پایان نامه حقوق

پايان نامه با موضوع نقش کاربرد زور و حمایت بشردوستانه و مسئولیت حمایت

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 تحول در مفهوم توسل به زور و تهدید توسل به زور

قسمتی از متن پایان نامه :

 

­فهرست مطالب

عنوان صفحه
­چکیده ……………………………………………………………………………………………………………… 1
مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………….. 2
بخش اول: کلیات 9
  فصل اول: تاریخچه ………………………………………………………………………………………. 10
    مقدمه ………………………………………………………………………………………………….. 11
    مبحث اول: تحولات توسل به زور تا پایان جنگ جهانی اول …………………………………….. 12
      الف: دوران باستان و قرون وسطی(جنگ عادلانه) ……………………………………………. 12
        1/ افلاطون(مفهوم نیاز­های جدید) …………………………………………………………. 12
        2/ سیسرون(مفهوم جنگ عادلانه) …………………………………………………………. 13
        3/ آگوستین(دلیل عادلانه) …………………………………………………………………… 14
      ­­ب: عصر جدید و مفهوم جنگ عادلانه ……………………………………………………….. 14
        1/ ویتوریا – سوارز ………………………………………………………………………… 14
        2/ گروسیوس و دفاع مشروع …………………………………………………………….. 15
        3/ توسل به زور در مبانی قراردادی ………………………………………………………. 16
        ·  کنفرانس­های صلح لاهه …………………………………………………………… 17
    مبحث دوم: تحولات توسل به زور تا پایان جنگ جهانی دوم …………………………………… 19
      ·   توسل به زور در میثاق جامعه ملل ………………………………………………………….. 19
        1/  بررسی مواد میثاق ……………………………………………………………………… 19
        2/ میثاق و پیشگیری از جنگ(کاربرد زور) ……………………………………………….. 20
    مبحث سوم: تحولات توسل به زور پس از جنگ جهانی دوم …………………………………… 23
      ·  منشور ملل متحد ………………………………………………………………………………. 24
      1/ شیوه­های مسالمت­آمیز حل اختلاف ………………………………………………….. 25
      2/ ممنوعیت توسل به زور(ماده2) بند (4) منشور ……………………………………….. 26
      3/ ماده 51 منشور ………………………………………………………………………….. 28
    فصل دوم: بررسی مفهوم تهدید یا توسل به زور …………………………………………………. 30
    مقدمه……………………………………………………………………………………………………. 31
    مبحث اول: ممنوعیت کاربرد زور ………………………………………………………………….. 32
    ·  بند4 ماده 2 منشور …………………………………………………………………………… 34
عنوان   صفحه
  مبحث دوم: دفاع مشروع و ماده (51) ……………………………………………………………… 36
        ·  شرایط کاربرد زور ………………………………………………………………………… 39
        1/ وقوع حمله مسلحانه …………………………………………………………………… 39
        2/ ضرورت …………………………………………………………………………………. 42
        3/ فوریت …………………………………………………………………………………… 43
        4/ تناسب …………………………………………………………………………………….. 43
      مبحث سوم: شورای امنیت و اقتدار کاربرد زور ……………………………………………… 46
         الف / شورای امنیت و استفاده از نیروهای چندملیتی ……………………………………… 47
         ب / شورای امنیت و عملیات حفظ صلح ………………………………………………….. 47
          ج / شورای امنیت و سازمان­های منطقه­ای ………………………………………………… 48
      مبحث چهارم : آراء و نظریات دیوان بین المللی دادگستری ……………………………….. 50
         الف / دعوای نیکاراگوئه علیه ایالات متحده آمریکا (1986) …………………………….. 51
         ب / نظریه مشورتی مشروعیت تهدید به توسل به سلاح­های هسته­ای (1996) ……….. 54
        ج / رای دیوان در قضیه سکوهای نفتی (2003) ………………………………………….. 56
        د/ نظریه مشورتی در خصوص ساخت دیوار حایل در سرزمین­های اشغالی(2004) …. 57
        هـ / رأی دیوان در پرونده کنگو علیه اوگاندا (2005) ……………………………………. 59
بخش دوم : تحولات مفهوم تهدید و توسل به زور 62
  مقدمه………………………………………………………………………………………………………….. 63
  فصل اول: تهدید یا توسل به زور و دفاع پیشگیرانه و پیشدستانه ………………………….. 65
    مبحث اول: دفاع پیشگیرانه ………………………………………………………………………….. 66
    الف/  بررسی دکترین بوش …………………………………………………………………….. 66
      ب/ رویه دولت­ها و تفسیر ماده 51 ……………………………………………………………. 67
        1/  بحران موشكي كوبا 1962 ……………………………………………………………. 68
        2/ جنگ 6 روزه اعراب و اسرائيل 1967 ………………………………………………… 69
        3/ حمله اسرائيل به اسیراک عراق 1981 ………………………………………………… 70
        4/ حمله اسرائيل به تونس 1985 …………………………………………………………. 70
        5/ ‌حمله ايالات متحده به ليبي 1986 ……………………………………………………… 70
        6/ حمله ايالات متحده به عراق 1993 …………………………………………………… 70
عنوان       صفحه
        7/ ‌حمله ايالات متحده آمريكا به افغانستان و سودان 1998 …………………………….. 70
      8/  حمله ايران به پايگاه هاي تروريستي سازمان مجاهدين خلق 2001 ……………… 71
    مبحث دوم: دفاع پيش دستانه ………………………………………………………………………. 73
      الف/ حمله به عراق و دفاع پیشدستانه ………………………………………………………… 73
        1/ توجيه­ها و بهانه­ها ………………………………………………………………………. 78
          ·        تخلف از اصول و موازين بين المللي ………………………………………….. 78
        2/ قطعنامه­های شوراي امنيت …………………………………………………………….. 80
      ·  قطعنامه 678 مورخ 29 نوامبر 1990 ……………………………………………… 80
      ·  قطعنامه 687 مورخ 3 آوريل 1991 ………………………………………………. 81
      ·  قطعنامه­های 1154 مورخ 25 مارس 1998 و 1205 مورخ 5 نوامبر 1998 …… 81
      ·  قطعنامه 1441 مورخ 8 نوامبر 2002 ……………………………………………… 81
      ‌3/ رويه سازمان ملل متحد‌ ……………………………………………………………….. 82
 
        ·   حمله شوروی به مجارستان 1956 …………………………………………………… 82
        ·        حمله شوروی به مجارستان 1961 …………………………………………………… 83
        ·        حمله اسراییل به فرماندهی ساف در تونس ………………………………………… 83
        ·       حمله موشکی آمریکا به تاسیسات شیمیایی سودان ……………………………….. 83
        ·        حمله اسراییل به مرکز اتمی عراق …………………………………………………… 84
    مبحث سوم: تروریسم ……………………………………………………………………………….. 86
      الف/ مفهوم کلی …………………………………………………………………………………. 87
      ­­ب/ مفهوم حقوقی ………………………………………………………………………………. 87
      ج/ تعریف تروریسم …………………………………………………………………………….. 88
        ·   تروريسم؛ جنايت عليه بشريت ………………………………………………………… 90
    ­د/کاربرد زور در پاسخ به تروريسم ……………………………………………………………. 94
      ﻫ/ یازده سپتامبر و تحولات حقوق بين الملل ………………………………………………… 100
    و/  قطعنامه 1373 و مقابله با تروریسم ……………………………………………………….. 106
        1/ جرم انگاری و تعقیب کیفری تروریسم ………………………………………………. 107
        2/  الزام به همکاری و معاضدت دولت ها ……………………………………………… 108
 

 

عنوان

       

 

صفحه

        3/ مقابله با تأمین مالی تروریسم ……………………………………………………………….. 110
    4/ عدم پشتیبانی مستقیم و غیر مستقیم از تروریسم ……………………………………….. 113
  فصل دوم: کاربرد زور و حمایت بشردوستانه و مسئولیت حمایت …………………………….. 117
  مبحث اول : مداخله بشردوستانه …………………………………………………………………………..    118
      الف/ توصيف مداخله بشردوستانه …………………………………………………………………… 118
      ب/ روند تاريخي مداخله بشردوستانه ………………………………………………………………. 119
        ‌1/ مداخله بشردوستانه پيش از تدوین منشور ……………………………………………….. 119
      2/ مداخله بشردوستانه پس از تدوين منشور ………………………………………………… 120
        3/ مداخله بشردوستانه پس از دوران جنگ سرد …………………………………………… 121
          گفتار اول:  تهديد نظامي دولت انگلستان عليه ايران ……………………………….. 121
          گفتار دوم: يورش نظامي اسرائيل به فردوگاه اوگاندا ……………………………….. 122
      ج/ توجیهات مداخله بشردوستانه  …………………………………………………………………… 123
        1/ حقوق عرفي ……………………………………………………………………………………. 124
        2/ دفاع مشروع …………………………………………………………………………………….. 124
        3 / بشردوستی …………………………………………………………………………………….. 124
        4 / حالت ضرورت ………………………………………………………………………………… 124
    د / منشور و مداخله­ي بشردوستانه ………………………………………………………………………… 126
      1/ اصل منع تهديد به زور و توسل به­آن و اصل عدم مداخله در­امور­­­­داخلي دولت­ها …….. 127
      2/ دفاع مشروع …………………………………………………………………………………………… 127
      ﻫ / مداخله بشردوستانه ناتو در كوزوو ……………………………………………………………… 129
        1/ استدلال هاي ناتو ………………………………………………………………………………. 133
          گفتار اول: مجوز ضمني شوراي امنيت …………………………………………………. 134
          گفتار دوم: توجيه حقوقي …………………………………………………………………. 135
        2/ تفسير منشور ……………………………………………………………………………………. 136
      و / شكل گيري مداخله بشردوستانه ………………………………………………………………… 138
    مبحث دوم: مسئولیت حمایت …………………………………………………………………………….. 142
    الف / پیدایش مفهوم مسئولیت حمایت ……………………………………………………………. 142
 

عنوان

   

صفحه

        ·  چیستی مسئولیت حمایت …………………………………………………………….. 143
    ب / ابعاد مسئولیت حمایت ……………………………………………………………………. 147
        1/ مسئولیت به پیشگیری ………………………………………………………………….. 147
        2/ مسئولیت به واکنش ……………………………………………………………………. 149
        3/ مسئولیت به بازسازی ………………………………………………………………….. 155
           
           
نتیجه­گیری ………………………………………………………………………………………………………. 157
پیشنهادات ………………………………………………………………………………………………………. 168

منابع و مواخذ

 

 

 

 

 

 

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تحول در مفهوم توسل به زور و تهدید توسل به زور  با فرمت ورد