دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

  مبارزه ­با پولشویی­­ در حقوق ­ایران ­­و بین­ الملل

قسمتی از متن پایان نامه :

 

تجارت بین الملل

دادو ستد بین الملی کالاها و خدمات می تواند به عنوان پوششی برای شستشوی پول و یا مکانیزمی برای خود پولشویی مورد استفاده قرار می گیرد. در این رابطه معاملات و فعالیتهای صادرات و واردات به طور گسترده­ای مورد استفاده قرار می گیرد،به طور مثال ممکن است یک تاجر مبالغ عظیمی وجه (حاصل از فعالیتهای غیر قانونی)را برای خرید کالاهای بی ارزشی پرداخت نماید و بعداًکالاهای فوق را دور انداخته یا به قیمت ارزانی به فروش برساند. همچنین می توان از عواید غیر قانونی برای خرید دارائی های بسیار با ارزش نظیر ماشین های لوکس ،هواپیما یا قایق استفاده نمودو سپس آنها را به کشورهای تولید کننده مواد مخدر صادر نمود. اولویت اول شوینده پول از انجام این معاملات آن است که شکل ظاهر معامله انجام شده عادی جلوه نماید. برای رسیدن به این هدف شوینده از خدمات عادی مالی و تجاری که توسط دولت داده میشود استفاده می کند.

ل‌- بازار اوراق بهادار

در مواقعی که پولشویان تمایل دارند رد منشاء غیر قانونی عواید حاصل از فعالیتهای مجرمانه خود را از راه سرمایه گذاری در بخش اوراق بهادار پنهان کنند،به شکلهای مختلف از جمله از طریق کارگزاران بورس سهام،استفاده از خدمات بانک های سرمایه گذاری یا همکاری مستقیم با تالار بورس ،این کار را انجام می دهند. در این بین ،بازارهای عمده به دلیل سهولت و سرعت خرید و فروش،تبدیل و انتقال محصولات مالی از جذابیت بیشتری برخوردارند.همچنین امکان پرداخت اوراق مالی به عامل و متعامل در مقیاس وسیع ،از دیگر امتیاز های این بازارهاست که مورد توجه پولشویان است. آنها می توانند بدون جلب توجه و در یک عملیات متعارف مالی ،مقادیر عظیمی پول را تطهیر کنند[1].

علاوه بر نمونه های گفته شده عوامل دیگری نیز مانند موسسات خیریه و …می توانند مورد سوءاستفاده پولشویان قرار گیرند.

بند دوم-  روش های پولشویی الکترونیکی

پول شویی از طریق بانکداری الکترونیکی به دو روش مستقیم و غیر مستقیم انجام می شود. درروش مستقیم پولشو(عامل پولشویی) از طریق رابطه متقابل مستقیمی که با مؤسسه مالی دارد با ارائه هویت به روشی که نیت و قصد واقعی اش پنهان بماند، به راحتی عملیات پولشویی را انجام می دهد. ممکن است این شبهه ایجاد گردد که اگر پولشویی از طریق فضای مجازی و در بستر بانکداری الکترونیکی در حال انجام است، چرا روش به کار رفته را روش مستقیم می نامیم؟

در پاسخ باید گفت منظور از روش مستقیم این است که فرد پولشوبا استفاده از فناوری « امضای دیجیتال»[2] و از طریق اینترنت به صورت مستقیم با مؤسسه مالی مربوط ارتباط پیدا می کند و بدون حضور حضور فیزیکی در بانک یا مؤسسه مالی حساب بازکرده، باارئه هویت های ساختگی و حتی جعل امضای دیجیتال، بدون این که توجه کسی را به خود جلب کند، مراحل پول شویی را انجام می دهد. پول شو در روش مسقیم می تواند از طریق پنهانکاری در ساختارهای تجاری، استفاده نادرست از تجارت های قانونی، به کاربردن اسناد و هویت های ساختگی، سوءاستفاده از مسائل مربوط به صلاحیت قانونی بین المللی و استفاده از امتیاز گمنامی و ناشناختگی در فضای مجازی به اهداف خود برسد، بدون این که تراکنش های انجام شده  به عنوان تراکنش های مشکوک گزارش شود.

روش دیگر مورد استفاده در پولشویی الکترونیکی، روش غیر مستقیم است. در این روش از رابطه مستقیم با مؤسسه مالی اجتناب می شود.هدف از چنین رابطه ای آن است که این معامله به عنوان یک معامله مشکوک گزارش نشود. پولشویی الکترونیکی اغلب با استفاده از روش غیرمستقیم صورت می گیرد؛زیرا در ان روش، کار سریع تر پیش می رود؛ بدون این که توجه مقامات را به این نکته جلب کند که پول از منشأ غیرقانونی و غیر مشروع به دست آمده است.حوزه های تجاری که عمدتاً تحت تأثیر پولشویی الکترونیکی یا در معرض تهدید آن قرار دارندعبارتند از: بانک های تجاری، مؤسسات اعتباری، اداره های پست، تجارت های بین المللی، کارگزاران سهام، شرکت های سرمایه گذاری و شرکت های بیمه و بانکداری الکترونیکی[3] از این حوزه­ها می­توان به عنوان «بزه­دیدگان بالقوه»پولشویی الکترونیکی نام برد. درهریک ازحوزه­ها، پولشو به روشی به مقاصد خود می­رسد. ازمیان موارد ذکرشده اختصاصاً به بیان فرصت­های مناسبی که بانکداری الکترونیکی غیر ایمن در مفهوم عام آن در اختیار پولشو می گذارد و با بحث ما نیز مرتبط است، می پردازیم.

[1] – فرهاد رهبر و فضل اله میرزاوند، پولشویی و روشهای مقابله با آن، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1387، ص 64

[2]–  Digital Compression

[3] – Jamali,Mohamad Sallman,(Cyter Laundering)university of East London,Proposal for Dissertion Module (CNM015),Topic of interest:Cyber Laundering.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالات وفرضیه های پژوهش

1.قوانین ومقررات پولشویی در حقوق ایران در مقایسه با حقوق بین الملل در مراحل ابتدایی واولیه آن قرار دارد.

  1. نهادهای مالی-بانکی اقدامات نظارتی موثری در جهت تقویت فرایند مبارزه با پولشویی دارند

اهداف تحقیق

1.بررسی تعاریف در مورد پولشویی وبیان روشهای ارتکاب جرم می باشد .

2.شناسایی­ قوانین پولشویی­را درسطح بین­الملل وایران بوده وتبیین ضرورت مبارزه باپولشویی می­باشد.

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه مبارزه ­با پولشویی­­ در حقوق ­ایران ­­و بین­ الملل

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه مبارزه ­با پولشویی­­ در حقوق ­ایران ­­و بین­ الملل