دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 جرایم و تخلفات مربوط به اسناد هویت در حقوق جزای ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

 

گفتار دوم : کارت ملی و ترتیب صدور آن
در سال 1355 موضوع استفاده از شماره یکه مطرح گردید و مکاتباتی بین دو سازمان ثبت احوال و برنامه و بودجه وقت انجام گرفت لیکن در مراحل اولیه متوقف شد. تا این که در سال 1363 از طرف وزارت کشور وقت پیشنهاداتی در این زمینه به دولت ارائه و پس از رفت و برگشت های متعدد نهایتاً در سال 1366 به عنوان یک لایحه به مجلس رفت و مورد تصویب قرار گرفت و پس از این مصوبه مراحل قانونی و اجرایی از جمله آیین نامه اجرایی آن به تصویب دولت رسید، در سال (1379) به سازمان ثبت احوال ابلاغ  شد و از این رو با تلاش های مجدانه ای که از طرف ثبت احوال صورت گرفت در همان سال (1379) پایگاه به صورت عملیاتی آغاز به کار کرد و فعالیت صدور کارت شناسایی ملی نیز از سال 1380 شروع گردید.[1]
 
کارت ملی یک برگ شناسایی ملی است که برای آحاد ایرانیان قابل صدور است. [2] طبق ماده 1 آیین نامه اجرایی قانون الزام اختصاصی شماره ملی و کد پستی برای کلیه اتباع ایرانی مصوب 1378، کارت ملی عبارت از:
سند شناسایی اتباع ایرانی است که توسط سازمان ثبت احوال کشور صادر می شود و در آن مشخصات فردی، شماره ملی و کد پستی محل سکونت دارنده کارت درج می شود و شماره ملی عددی است 10رقمی و منحصر به فرد که توسط سازمان برای هر فرد ایرانی تعیین و به وی اختصاص داده می شود.
کد پستی عددی است 10رقمی و یگانه که توسط شرکت پست جمهوری اسلامی ایران تنها برای شناسایی هر مکان تعیین و به آن اختصاص داده می شود.
طبق ماده 2 آیین نامه فوق­الذکر کلیه افراد بالای 15 سال سن موظفند پس از اعلام سازمان با در دست داشتن مدارک لازم و برابر زمانبندی، برای دریافت و تکمیل فرم درخواست کارت شناسایی خویش اقدام نماید. که اعتبار اولین کارت شناسایی ملی از تاریخ صدور به مدت 7 سال است و تغییر اعتبار در دوره های بعد بنا به پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیات وزیران خواهد بود (تبصره ماده 2 آیین نامه اجرایی قانون الزام اختصاصی شماره ملی و کدپستی برای کلیه اتباع ایرانی).
افراد زیر می توانند تقاضای صدور کارت ملی نمایند:
1- متقاضیان بالای 15 سال.
2- ولی قانونی(پدر-جد پدری) برای افراد 15-18 سال.
3- نماینده قانونی (وکیل).
مطابق آیین نامه فوق کارت شناسایی ملی مجدد به دلایل زیر برای تقاضا کننده صادر می شود:
1- تغییر مشخصات سجلی: در مواردی که مشخصات سجلی تغییر می نمایند ادارات ثبت احوال موظفند کارت شناسایی متقاضی را اخذ و کارت مجدد صادر نمایند.
2- تغییر نشانی: در مواردی که به دلیل تغییر نشانی، تقاضای صدور کارت مجدد می شود ادارات ثبت احوال موظفند بنا به درخواست متقاضی کارت مجدد صادر نمایند.
3- مفقود شدن: متقاضیانی که کارت شناسایی ملی آنها مفقود شده باشد با در دست داشتن اصل شناسنامه
به واحدهای ثبت احوال مراجعه و نسبت به اخذ کارت مجدد اقدام نمایند.
4- مستعمل شدن: در مواردی که به دلیل مستعمل شدن کارت شناسایی ملی تقاضای صدور کارت مجدد می شود  ادارات ثبت احوال کارت شناسایی متقاضی را اخذ و کارت مجدد صادر می نمایند.
 مجله ثبت، نشریه سازمان ثبت احوال، دوره جدید، شماره 8 ، آبان1386، ص6 -2
[2] – دشتی اردکانی، محمدرضا ،«کالبد شکافی حقوقی شخص متولد از مادر جانشین با رویکرد دفاتر اسناد رسمی» ،همایش ملی حقوق ثبت احوال، 1391، 26 و 27 اردیبهشت (تحت چاپ).
 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف انجام پژوهش:
الف- بررسی و تحلیل انواع جرایم و تخلفات مربوط به اسناد هویتی
ب- تعیین کاستی­های موجود در قانون و ارائه پیشنهادات لازم
3- سوالات کلیدی
الف- آیا امروزه با توجه به پیشرفت جامعه و تکنولوژی، قوانین فعلی مرتبط با اسناد هویتی می­تواند پاسخگوی مناسبی برای صیانت از این اسناد و هم چنین سدی در مقابل سوء استفاده افراد بزهکار و گروه های سازمان یافته در مقابل جرایم و تخلفات اسناد هویتی باشد؟
ب- آیا میزان تأثیر ضمانت اجراهای جرایم مربوط به اسناد هویتی، مخصوصاً جزای نقدی می­تواند پیش­گیری کننده این نوع جرایم باشد؟