دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

  تحول در نقش و جایگاه وکیل در لایحه جدید آیین دادرسی کیفری

قسمتی از متن پایان نامه :

 

فهرست مطالب

چكيده 7

مقدمه 8

الف- ضرورت تحقیق 8

ب- اهداف تحقیق 12

ج- سوالات تحقیق 13

د- فرضيات تحقيق: 14

ه: سازماندهی تحقیق 15

فصل نخست : مفاهيم، اقسام و درآمدي بر منابع ملي و فراملي ناظر بر حضور و مداخله وكيل 16

مبحث نخست: تعريف و درآمدي بر اقسام وكالت 17

گفتار نخست: مفاهيم لغوي و اصطلاحي وكيل و وكالت 17

الف- مفهوم لغوي وكيل و وكالت 17

ب- مفهوم اصطلاحي 19

1) تعريف وكالت از ديدگاه فقها: 20

2) تعريف اصطلاحی وکالت ازديدگاه حقوقدانان: 21

گفتار دوم: اقسام وكالت 23

الف- وکالت  تسخیری 23

ب- وکالت معاضدتی 24

ج- وکالت تعییني (قرار دادی) 27

د- وکالت  اتفاقی يا موقت 29

ه- وکالت  تبرعی 34

مبحث دوم: منابع ملي و فراملي ناظر بر لزوم حضور و مداخله وكيل 37

گفتار نخست: منابع ملي 37

الف- قانون اساسي 38

ب- قوانين عادي 38

گفتار دوم: منابع فراملي 41

الف- اسناد ارشادي 41

1- اعلاميه جهاني حقوق بشر 41

2- قواعد حداقل استاندارد رفتار با زندانيان 43

3- اصول اساسي نقش وكلا 44

ب- اسناد الزام آور 46

1- ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي 46

2- اصول اساسی در خصوص استقلال حرفه وکالت مصوب کانون بین المللی وکلا 48

3- اصول پیشگیری و تحقیق مؤثر راجع به اعدام های خارج از حیطه قانون و خود سرانه 49

4- اساسنامه دادگاه كيفري بين المللي  50

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

هدف اصلي از انجام تحقيق حاضر عبارت است از: «معرفي و شناخت بهتر حرفه وكالت و اهميت جايگاه آن در سيستم قضايي كشورمان به عنوان يكي از معيارهاي مهم و اساسي دادرسي منصفانه»

اما در اين پژوهش، اهداف ديگري نيز مد نظر بوده كه شامل موارد ذيل مي گردد:

1- ارزيابي نقاط قوت و ضعف قانون آيين دادرسي كيفري و لايحه جديد آن، درباره وكيل و وكالت

2- بيان خلاءهاي قانوني در زمينه حق سكوت متهم، حق انتخاب وكيل، عدم شناسايي حق مطالعه پرونده توسط وكيل متهم، محروميت وكيل از مداخله در جريان تحقيق و رسيدگي مقدماتي

3- پيشنهاد به مجلس قانونگذاري براي اصلاح تبصره ماده 128 و تبصره 1 ماده 186 قانون آيين دادرسي كيفري

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه تحول در نقش و جایگاه وکیل در لایحه جدید آیین دادرسی کیفری

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه تحول در نقش و جایگاه وکیل در لایحه جدید آیین دادرسی کیفری