دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل فقهی وحقوقی امر به معروف و نهی از منکر

قسمتی از متن پایان نامه :

 

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چكيده ۱
مقدمه ۲
الف: اهمیت و ضرورت تحقیق ۳
ب: اهداف تحقیق ۳
ج: پرسش های تحقیق ۳
د: فرضیه های تحقیق ۳
و: سازماندهی تحقیق ۴
فصل اول

مفاهیم، پیشینه، مراتب و در آمدی برآثار و مبانی شرعی امر به معروف و نهی از منکر

مبحث نخست: مفاهیم ودرآمدی بر پیشينه ی تاریخی ۵
گفتار اول: واژه شناسی ۵
الف: معروف ۵
ب: منکر ۵
ج: سیاست کیفری ۵
د: سیاست جنایی ۷
و: حسبه ۱۲
گفتار دوم: پیشينه ی تاريخي ۱۵
الف: در صدر اسلام ۱۵
ب: در عصر خلفای راشدین ۱۶
ج: در دوران بنی امیه وبنی عباس ۱۷
د: در ایران ۱۹
مبحث دوم: مراتب، آثار و درآمدی برمبنای شرعی امر به معروف و نهی از منکر ۲۱
گفتار نخست: مراتب ۲۱
الف: انکار قلبی ۲۲
ب: انکار زبانی ۲۳
ج: انکار عملی ۲۴
گفتار دوم: آثار ۲۵
الف: آثار فردی ۲۵
ب: آثار اجتماعی ۲۶
آثار دنيوي امر به معروف و نهي از منكر ۲۷
گفتار سوم : مبنای شرعی ۲۷
الف: در قرآن کریم ۲۸
ب:در روایات ۳۱
ج: در کلام فقها ۳۴
فصل دوم

شرایط ، مبانی حقوقی ودرآمدی برکیفیت تاثیرگذاری

مبحث نخست: شرايط ومباني حقوقي ۳۶
گفتار نخست: شرایط ۳۶
الف: علم به معروف ونهی ازمنکر ۳۶
ب: استمرار برگناه ۳۷
ج: احتمال تاثیر ۳۷
د : خالی بودن از مفسده ۴۰
گفتار دوم: مبنای حقوقی ۴۱
الف : درسطح قانون اساسی ۴۲
ب: درسیاست­های کلی قضائی ۵۰
ج: درلایحه حفاظت اجتماعی ۵۱
مبحث دوم: کیفیت تاثیرگذاری در پیشگیری از جرم در سیاست کیفری اسلام ۵۳
گفتارنخست: کیفیت مشارکت مردم ۵۵
الف: الزام وتعهد افراد درمقابل یکدیگر ۵۶
ب: الزام وتعهد افراد درمقابل کل جامعه ۵۸
ج: الزامات درمقابل دولت اسلامی ۶۱
گفتار دوم : کیفیت تاثیرگذاری در پیشگیری ۶۴
الف: گذر از دولت به جامعه مدنی ۶۵
ب: گذر از جرم به پدیده مجرمانه ۶۶
ج: گذر از روشهای سرکوب­گر به تمامی روش ها ۶۷
گفتار سوم: ساير راهکارهای گسترش فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر ۶۹
نتيجه گيري ۷۴
پیشنهادات ۷۷
منابع ومآخذ ۸۴
چکیده انگلیسی ۸۷

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

از آيات وروايات بخوبي استفاده مي شود كه امر به معروف ونهي از منكر از مهمترين و عظيم ترين واجبات الهي است و اجراي دقيق آن موجب تحقق عدالت اجتماعي، تنظيم روابط سياسي، اجتماعي مسلمين، بقاي نظام اسلامي، اصلاح امور اقتصادي، برقراري امنيت در كشور و غيره خواهد شد و اين در صورتي محقق خواهد شدكه تمام افراد جامعه احساس مسئوليت نموده و وظيفه خودرا نسبت به اين فريضه بخوبي به انجام رسانند .

هدف از اين تحقيق، احياء اين فريضه واجب بصورت صحيح واصولي و ارائه راهكارهايي براي رسيدن به آثار مثبت ناشي از انجام آن بوي‍ژه پيشگيري ازوقوع جرم است، اهم راهكارهاي ارائه شده عبارتنداز:

  • مشخص نمودن حدود وضوابط فقهي وحقوقي امر به معروف ونهي از منكر
  • تبيين مباني سياست جنايي مبتني بر مشاركت مردم در فرآيند پيشگيري از وقوع جرم
  • راهكارهاي عملي جهت قانون مند كردن امر به معروف و نهي از منكر واحياي اين سنت حسنه
  • ضرورت احياء اين فريضه در سازمان ها و تبيين پذيرش و بكارگيري آن بعنوان يك اصل مهم و عملياتي نمودن آن در قالب يك ابزار نظارتي فراگير و عمومي كه درعمل باعث حل بسياري از مشكلات ومعضلات مبتلا به جامعه امروزي خواهدشد.
مطلب مشابه :  دانلود پايان نامه حقوق:قاعدة كلي مسئوليت در حقوق تجارت