دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 اجراي عدالت و لغو مجازات اعدام طبق پروتكل الحاقي دوم به ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي

قسمتی از متن پایان نامه :

 

پروتکل الحاقي دوم مربوط به ميثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی

این پروتکل ناظر بر لغو مجازات اعدام است که در سال 1989 توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب شد و در 11 ژوئیه 1991 لازم الاجرا شد. تصویب «پروتكل دوم الحاقي مربوط به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی با هدف لغو مجازات اعدام»[1]در مورخ 15 دسامبر 1989 طی قطع نامه شماره 128/ 44 مجمع عمومی سازمان ملل متحد، گام مهمی برای مخالفان مجازات اعدام در عرصه بین المللی محسوب می شود كه حدود بیست و سه سال بعد از تصویب میثاق برداشته شده است. مهمترین هدف و مقرره این پروتكل، محو و الغای مجازات اعدام است.

این پروتکل مشتمل بر 11 ماده است، ماده 11 این سند کشور های عضو را از اجرای حکم اعدام منع می کند، همین ماده دولت های عضو را مکلف می کند که در جهت لغو مجازات اعدام فعالیت کنند.این سند لغو مجازات اعدام را تنها در زمان صلح پیش بینی می کند و اجرای آن را برای جرایم نظامی و در زمان جنگ حفظ کرده است.

طبق نظر بسیاری از صاحبنظران تنها نیاز به گذر زمان است که بقیه 120 کشور عضو سازمان ملل (که شامل اعضای شورای امنیت امریکا، چین، روسیه و همچنین ایران، هند، ژاپن، نیجریه و عربستان صعودی هستند) به تصویب پروتکل الحاقی دوم میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) ترغیب شوند و مجازات اعدام را یک بار و برای همیشه لغو کنند. این در حالی است که صاحبنظران دیگر خاطرنشان میکنند، سؤالات سیاسی، فلسفی و قانونی جدی ای درباره مجازات اعدام باقی مانده است.

1-7-1-4 دیوان کیفری بین المللی

اساس نامه دیوان کیفری بین المللی در نشست نمایندگان ملل متحد که از تاریخ 25 خرداد 1377 در رم آغاز شده بود (15 ژوئن1998)، در تاریخ 27 تیر ماه 1377 (17ژوئیه1998) به تأیید نمایندگان 120 کشور از مجموع 160 کشور شرکت کننده رسید و در نهایت با تصویب 60کشورلازم الاجرا خواهد شد.

ماده 5 دیوان، جرایم در حد صلاحیت دیوان را بر شمرده است:

الف- جنایات نسل کشی ب- جنایات ضد بشریتج- جنایات جنگید- جنایات تجاوزی

[1]– Second Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights, aiming at the abolition of the death penalty, Adopted and proclaimed by General Assembly resolution 44/128 of 15 December 1989, available at: http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6b3bf0.html , 28 October 2011.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف از این تحقیق ارتقاء انصاف و عدالت با تأکید بر همه اشکال خشونت میباشد و درجستجوی آن است که با تلفیق ارزش های مورد احترام جوامع با حقوق بشر در راستای ظرفیت سازی ملی برای دسترسی به عدالت و ارتقاء حقوق بشر قدمی بردارد و اینکه نشان دهد چگونه نگرش های ما در مورد خشونت در طی زمان دستخوش تغییر شده اند. امروزه فهرست های حقوق بشر پیوسته بلند بالاتر شده است و طیف گسترده ای از موضوعات را دربر می گیرد. برای اینکه حقوق بشر معنایی واقعی برای مردم داشته باشد باید با برخورداری همه جانبه و منسجم، ضمن توجه اصیل به فرهنگ و سنت های هر جامعه ترویج گردد.مواردی که در این تحقیق مورد بحث قرار میگیرد تا حد زیادی فشرده و خلاصه شده است و جای تحقیقات گسترده تر با دسترسی به منابع وسیع تر را دارد.

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه اجراي عدالت و لغو مجازات اعدام طبق پروتكل الحاقي دوم به ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه اجراي عدالت و لغو مجازات اعدام طبق پروتكل الحاقي دوم به ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي