دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تطبیقی دادرسی افتراقی در محاکم کیفری ایران و دیوان بین المللی کیفری

قسمتی از متن پایان نامه :

ب: مرور ادبیات و سوابق مربوطه

1.     محمد متاجی امیررود[1] در سال 1388 پژوهشی با عنوان  ديوان کيفري بين المللي و حقوق متهم انجام داده است که عبارت است از:

حقوق متهم در برابر دادگاه هاي كيفري بين المللي : تساوي افراد در برابر دادگاه، محاكمه منصفانه و علني در دادگاه صالح، مستقل و بي طرف، پيش فرض برائت، تفهيم فوري و تفصيلي نوع و علت اتهام، محاكمه بدون تاخير ضروري، حضور در دادگاه و دفاع شخصي يا توسط وكيل، مواجهه با شهود مخالف، كمك رايگان مترجم، منع اجبار به اقرار، جدايي آيين دادرسي اطفال از افراد بزرگسال، درخواست تجديد نظر، جبران زيان هاي وارد بر محكومان بي گناه و منع تجديد محاكمه و مجازات. در ميان حقوق متهم، حق رسيدگي بدون تاخير و تاثير صلاحيت شوراي امنيت در تعليق رسيدگي، بر اين حق، به عنوان تمركز مطالعاتي در نظر گرفته شده است كه منجر به طرح سوال محوري با اين مضمون گرديده كه: با توجه به امكان تعليق دادرسي توسط شوراي امنيت (ماده 16 اساسنامه) آيا دادرسي بدون تاخير به عنوان حق متهم، زير سوال نمي رود؟

[1] محمد  متاجی امیررود، پایان نامه ديوان کيفري بين المللي و حقوق متهم، دانشگاه پيام نور مرکز تهران، دانشکده حقوق، 1388.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف كاربردي

هدف کاربردی این تحقیق توجه قوه مقننه برای انطباق آیین دادرسی کیفری ایران بااستانداردآیین دادرسی کیفری icc می باشد.

د: سؤالات تحقیق

  1. آیا شباهت ها و تفاوت هایی بین آئین دادرسی ونحوه رسیدگی محاکم داخلی ودیوان بین المللی کیفری وجود دارد؟

چه اصلاحاتی درقانون آیین دادرسی کیفری ایران بایدصورت بگیردتابااستاندارداساسنامه وآیین دادرسی وادله دیوان بین المللی کیفری منطبق یانزدیک شود؟

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه مطالعه تطبیقی دادرسی افتراقی در محاکم کیفری ایران و دیوان بین المللی کیفری

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه مطالعه تطبیقی دادرسی افتراقی در محاکم کیفری ایران و دیوان بین المللی کیفری