دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تطبیقی جرم زنا در حقوق ایران و فقه حنفیه

قسمتی از متن پایان نامه :

 

روش تحقیق

روش و شیوه کار کتابخانه ای بوده و با مراجعه مستقیم به منابع اصلی و نظریات فقهی فقهای امامیه و فقهای حنفیه می باشد و همچنین استفاده از شبکه گستره جهانی اینترنت و مطالعه و یادداشت برداری از پایان نامه ها که ابتدا مطالب مربوط مورد مطالعه و آنگاه آنچه مورد استفاده بوده یادداشت برداری شده و سپس مطالب مورد نظر تحت تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند که در نهایت بعد از بررسی در پایان نامه مرقوم گردیده اند.

 

ی) معرفی پلان

اما در باب معرفی مباحث که در این پایان نامه در رابطه با مطالعه تطبیقی جرم زنا در حقوق ایران و فقه حنفیه است به طور کلی در سه بخش عناوین ذیل مورد مداقه قرار گرفته است. در بخش اول تبیین مفاهیم ، پیشینه و انواع زنا و همچنین سیاست حقوق کیفری اسلام در قبال این جرم ، تسهیل در موجبات سقوط مجازات و فلسفه مجازات بزه زنا مورد بررسی قرار گرفته است و در بخش دوم که مباحث عمده در ارتباط با ارکان تشکیل بزه زنا و معنی و مفهوم وطی و موارد مختلف آن از اقوال گوناگون و همچنین آلت تناسلی یا غیر آن و مقدار دخول آن می باشد و در ادامه وجود قصد در جرم زنا و تاثیر علم و جهل مرتکب نسبت به موضوع و حکم آن در ادامه همین بخش مرقوم شده است. بخش سوم مربوط است به مجازات بزه زنا که شامل طبقه بندی مجازاتها با ذکر مصادیق و تبیین آنها ، تعریف احصان و بررسی شرایط آن و همچنین عوامل تشدید و تاخیر مجازاتها و بررسی و تحلیل آنها می باشد و در انتها نتیجه گیری به عمل آمده و پیشنهادهایی بیان شده است که پس از آنها منابع و ماخذ علمی استفاده شده مرقوم گردیده است.  

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالات تحقیق

1) آیا اکراه مرد به زنا از جانب زن متصور و مجازات آن مرگ است؟

2) حد قتل در بزه زنا با محارم اختصاص به محارم نسبی دارد یا اعم از نسبی و سببی و رضاعی است؟

3) آیا فقه حنفیه و امامیه در باب حد زنا با محارم دیدگاه مشترک دارند؟

اهداف و کاربردها

هدف از انجام تحقیق، بحث و بررسی پیرامون جرم زنا و پی بردن به وجوه افتراق و اشتراک دو دیدگاه حقوق ایران و فقه حنفیه در ارتباط با این موضوع می باشد و دلیل انتخاب فقه حنفیه در این تحقیق هم بدین علت است که پیروان  این مذهب ساکن در ایران بوده و جزء مذاهب اسلامی مورد قبول قانون اساسی کشورمان می باشد و جمعیت قابل ملاحظه ای را خصوصاً در شمال ایران به خود اختصاص داده است و از کاربرد آن می توان بهره ورانی همچون موسسات آموزش عالی، اساتید دانشگاه، دانشجویان، طلاب حوزه های علمیه تشیع و تسنن و محققان و پزوهشگران رشته های  حقوق و فقه و تمامی کسانی که علاقه مند به علم آموزی در این زمینه ها می باشند.