دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 سیر تحول عوامل عمومی تشدید مجازات با رویکرد قانون جدید مجازات اسلامی

قسمتی از متن پایان نامه :

  

گفتار دوم تشدید قضایی مجازات
” معمولاً، علل تشدید مجازات را قانونگذار تعیین می کند. قاضی و دادگاه مکلف اند، در صورت انطباق مورد مجرمانه با جهات قانونی مذکور، مجازات را طبق دستور قانونگذار تشدید کنند. موارد تشدید مجازات مرتکب جرم، در اکثر نظام های کیفری جهان، منحصراً به تجویز قانون امکان دارد. در نتیجه، دادگاه های کیفری مکلف­اند فقط در مواردی که قانون به طور انحصار جهات تشدید را پیش بینی کرده است، نسبت به تشدید مجازات اقدام کند. در کشور ما نیز بعد از تصویب قانون مجازات اسلامی قانونگذار در ماده 14 فصل سوم این قانون، تحت عنوان مجازاتها و اقدامات تامینی و تربیتی برای نخستین بار به دادگاه برای صدور حکم به عنوان  مجازات تتمیمی اختیار داده است. این اختیار در در مورد کسی است که به علت ارتکاب جرم عمدی به مجازات تعزیری محکوم شده است. در این ماده، به دادگاه اجازه داده است، علاوه بر مجازات قانونی جرم، محکوم علیه را به عنوان تتمیم حکم صادره، مدتی از حقوق اجتماعی محروم کند و یا از اقامت در نقطه یا نقاط معین ممنوع و یا مجبور نماید. مندرجات این ماده عینا ً در ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1370 باز نویسی شده است. بنا براین ملاحظه می شود که در شرایط فعلی در مقررات کیفری ما، قانونگذار نوعی کیفیات مشدده قضایی را پذیرفته است.” [1]
 
 
 
 
 
 
 
 
در مورد کیفیات مشدده قضایی ذکر این نکات ضروری به نظر می­رسد :

  • ” جهات مشدده قضایی همچون جهات مشدده قانونی باید در قانون ذکر شود در غیر این صورت، قاضی نمی­تواند مجازات جرمی را افزایش دهد.
  • در جهات مشدده قضایی، دادگاه، مجازات را تشدید می کند اما در کیفیات مشدده قانونی، مجازات، مستقیماً از ناحیه مقنن تشدید می شود.
  • چنانچه دادگاه مجازات جرمی را به استناد کیفیات مشدده افزایش دهد، باید در حکم تصریح نماید.
  • قاضی در مقام تشدید مجازات اصولا ً صلاحیت افزایش یا تعداد مجازات را به کیفیت مقرر در قانون دارد اما نمی­تواند نوع مجازات را تغییر داده و یا تبدیل نماید.
  • قضات دادسرا صلاحیت تشدید مجازات را نداشته و صرفا ً می توانند تشدید مجازات را به دادگاه پیشنهاد کنند. ” [2]

[1]. ولیدی، محمد صالح، همان، ص 467
[2].نوروزی فیروز، رحمت الله، همان، صص 304 و 306
 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش
در مورد اهداف انجام این پژوهش باید گفت که  تصویب قانون جدید نیازمند آن است که هر چه زودتر جامعه حقوقی به فکر تألیف کتب و رسالات و مقالاتی در رابطه با ارزیابی آن باشند. در همین راستا بنده حقیر بر خود فرض دانسته ام تا به عنوان دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی در حد توان خود این مهم را به انجام رسانده تا به عنوان منبعی هر چند جزیی مورد استفاده دیگران در این حیطه تا قبل از تألیف کتب مرتبط مورد استفاده قرار گیرد.
ج- پرسش های اصلی

  • ویژگی های مهم قانون جدید مجازات اسلامی در مباحث مربوط به تشدید مجازات نسبت به قانون مصوب 1370 در چه موارد یا نکاتی قابل مشاهده است؟

2- قانون جدید مجازات اسلامی در مباحث مربوط به تشدید مجازات با چه نقاط ضعفی رو به رو است؟
3- مقررات مربوط به قانون جدید مجازات اسلامی تا چه اندازه با سوابق قانونگذاری در ایران اختلاف یا مشابهت دارد؟

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه سیر تحول عوامل عمومی تشدید مجازات با رویکرد قانون جدید مجازات اسلامی

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه سیر تحول عوامل عمومی تشدید مجازات با رویکرد قانون جدید مجازات اسلامی