پایان نامه حقوق

پايان نامه با موضوع راهكارهاي عملي جهت قانون مند كردن امر به معروف و نهي از منكر واحياي اين سنت حسنه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل فقهی وحقوقی امر به معروف و نهی از منکر

قسمتی از متن پایان نامه :

 

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چكيده 1
مقدمه 2
الف: اهمیت و ضرورت تحقیق 3
ب: اهداف تحقیق 3
ج: پرسش های تحقیق 3
د: فرضیه های تحقیق 3
و: سازماندهی تحقیق 4
فصل اول

مفاهیم، پیشینه، مراتب و در آمدی برآثار و مبانی شرعی امر به معروف و نهی از منکر

مبحث نخست: مفاهیم ودرآمدی بر پیشينه ی تاریخی 5
گفتار اول: واژه شناسی 5
الف: معروف 5
ب: منکر 5
ج: سیاست کیفری 5
د: سیاست جنایی 7
و: حسبه 12
گفتار دوم: پیشينه ی تاريخي 15
الف: در صدر اسلام 15
ب: در عصر خلفای راشدین 16
ج: در دوران بنی امیه وبنی عباس 17
د: در ایران 19
مبحث دوم: مراتب، آثار و درآمدی برمبنای شرعی امر به معروف و نهی از منکر 21
گفتار نخست: مراتب 21
الف: انکار قلبی 22
ب: انکار زبانی 23
ج: انکار عملی 24
گفتار دوم: آثار 25
الف: آثار فردی 25
ب: آثار اجتماعی 26
آثار دنيوي امر به معروف و نهي از منكر 27
گفتار سوم : مبنای شرعی 27
الف: در قرآن کریم 28
ب:در روایات 31
ج: در کلام فقها 34
فصل دوم

شرایط ، مبانی حقوقی ودرآمدی برکیفیت تاثیرگذاری

مبحث نخست: شرايط ومباني حقوقي 36
گفتار نخست: شرایط 36
الف: علم به معروف ونهی ازمنکر 36
ب: استمرار برگناه 37
ج: احتمال تاثیر 37
د : خالی بودن از مفسده 40
گفتار دوم: مبنای حقوقی 41
الف : درسطح قانون اساسی 42
ب: درسیاست­های کلی قضائی 50
ج: درلایحه حفاظت اجتماعی 51
مبحث دوم: کیفیت تاثیرگذاری در پیشگیری از جرم در سیاست کیفری اسلام 53
گفتارنخست: کیفیت مشارکت مردم 55
الف: الزام وتعهد افراد درمقابل یکدیگر 56
ب: الزام وتعهد افراد درمقابل کل جامعه 58
ج: الزامات درمقابل دولت اسلامی 61
گفتار دوم : کیفیت تاثیرگذاری در پیشگیری 64
الف: گذر از دولت به جامعه مدنی 65
ب: گذر از جرم به پدیده مجرمانه 66
ج: گذر از روشهای سرکوب­گر به تمامی روش ها 67
گفتار سوم: ساير راهکارهای گسترش فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر 69
نتيجه گيري 74
پیشنهادات 77
منابع ومآخذ 84
چکیده انگلیسی 87

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

از آيات وروايات بخوبي استفاده مي شود كه امر به معروف ونهي از منكر از مهمترين و عظيم ترين واجبات الهي است و اجراي دقيق آن موجب تحقق عدالت اجتماعي، تنظيم روابط سياسي، اجتماعي مسلمين، بقاي نظام اسلامي، اصلاح امور اقتصادي، برقراري امنيت در كشور و غيره خواهد شد و اين در صورتي محقق خواهد شدكه تمام افراد جامعه احساس مسئوليت نموده و وظيفه خودرا نسبت به اين فريضه بخوبي به انجام رسانند .

هدف از اين تحقيق، احياء اين فريضه واجب بصورت صحيح واصولي و ارائه راهكارهايي براي رسيدن به آثار مثبت ناشي از انجام آن بوي‍ژه پيشگيري ازوقوع جرم است، اهم راهكارهاي ارائه شده عبارتنداز:

  • مشخص نمودن حدود وضوابط فقهي وحقوقي امر به معروف ونهي از منكر
  • تبيين مباني سياست جنايي مبتني بر مشاركت مردم در فرآيند پيشگيري از وقوع جرم
  • راهكارهاي عملي جهت قانون مند كردن امر به معروف و نهي از منكر واحياي اين سنت حسنه
  • ضرورت احياء اين فريضه در سازمان ها و تبيين پذيرش و بكارگيري آن بعنوان يك اصل مهم و عملياتي نمودن آن در قالب يك ابزار نظارتي فراگير و عمومي كه درعمل باعث حل بسياري از مشكلات ومعضلات مبتلا به جامعه امروزي خواهدشد.