا طفل ناشي از تلقيح مصنوعي در انواع گوناگون آن ارث مي برد يا خير؟

اهداف تحقيق (ضرورت انجام تحقیق)

1- تبيين و روشن ساختن نسب و ارثِ طفلِ ناشي از تلقيح مصنوعي.

2- بررسي موانع و مشكلات تلقيح مصنوعي از جمله در مورد نسب وارث كودك ناشي از آن.

3- بررسي وضعيت طفل در شرع و قانون.

با توجه به اینکه قانون نحوه ی اهدای جنین جدید التصویب می باشد و موارد مسکوت و ابهامات زیادی را به همراه خود به ارمغان آورده است لذا انجام تحقیق فقهی و حقوقی پیرامون مساله نسب و ارث در این راستا ضروری می باشد .

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه مطالعه تطبیقی جایگاه نسب و ارث در اهدای جنین در فقه امامیه و حقوق

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه مطالعه تطبیقی جایگاه نسب و ارث در اهدای جنین در فقه امامیه و حقوق